Όροι Χρήσης


ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ.

Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Solvusoft Corporation υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Η Solvusoft Corporation επιφυλάσσεται του δικαιώματος ενημέρωσης των Όρων Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης κάνοντας κλικ στη σύνδεση υπερκειμένου "Όροι Χρήσης" που βρίσκεται στο κάτω μέρος των ιστοσελίδων μας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Μέσω του δικτυακού της τόπου, η Solvusoft Corporation σας παρέχει πρόσβαση σε διάφορους πόρους, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων προγραμματισμού, των περιοχών λήψεων, των φόρουμ επικοινωνίας και των στοιχείων των προϊόντων (συνολικά αναφέρονται ως "Υπηρεσίες"). Οι Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων, αναβαθμίσεων, νέων χαρακτηριστικών ή/και προσθήκη νέων διαδικτυακών στοιχείων υπόκεινται στους όρους χρήσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι Υπηρεσίες προορίζονται για ατομική και μη εμπορική χρήση. Δεν δύναστε να τροποποιήσετε, να αντιγράψετε, να διανείμετε, να μεταφέρετε, να προβάλετε, να παρουσιάσετε, να αναπαραγάγετε, να δημοσιεύσετε, να χορηγήσετε άδεια και να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να μεταφέρετε ή να πωλήσετε πληροφορίες, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στις Υπηρεσίες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Δείτε τις διατάξεις της Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου που σχετίζονται με τη συλλογή και χρήση των δεδομένων σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται προς λήψη από τις Υπηρεσίες ("Λογισμικό") αποτελεί πνευματική εργασία της Solvusoft Corporation ή/και των προμηθευτών της. Η χρήση του Λογισμικού διέπεται από τους όρους της άδειας χρήσης τελικού χρήστη, εάν υπάρχει, η οποία συνοδεύει ή περιλαμβάνεται στο Λογισμικό ("Άδεια Χρήσης"). Ο τελικός χρήστης δεν θα έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει οποιοδήποτε Λογισμικό συνοδεύεται από ή περιλαμβάνει Άδεια Χρήσης, παρά μόνο εφόσον συμφωνήσει πρώτα με τους όρους της Άδειας Χρήσης.

Το Λογισμικό διατίθεται προς λήψη αποκλειστικά στους τελικούς χρήστες σύμφωνα με την Άδεια Χρήσης. Τυχόν αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού που αντιτίθεται στην Άδεια Χρήσης απαγορεύεται ρητά από το νόμο και ενδέχεται να επιφέρει αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται με εξάντληση της επιτρεπόμενης αυστηρότητας.

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΆΛΛΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ, ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, Η SONVUSOFT CORPORATION, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΕΞΗΣ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ, Η SOLVUSOFT CORPORATION ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 'Η/ΚΑΙ ΛΗΨΗ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ SOLVUSOFT ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Ή ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ SOLVUSOFT CORPORATION.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Οποιοδήποτε Λογισμικό λαμβάνεται από τις Υπηρεσίες αντί ή για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, των οργανισμών ή/και των οργάνων τους ("Κράτος των Η.Π.Α"), παρέχεται με Περιορισμένα Δικαιώματα. Τυχόν χρήση, επικάλυψη ή αποκάλυψη από το Κράτος των Η.Π.Α υπόκειται σε περιορισμούς όπως προβλέπεται στην υποπαράγραφο (c)(1)(ii) της ρήτρας των Δικαιωμάτων σε Τεχνικά Δεδομένα και Λογισμικά Υπολογιστή DFARS 252.227-7013 ή τις υποπαραγράφους (c)(1) και (2) στα Εμπορικά Λογισμικά Υπολογιστή - Περιορισμένα Δικαιώματα 48 CFR 52.227-19, όπως εφαρμόζονται. Κατασκευάστρια Εταιρεία είναι η Solvusoft Corporation, 848 N. Rainbow Blvd #3321, Λας Βέγκας, NV 89107.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Παραχωρείται άδεια χρήσης Εγγράφων (όπως λευκές βίβλοι, δελτία τύπου, φύλλα δεδομένων και Συχνές Ερωτήσεις-FAQs) από τις Υπηρεσίες, με την προϋπόθεση ότι (1) θα διατηρείται η προειδοποίηση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα αντίγραφα και ότι θα εμφανίζεται τόσο η προειδοποίηση, όσο και η σημείωση για την άδεια χρήσης, (2) η χρήση των Εγγράφων από τις Υπηρεσίες προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς και μη εμπορικούς ή ατομικούς σκοπούς και δεν πρόκειται να αντιγραφούν ή να δημοσιευθούν σε κανέναν υπολογιστή δικτύου, ούτε θα μεταδοθούν με κανένα μέσο και (3) κανένα Έγγραφο δεν θα υποστεί οποιαδήποτε τροποποίηση. Εξουσιοδοτημένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια, ιδιωτικά/δημόσια κολέγια και πολιτειακά κολέγια δύνανται να λαμβάνουν και να αναπαράγουν τα Έγγραφα για διανομή εντός της τάξης. Διανομή εκτός τάξης προϋποθέτει ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση. Τυχόν χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό απαγορεύεται ρητά από το νόμο και ενδέχεται να επιφέρει αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται με εξάντληση της επιτρεπόμενης αυστηρότητας.

