Anvendelsesvilkår


GODKENDELSE AF BETINGELSER.

De tjenester, Solvusoft Corporation leverer til dig er underlagt følgende vilkår for anvendelse ("vfa"). Solvusoft Corporation forbeholder sig retten til at opdatere de vfa til enhver tid uden varsel til dig. Den mest aktuelle version af vfa kan gennemses ved at klikke på "Vilkår for Anvendelse" hypertekst-linket nederst på vores hjemmesider.

BESKRIVELSE AF TJENESTER.

Gennem sit netværk af web-egenskaber giver Solvusoft Corporation dig adgang til en lang række ressourcer, herunder udviklingsværktøjer, download-områder, kommunikations fora og produktinformationer (samlet kaldet "Tjenester"). Tjenesterne, herunder eventuelle opdateringer, forbedringer, nye funktioner, og / eller tilføjelse af nye web-egenskaber er omfattet af vfa..

BEGRÆNSNING TIL PERSONLIGT OG IKKE-COMMERCIELT BRUG.

Medmindre andet er angivet er ydelserne til din personlige og ikke-kommercielle brug. Du må ikke ændre, kopiere, distribuere, transmittere, vise, udføre, reproducere, udgive, licensere, skabe afledte værker fra, overføre eller sælge nogen oplysninger, software, produkter eller Tjenester hentet fra Tjenester.

PRIVATLIV OG BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER.

Se erklæringen om Privatlivspolitik relaterede til indsamling og brug af dine oplysninger.

BEKENDTGØRELSE SPECIFIK FOR SOFTWARE TILGÆNGELIGT PÅ DENNE HJEMMESIDE.

Enhver software der stilles til rådighed for download fra Tjenester ("Software") er ophavsretligt beskyttet værk Solvusoft Corporation og / eller dets leverandører. Brug af softwaren er underlagt vilkårene i slutbrugerlicensaftalen, om nogen, der følger med eller er inkluderet i Softwaren ("License Agreement"). En slutbruger vil være ude af stand til at installere software der er ledsaget af eller indeholder en Licensaftale, medmindre han eller hun først accepterer vilkårene i Licensaftalen.

Softwaren er gjort tilgængelig for download udelukkende til brug for slutbrugere i henhold til licensaftalen. Enhver reproduktion eller videredistribution af Softwaren er ikke i overensstemmelse med Licensaftalen er udtrykkeligt forbudt ved lov, og kan resultere i alvorlige civile og kriminelle straffe. Lovovertrædere vil blive retsforfulgt i videst muligt omfang.

UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE, ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWAREN TIL EN ANDEN SERVER ELLER PLACERING TIL YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION IKKE TILLADT, MEDMINDRE SÅDANNE REPRODUKTION ELLER VIDEREDISTRIBUTION UDTRYKKELIGT ER TILLADT AF LICENSAFTALEN DER FØLGER MED SOFTWAREN.

SOFTWAREN ER GARANTERET, HVIS OVERHOVEDET, KUN I HENHOLD TIL VILKÅR I LICENSAFTALEN. MEDMINDRE DET ER GARANTERET I LICENSAFTALEN, INDESTÅR SOLVUSOFT CORPORATION CORPORATION BETINGELSER OG GARANTIER MED HENSYN TIL SOFTWARE, HERUNDER ALLE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, UANSET OM DU ER UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVPLIGTIGE, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-KRÆKELSE AF OPHAVSRET.

TIL DIN FORDEL KAN SOLVUSOFT CORPORATION TILGÆNGELIGGØRE, SOM EN DEL AF DERES SERVICER ELLER I VIRKSOMHEDENS SOFTWAREPRODUKTER, VÆRKTØJER OG HJÆLPEPROGRAMMER TIL BRUG OG / ELLER DOWNLOAD. SOLVUSOFT CORPORATION GIVER INGEN FORSIKRINGER MED HENSYN TIL KORREKTHEDEN AF RESULTATER ELLER DET OUTPUT DER KAN AFLEDES AF EN SÅDAN ANVENDELSE AF SÅDANNE INSTRUMENTER OG HJÆLPEPROGRAMMER. RESPEKTERE VENLIGST DEN INTELLEKTUELLE EJENDOM OG RETTIGHEDER NÅR VÆRKTØJER OG HJÆLPEPROGRAMMER TIL RÅDIGHED TIL TJENESTEYDELSER ELLER TIL SOLVUSOFT CORPORATION S SOFTWAREPRODUKTER.

BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER LEGEND. Enhver software der er hentet fra Services for eller på vegne af USA, dets organer og / eller redskaber ("Den amerikanske regering") er forsynet med begrænsede rettigheder. Brug, kopiering eller offentliggørelse gjort af den amerikanske regering er underlagt de begrænsninger som angivet i underafsnit (c) (1) (ii) i Rights in Technical Data og Computer Software klausul DFARS 252.227-7013 eller underafsnit (c) (1 ) og (2) af Commercial Computer Software - Restricted Rights i 48 CFR 52,227-19, hvor det er relevant. Producenten er Solvusoft Corporation, 848 N. Rainbow Blvd # 3321, Las Vegas, NV 89107.

NOTICE SPECIFIC TO DOCUMENTS AVAILABLE ON THIS WEB SITE.

Tilladelse til at bruge dokumenter (såsom white papers, pressemeddelelser, dataark og ofte stillede spørgsmål) fra Tjenesterne er givet, forudsat at (1) nedenstående meddelelse om ophavsret fremgår af alle kopier, og at både ophavsret og denne meddelelse om tilladelse fremgår, (2 ) brugen af sådanne dokumenter fra Tjenesterne er til oplysende og ikke-kommerciel eller personlig brug og vil ikke kopieres eller offentliggøres på nogen netværkscomputer eller udsendes i noget medie, og (3) Ingen ændringer af nogen dokumenter er lavet. Akkrediterede uddannelsesinstitutioner, såsom K-12, universiteter, private / offentlige gymnasier, og state community colleges, kan downloade og reproducere dokumenter til distribution i klasseværelset. Distribution uden for klasseværelset kræver udtrykkelig skriftlig tilladelse. Anvendes til andre formål er udtrykkeligt forbudt ved lov, og kan resultere i alvorlige civile og kriminelle straffe. Lovovertrædere vil blive retsforfulgt i videst muligt omfang.

Ovenfor specificerede dokumenter omfatter ikke design eller layout af Solvusoft Corporation.com websiden eller nogen anden Solvusoft Corporation ejet, betjent, bevilliget eller kontrolleret side. Elementer af Solvusoft Corporation websteder er beskyttet af vareudstyr, varemærker, illoyal konkurrence og andre love og må ikke kopieres eller efterlignes i sin helhed eller delvist. Intet logo, grafik, lyd eller billeder fra Solvusoft Corporation websted må kopieres eller retransmitteres, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold Solvusoft Corporation.

SOLVUSOFT CORPORATION OG / ELLER DETS LEVERANDØRER GIVER INGEN ERKLÆRING OM EGNETHEDEN AF OPLYSNINGERNE I DOKUMENTERNE OG RELATEREDE GRAFISKE FREMSTILLINGER OFFENTLIGGJORT SOM EN DEL AF TJENESTEYDELSERNE TIL NOGET FORMÅL. ALLE SÅDANNE DOKUMENTER OG RELATEREDE GRAFISKE FREMSTILLINGER LEVERES "SOM DU ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. SOLVUSOFT CORPORATION OG / ELLER DETS LEVERANDØRER STILLER INGEN GARANTI OG BETINGELSER MED HENSYN TIL DISSE OPLYSNINGER, HERUNDER ALLE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, UANSET OM DU ER UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVPLIGTIGE, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, WEB-STEDET. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL SOLVUSOFT CORPORATION OG / ELLER DETS LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN SÆRLIGE ELLER INDIREKTE FØLGESKADER ELLER NOGEN FORM FOR SKADER, SOM FØLGE AF TAB AF BRUG, DATA ELLER INDTJENING, OM DET ER GENNEM EN HANDLING I OVERENSTEMMELSE MED KONTRAKTER, FORSØMMELIGHED ELLER ANDEN SKADEVOLDENDE HANDLINGER OPSTÅET UD AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG ELLER YDELSE AF DE FORELIGGENDE OPLYSNINGER FRA TJENESTERNE.

