Tjenestevilkår


AKSEPTERING AV VILKÅR.

Tjenestene som Solvusoft Corporation gir deg er underlagt følgende vilkår for bruk ("Terms of Use"). Solvusoft Corporation forbeholder retten om å oppdatere vilkårene på hvilket som helst tidspunkt uten varsel. Den siste versjonen av vilkårene kan bli lest igjennom ved å klikke på "Vilkår for bruk"-lenken som er ved bunnen av våre nettsider.

BESKRIVELSE AV TJENESTER.

Gjennom dens nettverk av nett-egenskaper, gir Solvusoft Corporation deg adgang til varierende resurser, inkludert utviklerverktøy, nedlastningsområder, kommunikasjonsfora og produktinformasjon (som alt i alt er "tjenester"). Tjeneste, inkludert alle oppdateringer, forbedringer, nye funksjoner, og/eller tillegg av alle nye nett-egenskaper, er underlagt vilkårene.

BEGRENSNINGER FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK.

Hvis ikke noe annet er spesifisert, er tjeneste for ditt personlig og ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke endre, kopiere, distribuere, sende, vise, utføre, reprodusere, utgive, lisensiere, skape produkt basert på våre produkter, overføre, eller selge noe informasjon, programvare, produkter eller tjenester skaffet fra tjenestene.

PERSONVERN OG BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER.

Se personvernerklæringen som gjelder innsamling og bruk av din informasjon.

VARSEL KNYTTET TIL PROGRAMVARE TILGJENGELIG PÅ DENNE NETTSIDEN.

All programvare som gjøres tilgjengelig for nedlastning fra tjenestene ("Programvare") er opphavsrettslig beskyttet av Solvusoft Corporation og/eller dens leverandør. Bruk av programvaren styres av vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere, om noen, som følger med eller er inkludert i programvaren ("Lisensavtale"). En sluttbruker vil ikke kunne installere programvare som ledsages av eller inneholder en lisensavtale, med mindre han eller hun først godtar vilkårene i lisensavtalen.

Programvaren er gjort tilgjengelig for nedlastning kun for bruk av sluttbrukere i henhold til lisensavtalen. Envher reproduksjon eller redistribusjon av programvaren som ikke er i overenstemmelse med lisensavtalen er strengt forbudt ved lov, og kan resultere i alvorlig sivil- og strafferettslige følger. Overtredelser vil bli tiltalt i den grad det er mulig.

UTEN BEGRENSNING AV FOREGÅENDE, KOPIERING ELLER REPRODUKSJON AV PROGRAMVAREN TIL NOEN ANNEN SERVER ELLER LOKASJON FOR VIDERE REPRODUKSJON ELLER REDISTRIBUSJON ER STRENGT FORBUDT, MED MINDRE SLIK REPRODUKSJON ELLER REDISTRIBUSJON ER TILLATT AV LISENSAVTALEN SOM FØLGER MED PROGRAMVAREN.

PROGRAMVAREN KOMMER MED GARANTI, HVIS DET KUN I HENHOLD TIL VILKÅR I LISENSAVTALEN. BORTSETT FRA DET SOM ER GARANTERT I LISENSAVTALEN, FRASKRIVER SOLVUSOFT CORPORATION HERVED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER I KNYTTET TIL PROGRAMVAREN, INKLUDERT ALLE GARANTIER OG BETINGELSER FOR VIDERESALG, ENTEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER LOVFESTET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, RETTIGHETER OG UKRENKELIGHET.

FOR Å UNNGÅ ULEMPER KAN SOLVUSOFT CORPORATION SOM EN DEL AV TJENESTENE OG SELSKAPS PRODUKTER GJØRE VERKTØY OG TILLEGGSTJENESTER TILGJENGELIG FOR BRUK OG/ELLER NEDLASTNING. SOLVUSOFT CORPORATION GIR INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL NØYAKTIGHETEN AV RESULTATENE ELLER UT SOM FØLGER AV BRUK AV SLIKE VERKTØY OG TILLEGGSTJENESTER. VENNLIGST RESPEKTER DE INTELLEKTUELLE RETTIGHETENE FOR ANDRE NÅR DU BRUKER VERKTØYENE OG TILLEGGSTJENESTENE SOM ER GJORT TILGJENGELIG I TJENESTENE ELLER I SOLVUSOFT CORPORATIONs PROGRAMVAREPRODUKTER.