Τα έγγραφα που προσδιορίζονται ανωτέρω δεν περιλαμβάνουν το σχεδιασμό ή τη διάταξη της Ιστοσελίδας της Solvusoft Corporation.com ή οποιασδήποτε άλλης Ιστοσελίδα την οποία η Solvusoft Corporation διαχειρίζεται, ελέγχει, της ανήκει ή της έχει παραχωρηθεί. Τα τοιχεία των Ιστοσελίδων της Solvusoft Corporation προστατεύονται από νόμους περί εμπορικών ηθών, εμπορικών σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλους και απαγορεύεται η αντιγραφή τους ή η τυχόν απομίμηση εις ολόκληρον ή εν μέρει. Κανένα λογότυπο, γραφικό, ήχος ή εικόνα από οποιαδήποτε Ιστοσελίδα της Solvusoft Corporation δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί ή να αναμεταδοθεί, παρά μόνο κατόπιν ρητής άδειας από την Solvusoft Corporation.

Η SOLVUSOFT CORPORATION Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Η SOLVUSOFT CORPORATION Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η SOLVUSOFT CORPORATION 'Η/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ 'Η ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 'Η ΚΕΡΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ. Η SOLVUSOFT CORPORATION Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Ή ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η SOLVUSOFT CORPORATION 'Η/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ 'Η ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 'Η ΚΕΡΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Εάν κάποια από τις υπηρεσίες προϋποθέτει τη δημιουργία λογαριασμού, θα πρέπει να προβείτε σε διαδικασία εγγραφής, παρέχοντας μας επικαιροποιημένα, πλήρη και ακριβή στοιχεία, όπως απαιτείται από την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Θα επιλέξετε επίσης κωδικό και όνομα χρήστη. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού και του λογαριασμού σας. Επιπλέον, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το σύνολο των ενεργειών που εκτελούνται μέσω του λογαριασμού σας. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης ασφαλείας, συμφωνείτε να ειδοποιήσετε άμεσα την Solvusoft Corporation. Η Solvusoft Corporation αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν υφιστάμενη από εσάς απώλεια, εξαιτίας χρήσης του κωδικού ή του λογαριασμού σας, εν γνώσει σας ή χωρίς, εκ μέρους τρίτου. Ωστόσο, θεωρείστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες υφιστάμενες από την Solvusoft Corporation ή άλλον εξαιτίας χρήσης του λογαριασμού ή του κωδικού σας εκ μέρους τρίτου. Δεν δύναστε να χρησιμοποιείτε το λογαριασμό άλλου ατόμου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς την άδειά του.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ.

Ως προϋπόθεση της χρήσης των Υπηρεσιών εκ μέρους σας, είναι η μη χρήση των Υπηρεσιών για σκοπό παράνομο ή απαγορευμένο από τους ισχύοντες όρους, προϋποθέσεις και ειδοποιήσεις. Απαγορεύεται η χρήση των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να προκαλέσει βλάβη σε οποιονδήποτε διακομιστή της Solvusoft Corporation ή στα δίκτυα που συνδέονται με οποιονδήποτε διακομιστή της Solvusoft Corporation ή να επηρεάσει τη χρήση και απόλαυση των Υπηρεσιών εκ μέρους τρίτου. Απαγορεύεται η προσπάθεια απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιαδήποτε Υπηρεσία, άλλους λογαριασμούς, συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα που συνδέονται με οποιονδήποτε διακομιστή της Solvusoft Corporation ή με οποιαδήποτε Υπηρεσία, μέσω εισβολής, ανάκτησης κωδικών πρόσβασης ή άλλων μεθόδων. Απαγορεύεται η λήψη ή η προσπάθεια λήψης οποιουδήποτε υλικού ή πληροφορίας μέσω οποιασδήποτε μεθόδου που δεν είναι σκόπιμα διαθέσιμη μέσω των Υπηρεσιών.