DOKUMENTER OG RELATEREDE GRAFISKE FREMSTILLINGER OFFENTLIGGJORT PÅ TJENESTERNE KAN INDEHOLDE TEKNISKE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. ÆNDRINGER BLIVER PERIODISK TILFØJET TIL INFORMATIONERNE HERI. SOLVUSOFT CORPORATION OG / ELLER DETS LEVERANDØRER KAN FORETAGE FORBEDRINGER OG / ELLER ÆNDRINGER I PRODUKTET /PRODUKTER OG / ELLER PROGRAMMER BESKREVET HERI PÅ ETHVERT TIDSPUNKT.

BEKENDTGØRELSER VEDRØRENDE SOFTWARE, DOKUMENTER OG TILGÆNGELIGE TJENESTER PÅ DENNE HJEMMESIDE.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL SOLVUSOFT CORPORATION OG / ELLER DETS LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER ELLER NOGEN SKADER SOM FØLGE AF TAB AF BRUG, DATA ELLER INDTJENING, DET I EN HANDLING AF KONTRAKT, FORSØMMELIGHED ELLER ANDEN SKADEVOLDENDE HANDLINGER OPSTÅET UD AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG ELLER YDELSE AF SOFTWARE, DOKUMENTER, LEVERING AF ELLER MANGLENDE TJENESTER ELLER OPLYSNINGER FRA TJENESTERNE.

MEDLEMSKONTO, KODEORD OG SIKKERHED.

Hvis nogen af Tjenesterne kræver at du åbner en konto, skal du fuldføre registreringsprocessen ved at forsyne os med aktuelle, fuldstændige og præcise oplysninger, som foranlediget af den relevante registreringsformular. Du skal også vælge en adgangskode og et brugernavn. Du er selv ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din adgangskode og konto. Desuden er du alene ansvarlig for enhver og alle aktiviteter der foregår i forbindelse med din brugerkonto. Du accepterer at underrette Solvusoft Corporation øjeblikkeligt om uautoriseret brug af din konto eller andre brud på sikkerheden. Solvusoft Corporation vil ikke være ansvarlig for eventuelle tab du måtte lide, som følge af at en anden person bruger din adgangskode eller konto, enten med eller uden din viden. Men du kan blive holdt ansvarlig for tab for Solvusoft Corporation eller en anden part på grund af en at anden person bruger din konto eller adgangskode. Du må ikke bruge en andens brugers konto på noget tidspunkt uden tilladelse fra kontohaveren.

INGEN ULOVLIG ELLER FORBUDT BRUG.

Som betingelse af dit brug af tjenesterne vil du ikke bruge Tjenesterne til noget formål, der er ulovligt eller forbudt af disse vilkår og betingelser. Du må ikke bruge Tjenesterne på en måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe nogen Solvusoft Corporation server, eller netværket (erne) tilsluttet en Solvusoft Corporation server, eller forstyrre andre brugeres besøg af eventuelle Services. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til Tjenester, andre konti, computersystemer eller netværk forbundet til nogen Solvusoft Corporation server eller til nogen af disse Tjenester, via hacking, password-mining eller på anden måde. Du må ikke skaffe adgang eller prøve at skaffe adgang til informationer der ikke med vilje er gjort tilgængelige via Tjenesterne.

BRUG AF SERVICERU

Tjenesterne kan indeholde e-mail-Tjenester, opslagstavler, chat områder, nyhedsgrupper, forums, brugersamfund, personlige hjemmesider, kalendere, fotoalbums, arkivskabe og / eller andre besked- eller kommunikationsfaciliteter, designet til at gøre dig i stand til at kommunikere med andre (hver en "Kommunikationstjeneste" og samlede "Kommunikationstjenester"). Du accepterer at bruge kommunikationstjenesterne kun til at postere, sende og modtage beskeder og materiale der er ordentlig og, hvor det er relevant, relateret til den pågældende kommunikationstjeneste. Som eksempel, og ikke som en begrænsning, accepterer du, at når du bruger Kommunikationstjenesterne, vil du ikke:

Solvusoft Corporation har ingen forpligtigelse til at overvåge kommunikationstjenesterne. Dog forbeholder Solvusoft Corporation sig ret til at gennemse materiale indsendt til kommunikationstjenesterne og til at fjerne ethvert materiale der er indlagt. Solvusoft Corporation forbeholder sig ret til at ekskludere eller forhindre din adgang til enhver eller alle kommunikationstjenester på ethvert tidspunkt, uden varsel, uanset af hvilken grund.