RESTRIKTIVE RETTIGHETER. Programvare som er lastet ned fra "tjenester" for eller på vegne av USA, landets etater og/eller Amerikanske myndigheter, ledsages av begrensede rettigheter. Bruk, duplisering eller offentliggjøring fra amerikanske myndigheter er underlagt restriksjon som nevnt i underparagraf (c) (1) (ii) i Rettigheter innen teknisk data og datamaskinprogramvare-leddet av DFARS 252.227-7013 eller underparagraf (c) (1) og (2) i kommersiell datamaskinprogramvare - begrensede rettigheter-leddet i 48 52.227 til 29 CFR. Produsent er Solvusoft Corporation, 848 N. Rainbow Blvd #3321, Las Vegas, NV 89107.

VARSEL SPESIFIKT FOR DOKUMENTER TILGJENGELIG PÅ DENNE NETTSIDEN.

Tillatelse til å bruke dokumenter (som for eksempel hvitpapir, pressemeldinger, dataark og ofte stilte spørsmål) fra tjenestene gis - forutsatt at (1) opphavsretterklæringen nedenfor vises i alle kopier og at både opphavsrett og denne tillatelsen vises, (2) bruk av slike dokumenter fra tjenestene er for informasjonshensikter, og er for ikke-komersiell og personlig bruk, og vil ikke kopieres eller offentliggjøres på noen nettverksdatamaskin eller distribuert gjennom noen medier, og (3) ingen endringer av noen dokumenter er gjort. Akkrediterte utdanningsinstitusjoner slik som K-12, universiteter, private/offentlig høgskoler og statlige samfunnsskoler, kan laste ned og reprodusere dokumenter for distribusjon gjennom klasserommet. Distribusjon utenfor klasserommet krever skriftlig tillatelse. Bruk til andre formål er strengt forbudt ved lov, og kan resultere i alvorlig sivil- og strafferettslige følger. Overtredelser vil bli tiltalt i den grad det er mulig.

Dokumenter som spesifisert ovenfor inkluderer ikke design eller layout av Solvusoft Corporation.com-nettsiden eller noe annen nettside som eies, drives, lisensieres eller kontrolleres av Solvusoft Corporation. Elementer i Solvusoft Corporations nettsteder er beskyttet ved varemerke, urettferdig konkurranse, og andre lover og kan ikke kopieres eller etterlignet i sin helhet eller delvis. Ingen logo, grafikk, lyd eller bilde fra noen Solvusoft Corporation-nettsteder kan kopieres eller overføres på nytt uten uttrykkelig tillatelse fra Solvusoft Corporation.

SOLVUSOFT CORPORATION OG/ELLER SELSKAPETS RESPEKTIVE LEVERANDØRER STILLER INGEN GARANTI OM EGNETHETEN AV OPPLYSNINGENE I DOKUMENTER OG RELATERTE GRAFIKKEN PUBLISERT SOM EN DEL AV TJENESTENE FOR NOE FORMÅL ALLE SLIKE DOKUMENTER OG RELATERT GRAFIKK LEVERES "SOM DEN ER" UTEN GARANTI AV NOE SLAG. SOLVUSOFT CORPORATION OG/ELLER SELSKAPETS RESPEKTIVE LEVERANDØRER STILLER SEG ALLE GARANTIER OG VILKÅR MED HENSYN TIL DENNE INFORMASJONEN, INKLUDERT ALLE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, ENTEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER LOVFESTET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, RETTIGHETER OG UKRENKELIGHET. UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL SOLVUSOFT CORPORATION OG/ELLER SELSKAPETS LEVERANDØRER IKKE STILLES ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER ELLER NOEN SKADER SOM FØLGE AV TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, ENTEN PÅ GRUNN AV KONTRAKT, UAKTSOMHET, ELLER ANNEN MÅTE UTENFOR, OPPSTÅR UT AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV ELLER YTELSEN AV INFORMASJONEN TILGJENGELIG FRA TJENESTENE.

DOKUMENTENE OG RELATERT GRAFIKK SOM ER PUBLISERT I TJENESTENE KAN INNEHOLDE TEKNISKE UNØYAKTIGHETER ELLER INNHOLDSFEIL. ENDRINGER ER PERIODISK LAGT TIL I INFORMASJONEN. SOLVUSOFT CORPORATION OG/ELLER SELSKAPETS LEVERANDØRER KAN UTFØRE FORBEDRINGER OG/ELLER ENDRINGER I PRODUKT(ER) OG/ELLER PROGRAM(MER) SOM ER BESKREVET HER TIL ENHVER TID.

VARSEL OM PROGRAMVARE, DOKUMENTER OG TJENESTER TILGJENGELIG PÅ DENNE NETTSIDEN.

UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL SOLVUSOFT CORPORATION OG/ELLER SELSKAPETS LEVERANDØRER IKKE STILLES ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE, INDIREKTE FØLGESKADER ELLER NOEN SKADER SOM FØLGE AV TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, ENTEN PÅ GRUNN AV KONTRAKT, UAKTSOMHET ELLER ANNEN MÅTE UTENFOR, OPPSTÅR UT AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK ELLER YTELSE AV PROGRAMVARE, DOKUMENTER, PROVISJON AV ELLER MANGLENDE LEVERING AV TJENESTER, ELLER INFORMASJON TILGJENGELIG FRA TJENESTENE.

MEDLEMSKONTO, PASSORD OG SIKKERHET

Hvis noen av tjenestene krever at du åpner en konto, må du fullføre registeringprosessen ved å gi oss oppdatert og nøyaktig informasjon som blir bedt om i registreringsskjemaet. Du må også velge et passord og brukernavn. Du er helt og holdent ansvarlig for å ta vare av ditt passord og konto. Videre er du helt og holdent ansvarlig for alle aktiviteter som skjer på din konto. Du samtykker i å varsle Solvusoft Corporation umiddelbart om uautorisert bruk av din konto eller andre brudd på sikkerheten. Solvusoft Corporation vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap du kan pådra deg som følge av at andre bruker ditt passord eller konto, enten om du vet det eller ikke. Imidlertid kan du bli holdt ansvarlig for tap som Solvusoft Corporation eller en annen part som følge av at andre bruker din konto eller passord. Du kan ikke bruke andres konto når som helst, uten tillatelse fra kontoeieren.

INGEN MISBRUK ELLER ULOVLIG BRUK.

Som en betingelse for bruk av tjenestene, vil du ikke bruke tjenestene for noe formål som er ulovlig eller strengt forbudt av disse vilkår og betingelser. Du kan ikke bruke tjenestene på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller svekke noen Solvusoft Corporation-server, eller nettverk(et) som er koblet til noen Solvusoft Corporation server, eller forstyrre andre brukeres besøk av noen tjenester. Du kan ikke forsøke å få uautorisert tilgang til noen tjenester, andre kontoer, datasystemer eller nettverk tilknyttet noen Solvusoft Corporation-server eller noen av tjenestene, gjennom hacking, passord-digging eller annen måte. Du kan ikke skaffe adgang eller forsøke å skaffe adgang til materiale eller informasjon på noen måte ikke med vilje er gjort tilgjengelig gjennom tjenestene.

BRUK AV TJENESTER

Tjenestene kan inneholde e-posttjenester, elektroniske oppslagstavler, områder for prat, nyhetsgrupper, forumer, brukersamfunn, personlig hjemmesider, kalendere, fotoalbumer, arkivlagringsløsninger og/eller melding eller kommunikasjonsenheter designet til å gjøre det mulig for deg å kommunisere med andre (hver en "kommunikasjonstjeneste" og kollektivt "kommunikasjonstjenester"). Du samtykker i å anvende kommunikasjonstjenestene kun til å legge ut, sende og motta beskjeder og materiale som er anstendig og, når aktuelt, relatert til den pågjeldende kommunikasjonstjenesten. Som eksempel (ikke begrenset til dette), godtar du at når du bruker kommunikasjonstjenester vil du ikke:

Solvusoft Corporation har ingen forpliktelse til å overvåke kommunikasjonstjenestene. Men Solvusoft Corporation forbeholder seg retten til å gjennomgå materialet som er lagt ut med kommunikasjonstjenestene og fjerne materiale etter eget forgodtbefinnende. Solvusoft Corporation forbeholder seg retten til å forhindre deres tilgang til enhver tjeneste eller alle kommunikasjonstjenester på hvilket som helst tidspunkt, uten varsel for hvilken som helst grunn.

Solvusoft Corporation forbeholder seg retten til å alltid kunne offentliggjøre informasjon som Solvusoft Corporation anser nødvendige for å tilfredsstille gjeldene lover, regulativer, rettsprosesser eller krav fra myndighetene, eller redigere, avvise innlegg eller fjerne enhver opplysning eller materiale, delvis eller helt, i Solvusoft Corporations egen omdømme.

Bruk alltid forsiktighet når du utleverer personlig informasjon om deg selv eller dine barn i alle våre kommunikasjonstjenester. Solvusoft Corporation hverken godkjenner eller gir sin tilslutning til innhold, beskjeder elle rinformasjon som kan finnes på våre kommunikasjonstjenester. Derfor fraskriver Solvusoft Corporation seg etvhert ansvar i forbindelse med kommunikasjonstjenestene og enhver handling som resultat av din deltagelse i enhver kommunikasjonstjeneste. Administratorer og utbydere er ikke autoriserte Solvusoft Corporation-talsperson, og deres synspunkter og holdning reflekterer ikke nødvendigvis de av Solvusoft Corporation.

Materiale innlest i kommunikasjonstjenestene kan være omfattet av begrensninger på bruk, reproduksjon og/eller utbedrelse; du er herved ansvarlig for å overholde slike begrensninger hvis du henter slik materiale.

MATERIALE LEVERT TIL SOLVUSOFT CORPORATION ELLER LAGT UT VED EN AV SOLVUSOFT CORPORATIONs NETTSTEDER.

Solvusoft Corporation gjør ikke krav på eierskap av det materiale du gir Solvusoft Corporation (inkludert tilbakemeldinger og forslag) som du gir, legger ut eller sender til tjenester eller tilknyttede tjenester for vudering av allmenheten, eller av medlemmer av noen offentlige eller private samfunn (enhver "innlegg" og kollektivt "flere innlegg"). Men, ved å legge inn eller kommentere ("ved å legge inn materiale") gir du Solvusoft Corporation og selskapets assosierte partnere samt underentrepenenører tillatelse til å anvende materialet i forbindelse med driften av selskapets internett-forretning (inkludert, men ikke begrenset til, alle Solvusoft Corporation-tjenester), inkludert, men ikke begrenset til, lisensrettigheter til å: kopiere, distribuere, overføre, fremsive i offentlighet, reprodusere, redigere, oversette, omformattere din materiale ;å publisere ditt navn i forbindelse med materialet, og rett til å viderelisensiere slike rettigheter til enhver leverandør av tjenestene.

Ingen kompensasjon vil bli utbetalt i forbindelse med bruken av materialet, som angitt her. Solvusoft Corporation er ikke forpliktet til å legge ut eller anvende det materialet du gir, og Solvusoft Corporation kan fjerne ethvert materiale du har lagt ut til enhver tid etter egen omdømme.

Ved å legge ut ett innlegg, garanterer du hermed at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til materialet som beskrevet i disse vilkårene for bruk, inkludert, men ikke begrenset til, alle nødvendige rettigheter for å kunne gi, legge ut og sende innleveringer.

I tillegg til garantien og representasjon angitt ovenfor, ved å legge ut materiale som inneholder bilder, fotografier, bilder eller som på annen måte er grafisk i helt eller delvis ("bilder"), garanterer du hermed at (a) du har opphavsrett og er eier av slike bilder, eller at eieren med opphavsrett av slike bilder har gitt deg tillatelse til å bruke slike bilder eller innhold og/eller bilder som finnes i slike bilder i samsvar med den måte og formålet med bruk og som ellers tillatt etter disse bruksvilkårene og tjenester, (b) du har de nødvendige rettighetene til å utdele lisenser og underlisenser beskrevet i disse bruksvilkårene, og (c) enhver person avbildet i slike bilder, om noen, har gitt samtykke til å brukes i bilder som angitt i disse vilkårene for bruk, inkludert, som eksempel, men ikke begrenset til, distribusjon, offentlig visning og gjengivelse av slike bilder. Ved utleggelse av bilder, gir du (a) til alle medlemmene av din privat fellesskap (for bilder som er tilgjengelig for medlemmer av slike private grupper) og/eller (b) til allmennheten (for bilder som er tilgjengelige hvor som helst på tjenester, annet enn et private fellesskap), tillatelse til å bruke bilder i forbindelse med bruk, so mtillatt av disse bruksvilkårene, av noen av tjenestene (inkludert, som eksempel, men ikke begrenset til, noe som gjør utskrifter og gaveartikel en del og inkludert med slike bilder), og inkludert, men ikke begrenset til, en ikke-eksklusiv verdensomspennende, royalty-fri lisens til å: kopiere, distribuere, overføre, fremsive i offentligher, reprodusere, redigere, oversette, omformattere dine bilder uten at ditt navn er knyttet til slike bilder, og retten til å viderelisensiere slike rettigheter til enhver leverandør av tjenestene. Lisensene som gis i de foregående setninger for bilder vil si på det tidspunktet du fjerner slike bilder fra tjenestene, forutsatt at slik avslutning skal ikke påvirke noen konsesjoner gitt i forbindelse med slike bilder før den tid du kan fjerne slike bilder. Ingen kompensasjon vil bli utbetalt i forbindelse med bruken av dine bilder.

OPPHAVSRETT OG INFORMASJON OM KRAV FRA BRUDD PÅ OPPHAVSRETTEN.

I henhold til "tittel 17" i USAs kode, seksjon 512 (c)(2), skal meddelelser vedrørende krav fra krenkelse av opphavsrett sendes til tjenesteleverandøres utvalgte agent for slike henvendelser. ALLE RETTIGHETER SOM IKKE SPESIFIKT FØLGER PROSEDYRENE VIL IKKE BLI BESVART.

Se varsel og prosedyre for å gjøre krav på krenkelse av opphavsrett.

LENKER TIL TREDJEPARTSNETTSTEDER.

LENKER I DETTE OMRÅDET VIL LEDE DEG UT FRA SOLVUSOFT CORPORATIONs NETTSIDE. NETTSTEDENE VI LENKER TIL ER IKKE UNDER SOLVUSOFT CORPORATIONs KONTROLL OG SOLVUSOFT CORPORATION ER IKKE ANSVARLIG FOR INNHOLDET I SIDENE SOM BLIR LENKET TIL, OG ER IKKE ANSVARLIG FOR ENDRINGER ELLER OPPDATERINGER PÅ DISSE NETTSIDENE. SOLVUSOFT CORPORATION ER IKKE ANSVARLIG FOR WEBCASTING ELLER NOE ANNET OVERFØRING AV DATA FRA ET TILKOBLET NETTSTED. SOLVUSOFT CORPORATION TILBYR DISSE SNARVEIENE TIL NETTSTEDENE SOM EN BEKVEMMELIGHET, OG INKLUDERINGEN AV EN LINK INNEBÆRER IKKE GODKJENNING AV SOLVUSOFT CORPORATION FOR NETTSTEDET.

POLICY FOR UOPPFORDRET IDÉ-INNSENDING.

SOLVUSOFT CORPORATION ELLER NOEN AV SINE ANSATTE GODTAR IKKE ELLER VURDERER IKKE UOPPFORDREDE IDÉER, INKLUDERT IDÉER FOR NYE REKLAMEKAMPANJER, NYE KAMPANJER, NYE PRODUKTER ELLER TEKNOLOGIER, PROSESSER, MATERIALER, MARKEDSFØRINGPLANER ELLER NYE PRODUKTNAVN. VENNLIGST IKKE SEND NOE ORIGINALT OG KREATIVT KUNSTARBEID, INNBLIKK, DEMOER, ELLER ANNET ARBEID. FORMÅLET MED EN SLIK POLICY ER FOR Å UNNGÅ POTENSIELLE MISFORSTÅELSER ELLER TVISTER NÅR SOLVUSOFT CORPORATIONs PRODUKTER ELLER MARKEDSFØRINGSSTRATEGIER KAN LIGNE PÅ FORSLAG SOM SENDES TIL SOLVUSOFT CORPORATION. SÅ, VENNLIGST IKKE SEND OSS DINE UOPPFORDREDE IDÉER TIL SOLVUSOFT CORPORATION ELLER NOEN I SOLVUSOFT CORPORATION. OM, TIL TROSS FOR VÅR ANMODNING OM AT DU IKKE SENDER OSS DINE FORSLAG OG MATERIALER, MEN LIKEVEL SENDER SLIKT - GARANTERER VI IKKE AT DINE FORSLAG OG MATERIALER VIL BLI BEHANDLER SOM KONFIDENSIELT ELLER PÅ NOEN MÅTE BESKYTTE DITT FORSLAG.