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πίνακες ανακοινώσεων, περιοχές συνομιλίας, ενημερώσεις, φόρουμ, κοινότητες, προσωπικές ιστοσελίδες, ημερολόγια, φωτογραφικά λευκώματα, αρχειοθήκες ή/και άλλες υπηρεσίες μηνυμάτων ή/και επικοινωνίας ειδικά σχεδιασμένες ώστε να σας παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους (μεμονωμένα ως "Υπηρεσία Επικοινωνίας" και συνολικά ως "Υπηρεσίες Επικοινωνίας"). Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας αποκλειστικά για να δημοσιεύετε, να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα και υλικό κατάλληλο και σχετικό, εφόσον υπάρχει, με την συγκεκριμένη Υπηρεσία Επικοινωνίας. Συμφωνείτε ότι όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας, δεν θα προβείτε στις εξής ενδεικτικές ενέργειες:

Η Solvusoft Corporation δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας. Ωστόσο, η Solvusoft Corporation διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί το υλικό που δημοσιεύεται στις Υπηρεσίες Επικοινωνίας και να καταργεί οποιοδήποτε υλικό κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

Η Solvusoft Corporation διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της πρόσβασής σας σε οποιεσδήποτε ή σε όλες τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο.Η Solvusoft Corporation διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει απαραίτητο βάσει των ισχύοντων νόμων, κανονισμών, νομικών διαδικασιών ή κυβερνητικών αποφάσεων ή να επεξεργαστεί, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να αποσύρει πληροφορίες ή υλικό, συνολικά ή εν μέρει, κατά την κρίση της.

Πρέπει να είστε πάντοτε προσεχτικοί όταν παρέχετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία αφορούν εσάς ή τα παιδιά σας σε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες Επικοινωνίας. Η Solvusoft Corporation δεν ελέγχει ούτε επικυρώνει το περιεχόμενο, τα μηνύματα ή τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στις Υπηρεσίες Επικοινωνίας και, ως εκ τούτου, η Solvusoft Corporation αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη αναφορικά με τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας και οποιεσδήποτε ενέργειες απορρέουν από τη συμμετοχή σας σε αυτές. Οι διαχειριστές και οι πάροχοι φιλοξενίας δεν αποτελούν εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Solvusoft Corporation και οι απόψεις τους δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις της Solvusoft Corporation.

Το υλικό που υπάρχει στις Υπηρεσίες Επικοινωνίας ενδεχομένως να υπόκειται σε ρητούς περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση, την αναπαραγωγή ή/και τη διάδοσή του και εσείς είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε αυτούς τους περιορισμούς εάν κάνετε λήψη του υλικού.

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗ SOLVUSOFT CORPORATION Ή ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ SOLVUSOFT CORPORATION.

Η Solvusoft Corporation δεν αξιώνει την ιδιοκτησία του υλικού που παρέχετε στη Solvusoft Corporation (συμπεριλαμβανομένων σχολίων και προτάσεων) ή που δημοσιεύετε, αποστέλλετε, καταχωρείτε ή υποβάλλετε σε συνδυασμό με τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας για αναθεώρηση από το γενικό κοινό ή από τα μέλη οποιασδήποτε δημόσιας ή ιδιωτικής κοινότητας (μεμονωμένα ως “Υποβολή” και συνολικά “Υποβολές”). Ωστόσο, δημοσιεύοντας, αποστέλλοντας, καταχωρώντας, παρέχοντας ή υποβάλλοντας (“Δημοσίευση”) την Υποβολή σας παραχωρείτε στη Solvusoft Corporation, τις συγγενείς εταιρείες της και τους απαραίτητους δευτερεύοντες κατόχους αδειών την άδεια να χρησιμοποιήσουν την Υποβολή σας σε σύνδεση με τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των Υπηρεσιών της Solvusoft Corporation) και συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων άδειας χρήσης για αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, δημόσια επίδειξη, δημόσια εκτέλεση, αναπαραγωγή, επεξεργασία, μετάφραση και αλλαγή της μορφοποίησης της Υποβολής σας, για δημοσίευση του ονόματός σας σε σχέση με την υποβολή σας και το δικαίωμα εκχώρησης δευτερεύουσας άδειας χρήσης αυτών των δικαιωμάτων σε οποιονδήποτε προμηθευτή των Υπηρεσιών.

Δεν θα καταβληθεί καμία αμοιβή σε σχέση με τη χρήση της Υποβολής σας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Η Solvusoft Corporation δεν έχει καμία υποχρέωση να δημοσιεύσει ή να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Υποβολή παρέχετε και εναπόκειται στη διακριτική της ευκαιρίας να αφαιρέσει οποιαδήποτε Υποβολή ανά πάσα στιγμή.

Δημοσιεύοντας μια Υποβολή, εγγυάστε και αναγνωρίζετε ότι σας ανήκουν ή ότι ελέγχετε με άλλο τρόπο όλα τα δικαιώματα για την Υποβολή σας όπως περιγράφεται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των απαραίτητων δικαιωμάτων για να παρέχετε, να δημοσιεύετε, να αποστέλλετε, να εισάγετε ή να υποβάλλετε τις Υποβολές.