Solvusoft Corporation forbeholder sig ret til altid at kunne offentliggøre eller udlevere enhver oplysning som Solvusoft Corporation finder nødvendige for at kunne opretholde gyldig lovgivning, regulativer, retslig proces eller statslige anmodning, eller redigere, afvise Indlæg eller fjerne enhver oplysning eller materiale, helt eller delvist.

Udvis altid forsigtighed når du udleverer personlige identificerbare oplysninger om dig selv eller dine børn i alle kommunikationstjenester. Solvusoft Corporation hverken godkender eller giver sit tilslutning til indhold, beskeder eller informationer der kan findes kommunikationstjenesterne, og derfor frasiger Solvusoft Corporation sig specifikt ethvert ansvar i forbindelse med kommunikationstjenesterne og enhver handling som følge af din brug af enhver af kommunikationstjenesterne. Administratorer og udbydere er ikke autoriserede Solvusoft Corporation talspersoner, og deres synspunkter afspejler ikke nødvendigvis Solvusoft Corporations.

Materialer indlæst med kommunikationstjenesterne kan være omfattet af posterede forbrugsbegrænsninger i forbindelse med reproduktion og / eller udbredelse, du er ansvarlig for at overholde sådanne begrænsninger hvis du henter materialer.

MATERIALE TILGÆNGELIGT FOR SOLVUSOFT CORPORATION ELLER LAGT UD PÅ ENHVER AF SOLVUSOFT CORPORATION HJEMMESIDER.

Solvusoft Corporation gør ikke krav på ejerskab af de materialer du giver til Solvusoft Corporation (inklusive tilbagemeldinger og forslag) du leverer, posterer, indrykker, indlæser eller sender til Services eller dens tilknyttede Tjenester tilgængeligt for den brede offentlighed, eller af medlemmer fra ethvert offentligt eller private samfund, (hver en "Indlæg" og samlet "Indlæg"). Men posterer, indrykker, indlæser eller sender du Indlæg giver du øjeblikkeligt tilladelse til at Solvusoft Corporation og dets associerede partnere samt underentreprenører kan anvende Indlæg i forbindelse med driften af deres Internet forretning (herunder, uden begrænsning, alle Solvusoft Corporation Services), herunder, uden begrænsning, licensrettighederne til at: kopiere, distribuere, transmittere, fremvise i offentlighed, reproducere, redigere, oversætte, omformatere dit Indlæg; at kunne publicere dit navn i forbindelse med Indlæg, og retten til at underlicensere sådanne rettigheder til enhver leverandør af Tjenesterne.

Ingen kompensation vil blive udbetalt i forbindelse med brugen af Deres Indlæg, som er fastlagt heri. Solvusoft Corporation forpligtiger sig IKKE til at postere eller anvende et Indlæg du sender og Solvusoft Corporation, kan fjerne ethvert Indlæg til enhver tid efter eget skøn.

Ved at udgive et Indlæg garanterer du at du ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettighederne til indlægget som beskrevet i disse vilkår for anvendelse, herunder, uden begrænsning, alle nødvendige rettigheder til at kunne levere, postere, indrykke, indlæse og sende Indlæg.

Ud over garantien og repræsentation angivet ovenfor, ved at poste et Indlæg, der indeholder billeder, fotografier og billeder eller som på anden måde er grafiske helt eller delvist ("Billeder"), garanterer du hermed at (a) du er copyright ejeren af sådanne Billeder, eller at indehaveren af ophavsretten til sådanne Billeder har givet dig tilladelse til at bruge sådanne Billeder eller indhold, og / eller Billeder, der er indeholdt i sådanne Billeder er i overensstemmelse med måden og formålet med din brug, og som ellers tilladt i henhold til disse vilkår for brug og Tjenester, (b) du har de nødvendige rettigheder til at udgive licenser og underlicenser der er beskrevet i disse betingelser for brug, og (c) at hver person afbildet i sådanne Billeder, hvis nogen, har givet samtykke til brug af billederne som er underlagt disse betingelser for brug, herunder som eksempel, og ikke som en begrænsning, distribution, offentlig visning og reproduktion af sådanne Billeder. Ved at oplægge Billeder giver du tilladelse til: (a) at alle medlemmer af dit private community (for hvert af disse Billeder der er til rådighed for medlemmer af et sådant privat community), og / eller (b) at den brede offentlighed (for hvert af disse Billeder til rådighed overalt på Services, bortset fra et privat community) bruger dine Billeder i forbindelse med brug, som tilladt i disse vilkår for brug af enhver af tjenesterne (herunder, som et eksempel, og ikke som en begrænsning, udskrifter og gaveartikler, der omfatter sådanne Billeder), og herunder, uden begrænsning, en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royalty-fri licens til at: kopiere, distribuere, transmittere, fremvise i offentlighed, reproducere, redigere, oversætte, omformatere dine Billeder uden at have dit navn knyttet til sådanne Billeder, og retten til at underlicensere sådanne rettigheder til enhver leverandør af Tjenesterne. Den licens du under de foregående forudsætninger giver for Billeder, ophører på det tidspunkt du fuldstændigt fjerner sådanne Billeder fra Tjenesterne, forudsat at en sådan opsigelse ikke berører nogen tilladelser i forbindelse med sådanne Billeder forud for den tid, du fuldstændigt fjerner sådanne Billeder. Ingen kompensation vil blive udbetalt i forbindelse med brugen af dine Billeder.

BEKENDTGØRELSER OG PROCEDURER FOR AT GØRE KRAV GÆLDENDE VEDRØRENDE KRÆNKELSE AF OPHAVSRET.

I henhold til afsnit 17, United States Code, afsnit 512 (c) (2), skal meddelelser om påstået krænkelse af ophavsret sendes til tjenesteudbyderens udpegede agent. ALLE RETTIGHEDER DER IKKE SPECIFIKT ER HAR DETTE EMNE VIL IKKE MODTAGE ET SVAR.

Se meddelelser og procedure for fremsættelse af krav i forbindelse med krænkelse af ophavsret.

LINKS TIL TREDJEPARTSSIDER.

DE LINKS DER FINDES PÅ DETTE OMRÅDE VIL GØRE AT DU FORLADER SOLVUSOFT CORPORATIONS SIDE. DISSE WEB-STEDER ER IKKE KONTROLLERET AF SOLVUSOFT CORPORATION OG SOLVUSOFT CORPORATION ER IKKE ANSVARLIG FOR INDHOLDET PÅ DISSE WEB-STEDER ELLER NOGET LINK INDEHOLDT PÅ ET LINKET STED, ELLER ÆNDRINGER ELLER OPDATERINGER TIL SÅDANNE WEBSTEDER. SOLVUSOFT CORPORATION ER IKKE ANSVARLIG FOR WEBCASTING ELLER NOGEN ANDEN TRANSMISSION AF DATA FRA DETTE WEB-STED. SOLVUSOFT CORPORATION TILBYDER KUN DISSE GENVEJE TIL DEM SOM EN BEKVEMMELIGHED, OG MEDTAGELSEN AF ET LINK BETYDER IKKE AT WEB-STEDET ER BESKYTTET ELLER ANBEFALET AF SOLVUSOFT CORPORATION.

POLITIK OM UOPFORDREDE IDEER.

SOLVUSOFT CORPORATION OG/ELLER DERES ANSATTE ACCEPTERER OG OVERVEJER IKKE UOPFORDREDE IDEER, HERUNDER IDEER TIL NYE REKLAMEKAMPAGNER, NYE KAMPAGNER, NYE PRODUKTER ELLER TECHNOLOGIER, PROCESSER, MATERIALER, MARKETINGPLANER ELLER NYE PRODUKTNAVNE. SEND VENLIGST IKKE ORIGINALT KREATIVT MATERIALE, PRØVER, DEMOER, ELLER ANDRE SLAGS VÆRKER. DET ENESTE FORMÅL MED DENNE POLITIK ER AT UNDGÅ POTENTIELLE MISFORSTÅELSER ELLER TVIVL NÅR SOLVUSOFT CORPORATION'S PRODUKTER ELLER MARKETINGSTRATEGIER LIGNER IDEER INDSENDT TIL SOLVUSOFT CORPORATION. SEND IKKE DINE UOPFORDREDE IDEER TIL SOLVUSOFT CORPORATION ELLER NOGEN I SOLVUSOFT CORPORATION. HVIS PÅ TRODS AF DETTE SENDER OS DINE IDEER OG MATERIALER, SKAL DU VÆR KLAR OVER AT SOLVUSOFT CORPORATION IKKE FORSIKRER AT DINE IDEER OG MATERIALER VIL BLIVE BEHANDLET FORTROLIGT ELLER SOM EJENDOMSRETLIGT BESKYTTEDE.