Επιπροσθέτως της εγγύησης και της αναγνώρισης που προβλέπονται ανωτέρω, δημοσιεύοντας μια Υποβολή που εμπεριέχει εικόνες, φωτογραφίες ή εικόνες που εμπεριέχουν γραφικά εν μέρει ή στο σύνολό τους ("Εικόνες"), εγγυάστε και αναγνωρίζετε ότι (α) τα πνευματικά δικαιώματα αυτών των Εικόνων σας ανήκουν ή ότι σας έχει παραχωρηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων τους το δικαίωμα χρήσης αυτών των Εικόνων ή/και εικόνων που εμπεριέχονται σε αυτές τις Εικόνες σε συμφωνία με τον τρόπο και το σκοπό της χρήσης σας και όπως άλλως επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις Υπηρεσίες, (β) έχετε το δικαίωμα να παραχωρήσετε τη σχετικές άδειες ή μερικές άδειες που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης και (γ) ότι κάθε πρόσωπο που απεικονίζεται στις Εικόνες, εάν υπάρχει, έχει παραχωρήσει σχετική συγκατάθεση για τη χρήση των Εικόνων, όπως προβλέπεται ανωτέρω στους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της διανομής, της δημόσιας προβολής και της αναπαραγωγής τέτοιων Εικόνων. Με τη Δημοσίευση Εικόνων παραχωρείτε (α) σε όλα τα μέλη της ιδιωτικής σας κοινότητας (στην περίπτωση όπου διατίθενται τέτοιες Εικόνες σε μια τέτοια ιδιωτική κοινότητα) ή/και (β) στο ευρύ κοινό (στην περίπτωση όπου διατίθενται τέτοιες Εικόνες οπουδήποτε στις Υπηρεσίες, πέραν της ιδιωτικής κοινότητας), την άδεια να χρησιμοποιούν της εικόνες σας σε συνδυασμό με τη χρήση, όπως προβλέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οποιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών, (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αντιγράφων ή δώρων που περιλαμβάνουν τέτοιες Εικόνες) και συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, μη αποκλειστικής, παγκόσμιας, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, άδειας να αντιγράψετε, να διανείμετε, να προβάλετε δημόσια, να αναπαραγάγετε, να επεξεργαστείτε, να μεταφράσετε και να αναδιαμορφώσετε τις Εικόνες σας χωρίς να έχετε επισυνάψει το όνομά σας σε αυτές τις Εικόνες και το δικαίωμα να παραχωρήσετε μερική άδεια σε οποιονδήποτε πάροχο των Υπηρεσιών. Οι άδειες που παραχωρούνται ανωτέρω αναφορικά με τις Εικόνες θα λήξουν μόλις καταργήσετε τις Εικόνες από τις Υπηρεσίες, με την προϋπόθεση ότι αυτή η λήξη δεν θα επηρεάσει τυχόν άδειες που έχουν παραχωρηθεί σε συνδυασμό με αυτές τις Εικόνες πριν από την πλήρη κατάργηση των Εικόνων. Δεν θα καταβληθεί καμία αμοιβή σε σχέση με τη χρήση των Εικόνων σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Σύμφωνα με τον Τίτλο 17, του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών, Ενότητα 512(c)(2), οι κοινοποιήσεις για αξίωση προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αποστέλλονται στον καθορισμένο Αντιπρόσωπο της Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

Δείτε Ειδοποιήσεις και Διαδικασία Υποβολής Αξιώσεων για Προσβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.

ΑΥΤΗ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ SOLVUSOFT CORPORATION. ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ SOLVUSOFT CORPORATION ΚΑΙ Η SOLVUSOFT CORPORATION ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΟΣΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΩΝ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ. Η SOLVUSOFT CORPORATION ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ. Η SOLVUSOFT CORPORATION ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ SOLVUSOFT CORPORATION.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ.

Η SOLVUSOFT CORPORATION Ή ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΔΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ, ΝΕΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΥΛΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ή ΟΝΟΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΩΝ Ή ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ή ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ SOLVUSOFT CORPORATION ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗ SOLVUSOFT CORPORATION. ΣΥΝΕΠΩΣ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ ΑΥΤΟΚΛΗΤΑ ΙΔΕΕΣ ΣΤΗ SOLVUSOFT CORPORATION Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ SOLVUSOFT CORPORATION. ΕΑΝ, ΠΑΡΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΑΣ, ΕΠΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΟΤΙ Η SOLVUSOFT CORPORATION ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΑΣ ΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Ή ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ.