Käyttöehdot


EHTOJEN HYVÄKSYMINEN.

Solvusoft Corporation –yhtiön tarjoamat palvelut edellyttävät, että noudatat seuraavia käyttöohjeita. Solvusoft Corporation pidättää oikeuden päivittää käyttöohjeita million tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Uusinta käyttöohjeiden versiota voidaan tarkastella napsauttamalla verkkosivustosi alaosassa olevaa käyttöohjeiden hyperlinkkiä.

PALVELUJEN KUVAUS.

Solvusoft Corporation tarjoaa verkko-ominaiuuksiensa verkoston avulla erilaisten resurssien käytön, mukaan lukien kehitystyökalut, latausalueet, viestintäfoorumit ja tuotetiedot (yhteisesti “Palvelut”). Palvelut, mukaan lukien kaikki päivitykset, parannukset, uudet ominaisuudet ja/tai kaikkien uusien verkko-ominaisuuksien lisäykset ovat käyttöehtojen alaisia.

RAJOITTUU HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN.

Ellei muuten ole määritetty, palvelut ovat henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Et saa muokata, kopioida, jakaa, siirtää, esittää, tuottaa uudelleen, julkaista, lisensoida, luoda johdannaistöitä tai myydä mitään tietoja, ohjelmistoa, tuotteita tai palveluita, jotka on hankittu tästä palvelusta.

HENKILÖTIETOJEN YKSITYISYYS JA SUOJAUS.

Katso tietosuojatiedotteesta henkilötietojesi keräystä koskevat tiedot.

TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA LADATTAVISSA OLEVAA OHJELMISTOA KOSKEVAT TIEDOT.

Kaikki ohjelmistot, jotka tarjotaan ladattavaksi palvelusta (“Ohjelmisto”) ovat Solvusoft Corporationin ja/tai sen toimittajien tekijänoikeuden alaisia. Ohjelmiston käyttö on loppukäyttäjän määräysten ja ehtojen alaista, jos tällainen on olemassa ja joka toimitetaan ohjelmiston mukana tai sisältyy siihen (“Lisenssisopimus”). Loppukäyttäjä ei voi asentaa mitään toimitettua ohjelmistoa tai ohjelmistoa, joka sisältää lisenssisopimuksen, ellei hän ensin hyväksy lisenssisopimuksen ehtoja.

Ohjelmisto tarjotaan käytettäväksi latausta varten yksinomaan loppukäyttäjille lisenssisopimuksen mukaisesti. Kaikki sellainen ohjelmiston uudelleen tuottaminen tai uudelleen jakaminen joka ei ole lisenssiopimuksen mukaista, on nimenomaisesti lailla kielletty ja saattaa johtaa rikosoikeudellisiin rangaistuksiin. Lain rikkojat asetetaan syytteeseen lain sallimin määrin.

EDELLÄ OLEVAA RAJOITTAMATTA, OHJELMISTON KOPIOINTI TAI UUDELLEENTUOTANTO TOISELLE PALVELIMELLE TAI TOISEEN PAIKKAAN UUDELLEEN TUOTANTOA TAI UUDELLEEN JAKELUA VARTEN ON NIMENOMAISESTI KIELLETTY, ELLEI KYSEISENLAISTA UUDELLEEN TUOTANTOA TAI UUDELLEEN JAKELUA OLE NIMENOMAISESTI HYVÄKSYTTY LISENSSISOPIMUKSELLA, JOKA ON TOIMITETTU KYSEISEN OHJELMISTON MUKANA.

OHJELMISTOLLE ON MYÖNNETTY TAKUU, JOS SELLAINEN ON, VAIN LISENSSISOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAAN. LUKUUN OTTAMATTA LISENSSISOPIMUKSESSA MYÖNNETTYÄ TAKUUTA SOLVUSOFT CORPORATION KIISTÄÄ KAIKKI OHJELMISTOA KOSKEVAT TAKUUT JA EHDOT, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORA KAUPALLINEN HYÖDYNNETTÄVYYS, SOVELTUVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAAMATTOMUUS.

SOLVUSOFT CORPORATION SAATTAAA TARJOTA OSANA PALVELUJAAN TAI OHJELMISTOTUOTTEITAAN TYÖKALUJA TAI HYÖTYOHJELMIA KÄYTETTÄVÄKSI JA/TAI LADATTAVAKSI. SOLVUSOFT CORPORATION EI ANNA MITÄÄN VARMISTUKSIA TULOSTEN TAI TUOTON TARKKUUDESTA, JOITA SYNTYY SEURAUKSENA KYSEISENLAISEN TYÖKALUN JA HYÖTYOHJELMAN KÄYTÖSTÄ. KUNNIOITA MUIDEN IMMATERIAALIOIKEUKSIA, KUN KÄYTÄT TÄSSÄ PALVELUSSA TAI IN SOLVUSOFT CORPORATIONIN OHJELMISTOTUOTTEISSA TARJOTTAVIA TYÖKALUJA JA HYÖTYOHJELMIA.

RAJOITETTUJEN OIKEUKSIEN SELITYS. Kaikki palvelusta Yhdysvalloille, sen virastoille ja/tai hallitukselle tai niiden puolesta ladatut ohjelmistot tarjotaan rajoitetuin oikeuksin. Yhdysvaltojen valtionhallinnossa tapahtuvaa ohjelmiston käyttöä, kopiointia tai julkistamista rajoittavat kohdat, jotka on esitetty DFARS 52.227-7013 -säännöksen Rights in Technical Data and Computer Software Clause -kohdan alakohdassa (c)(1)(ii) tai 48 CFR 52.227-19 -säännöksen Commercial Computer Software -kohdan alakohdissa (c)(1) ja (2). Valmistaja on Solvusoft Corporation, 848 N. Rainbow Blvd #3321, Las Vegas, NV 89107.

TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA SAATAVILLA OLEVIA ASIAKIRJOJA KOSKEVA HUOMAUTUS.

Asiakirjojen käyttö (kuten valkoiset paperit, lehdistötiedotteet, tietolehtiset ja Usein kysytyt kysymykset) palvelusta myönnetään, olettaen, että (1) alla oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus ovat näkyvissä kaikissa papereissa, (2) tällaisia asiakirjoja käytetään tiedotustarkoituksessa eikä niitä kopioida tai julkaista millään verkkotietokoneella tai lähetetä missään tiedotusvälineessä, eikä (3) asiakirjoihin tehdä mitään muokkauksia. Valtuutetut koulutuslaitokset, kuten K-12, yliopistot, yksityiset/julkiset korkeakoulut ja valtion korkeakoulut, voivat ladata ja tuottaa uudelleen asiakirjoja jaettavaksi luokkahuoneessa. Jakeluun luokkahuoneen ulkopuolella vaaditaan nimenomainen kirjallinen lupa. Asiakirjojen käyttö mihinkään muuhun tarkoitukseen on nimenomaisesti lailla kiellettu ja saattaa johtaa siviili- ja rikosoikeudellisiin rangaistuksiin. Rikkojat asetetaan syytteeseen lain sallimassa määrin.

Yllä mainitut asiakirjat eivät sisällä Solvusoft Corporation.com –verkkosivustoa tai mitään Solvusoft Corporationin omistamaa, käyttämää, lisensoimaa tai kontrolloimaa sivustoa. Solvusoft Corporationin verkkosivuston elementit on suojattu mallisuojaa, tavaramerkkiä ja reilua kilpailua koskevilla lailla sekä muilla lailla, eikä niitä saa kopioita tai jäljitellä kokonaan tai osittain. Logoa, grafiikkaa, ääntä tai kuvaa ei saa kopioida tai lähettää edelleen miltään Solvusoft Corporationin verkkosivustolta, ellei tähän ole saatu Solvusoft Corporationin nimenomaista lupaa.

SOLVUSOFT CORPORATION JA/TAI SITÄ EDUSTAVAT TOIMITTAJAT EIVÄT ESITÄ VÄITTEITÄ PALVELUN OSANA TARJOTTAVIEN ASIAKIRJOJEN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN JA NIIHIN LIITTYVÄN JULKAISTUN GRAFIIKAN SOVELTUVUUDESTA MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. KAIKKI TÄLLAISET ASIAKIRJAT JA GRAFIIKKA TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” EIKÄ NIILLE ANNETA MITÄÄN TAKUUTA. SOLVUSOFT CORPORATION JA/TAI SITÄ EDUSTAVAT TOIMITTAJAT KIISTÄVÄT TÄTEN KAIKKI NÄITÄ TIETOJA KOSKEVAT TAKUUT JA EHDOT, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORA KAUPALLINEN HYÖDYNNETTÄVYYS, SOVELTUVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAAMATTOMUUS. SOLVUSOFT CORPORATION JA/TAI SITÄ EDUSTAVAT TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN MENETETYISTÄ, TAHATTOMISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITON MENETTÄMISESTÄ, jOTKA SYNTYVÄT PALVELUISSA TARJOTTUJEN TIETOJEN SUORITUSKYVYSTÄ TAI KÄYTÖSTÄ TAI SEN ULKOPUOLELLA.

PALVELUISSA JULKAISTUT ASIAKIRJAT JA LIITTYVÄ GRAFIIKKA VOIVAT SISÄLTÄÄ TEKNISIÄ EPÄTARKKUUKSIA TAI TYPOGRAFISIA VIRHEITÄ. MUUTOKSIA SUORITETAAN MÄÄRÄAJOIN JA NE LISÄTÄÄN TÄÄLLÄ OLEVIIN TIETOIHIN. SOLVUSOFT CORPORATION JA/TAI SITÄ EDUSTAVAT TOIMITTAJAT SAATTAVAT TEHDÄ PARANNUKSIA JA/TAI MUUTOKSIA TÄÄLLÄ KUVATTUIHIN TUOTTEISIIN JA/TAI OHJELMIIN MILLOIN TAHANSA.

TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA OLEVIA OHJELMISTOJA, ASIAKIRJOJA JA PALVELUITA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET.

SOLVUSOFT CORPORATION JA/TAI SITÄ EDUSTAVAT TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN MENETETYISTÄ, TAHATTOMISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITON MENETTÄMISESTÄ, jOTKA SYNTYVÄT PALVELUISSA TARJOTTUJEN TIETOJEN SUORITUSKYVYSTÄ TAI KÄYTÖSTÄ TAI SEN ULKOPUOLELLA.

JÄSENTILI, SALASANA JA TIETOTURVA.

Jos jossakin palvelussa sinua vaaditaan avaamaan tili, sinun on suoritettava rekisteröintiprosessi ja annettava ajankohtaiset, täydelliset ja tarkat tiedot sovellettavassa rekisteröintilomakkeessa ilmoitetulla tavalla. Valitset myös salasanan ja käyttäjätunnuksen. Käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisen salasanan ja tilin luottamuksellisuuden säilyttämisestä. Lisäksi olet täysin vastuussa mistä tahansa ja kaikista toiminnoista, joita tililläsi suoritetaan. Myönnät ilmoittavasi Solvusoft Corporationille välittömästi kaikesta tilisi valtuuttamattomasta käytöstä tai muusta tietoturvarikkomuksesta. Solvusoft Corporation ei vastaa mistään tappioista, joita voi aiheutua siitä, että joku käyttää salasanaasi tai tiliäsi, huolimatta siitä, oletko tästä tietoinen vai et. Sinua voidaan kuitenkin pita vastuullisena Solvusoft Corporationille tai toiselle osapuolelle seurauksista, joita syntyy siitä, että joku toinen käyttää tiliäsi tai salasanaasi. Et saa milloinkaan käyttää kenenkään muun tiliä ilman tilinhaltijan lupaa.

EI LAITONTA TAI KIELLETTYÄ KÄYTTÖÄ.

Palvelujen käytön ehtona on, että et käytä niitä mihinkään laittomaan tarkoitukseen tai näiden ehtojen, määräysten tai ilmoitusten kieltämään tarkoitukseen. Et saa käyttää palveluita millään tavalla, joka voi vaurioittaa, poistaa käytöstä, ylikuormittaa tai heikentää mitään Solvusoft Corporationin palvelinta tai mihinkään Solvusoft Corporationin palvelimeen kytkettyä verkkoa tai häiritä minkään kumppanin palveluiden käyttöä. Et saa yrittää saada valtuuttamatonta pääsyähakkeroinnilla, salasanan kaivamisella tai muilla kenoilla mihinkään palveluihin, muihin tileihin, tietokonejärjestelmiin tai verkkoihin, jotka on kytketty mihinkään Solvusoft Corporationin palvelimeen tai mihinkään palveluihin. Et saa hankkia tai yrittää hankkia mitään materiaaleja tai tietoja millään keinoilla, joita ei ole tarkoituksellisesti tarjottu palveluiden kautta.

PALVELUIDEN KÄYTTÖ

Palvelut saattavat sisältää sähköpostipalveluita, ilmoitustaulupalveluita, keskustelualueita, uutisryhmiä, foorumeita, yhteisöjä, henkilökohtaisia verkkosivustoja, kalentereita, valokuva-albumeita, tiedostosäiliöitä ja tai muita viestejä tai viestintäkeinoja, joiden tarkoituksena on mahdollistaa kommunikointi muiden kanssa (erikseen "kommunikointipalvelu" ja yhteisellä nimellä "kommunikointipalvelut"). Hyväksyt, että käytät kommunikointipalveluita vain asianmukaisten viestien ja materiaalien julkaisemiseen, lähettämiseen ja vastaanottamiseen silloin, kun ne liittyvät tiettyyn kommunikointipalveluun. Esimerkinomaisesti, mutta ei rajoituksena, hyväksyt, että kommunikointipalveluita käyttäessäsi et tee seuraavaa:

Solvusoft Corporationilla ei ole velvollisuutta valvoa kommunikointipalveluita. Solvusoft Corporation pidättää kuitenkin oikeuden tarkastaa kommunikointipalvelussa julkaistut materiaalit ja poistaa mitä tahansa materiaalia yksinomaisella harkinnallaan. Solvusoft Corporation pidättää oikeuden lopettaa käyttöoikeutesi kommunikointipalveluun milloin tahansa ilman erillisitä ilmoitusta mistä tahansa syystä.

Solvusoft Corporation pidättää oikeuden kaikkina aikoina julkista tietoja, joita se pitää tarpeellisena kaikkien sovellettavien lakien, säädösten, laillisten prosessien tai hallituksen pyyntöjen mukaisest, tai muokata, kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa kaikki tiedot tai materiaalit koko tai osittain yksinomaisen harkintansa mukaisesti.

Noudata aina varovaisuutta, kun annat henkilökohtaisia tietoja itsestäsi tai lapsistasi johonkin kummunikointipalveluun. Solvusoft Corporation ei valvo tai yhdy mihinkään sisältöön, tietoihin tai kommunikaatioon, jota esitetään jossakin kommunikointipalvelussa, ja siksi se erityisesti kiistää kaikki kommunikointipalveluihin ja niihin osallistumisesta aiheutuviin toimintoihin liittyvät vastuut. Johtajat ja isännät eivät ole Solvusoft Corporationin valtuutettuja tiedottajia, eivätkä heidän näkemyksensä välttämättä edusta Solvusoft Corporationin näkemyksiä.

Kommunikointipalveluihin ladatut materiaalit saattavat olla julkaistujen käyttöä, uudelleen tuotantoa ja/tai levittämistä koskevien rajoitusten alaisia, jos lataat näitä materiaaleja.

SOLVUSOFT CORPORATIONILLE TARJOTUT TAI JOLLAKIN SEN VERKKOSIVUSTOLLA JULKAISTUT MATERIAALIT.

Solvusoft Corporation ei kiistä sellaisten sille tarjottujen tai jossakin sen palvelussa tai liittyvissä palveluissa yleisön tai jonkin julkisen tai yksityisen yhteisön käyttöön julkaistujen, ladattujen, syötettyjen tai lähetettyjen materiaalien omistusoikeutta (mukaan lukien palaute ja ehdotukset) (jokainen erikseen “Lähetys” tai yhteisellä nimellä “Lähetykset”). Kuitenkin postittamalla, lataamalla, syöttämällä, tarjoamalla tai lähettämällä (“Julkaiseminen”) lähetyksesi annat Solvusoft Corporationille, sen tytäryhtiöille ja tarvittaville haltijoille luvan käyttää lähetystäsi niiden Interneti-liiketoimintojen yhteydessä (mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, kaikki Solvusoft Corporationin palvelut), mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, lisenssioikeudet seuraaviin: Lähetyksesi jakeluun, siirtoon, julkiseen esillepanoon, julkiseen esittämiseen, uudelleentuotantoon, muokkaamiseen, kääntämiseen ja uudelleenmuotoiluun, nimesi julkaisemiseen lähetyksesi yhteydessä sekä oikeuden alilisensoida kyseiset oikeudet kaikille palvelujentarjoajille.

Lähetysten käyttöön liittyen ei makseta kompensaatiota täällä esitetyn mukaisesti. Solvusoft Corporation ei ole minkäänlaista velvollisuutta julkaista tai käyttää mitään tarjoamaasi lähetystä ja Solvusoft Corporation voi poistaa kaikki lähetykset million tahansa yksinomaisen harkintansa mukaisesti.

Julkaisemalla lähetykset takaat ja esität, että omistat tai muutoin hallitset kaikkia lähetysten oikeuksia näissä käyttöehdoissa kuvatulla tavalla, mukaan lukien, muta näihin rajoittumatta kaikki tarvitsemasi oikeudet lähetysten tarjoamiseen, lataamiseen, syöttämiseen tai lähettämiseen.

Edellä määritetyn takuun ja esittämisen lisäksi postittamalla kuvia, valokuvia tai muuta graafista materiaalia kokonaan tai osittain (“Kuvat”) takaat ja esität, että (a) sinulla on tällaisten kuvien tekijänoikeus tai että kuvien tekijänoikeuden omistaja henkilö on antanut sinulle luvan käyttää kyseisiä kuvia tai mitä tahansa tällaisten kuvien sisältöä ja/tai kuviakäyttötarkoituksesi mukaisesti ja tavalla, joka on muutoin sallittu näissä käyttöehdoissa ja palveluissa, että (b) sinulla on näissä käyttöehdoissa kuvattujen lisenssin ja alilisenssien myöntämiseoikeus, ja että (c) kyseisissä kuvissa kuvat henkilöt ovat antaneet luvan käyttää kuvia näissä käyttöehdoissa kuvatulla tavalla, mukaan lukien esimerkinomaisesti, mutta ei rajoituksena, kyseisten kuvien jakelu, julkinen esittäminen ja uudelleentuotanto. Julkaisemalla kuvia annat (a) kaikille yksityisen yhteisön jäsenille (jokaista tällaista yksityisen yhteisön jäsenen käytettävissä olevaa kuvaa kohti) ja/tai (b) yleisölle (jokaiselle tällaiselle palvelussa muilden kuin yksityisen yhteisön käytettävissä olevalle kuvalle luvan käyttää kuviasi käytön yhteydessä näiden käyttöehtojen mukaisesti (mukaan lukien esimerkinomaisesti, mutta ei rajoituksena, tällaisia kuvia sisältävien painotuotteiden ja lahjaesineiden valmistaminen), mukaan lukien, mutta ei tähän rajoittuen, maailmanlaajuinen, rojaltivapaa lisenssi seuraaviin: Kuviesi kopiointiin, jakeluun, siirtoon, julkiseen esillepanoon, julkiseen esittämiseen, uudelleentuotantoon, muokkaamiseen, kääntämiseen ja uudelleenmuotoiluun ilman nimesi julkaisemista tällaisten kuvien yhteydessä sekä oikeuden alilisensoida kyseiset oikeudet kaikille palvelujentarjoajille. Kuviesi käyttöön liittyen ei makseta kompensaatiota.

TEKIJÄOIKEUSRIKKOMUKSISTA TEHTÄVIÄ VAATIMUKSIA KOSKEVAT ILMOITUKSET JA MENETTELYTAVAT.

Yhdysvaltain lain 17 pykälän 512(c)(2) mukaisesti ilmoitukset väitetyistä tekijänoikeusrikkomuksista täytyy lähettää palveluntarjoajan nimeämään vierastoon. MIHINKÄÄN SELLAISIIN KYSELYIHIN EI VASTATA, JOTKA EIVÄT OLE RELEVANTTEJA SEURAAVAN MENETTELYTAVAN SUHTEEN.

Katso tekijänoikeusrikkomuksesta tehtäviä vaateita koskeva ilmoitus ja menettelytavat.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOILLE.

LINKIT TÄLLÄ ALUEELLA VIEVÄT SINUT POIS SOLVUSOFT CORPORATIONIN SIVUSTOLTA. LINKITETYT SIVUSTOT EIVÄT OLE SOLVUSOFT CORPORATIONIN VALVONNASSA EIKÄ SOLVUSOFT CORPORATION OLE VASTUUSSA MINKÄÄN LINKITETYT SIVUSTON SISÄLLÖSTÄ TAI LINKITETYLLÄ SIVUSTOLLA OLEVASTA LINKISTÄ TAI MISTÄÄN KYSEISENLAISTEN SIVUSTOJEN MUUTOKSISTA. SOLVUSOFT CORPORATION EI VASTAA WEBCASTING-LÄHETYKSISTÄ TAI MINKÄÄN MUUN MUOTOISESTA LINKITETYLTÄ SIVUSTOLTA VASTAANOTETUSTA SIIRROSTA. SOLVUSOFT CORPORATION TARJOAA NÄMÄ LINKIT AINOASTAAN PALVELUKSENA. MINKÄÄN LIKKIEN LISÄÄMINEN EI MERKITSE, ETTÄ SOLVUSOFT CORPORATION HYVÄKSYY SIVUSTON.

EI-TOIVOTTUJEN IDEOIDEN LÄHETTÄMISTÄ KOSKEVA KÄYTÄNTÖ.

JOS TÄSTÄ PYYNNÖSTÄ HUOLIMATTA LÄHETÄT MEILLE IDEOITASI JA MATERIAALIA, HUOMAA, ETTÄ SOLVUSOFT CORPORATION EI ANNA MITÄÄN TAKUITA SIITÄ, ETTÄ IDEOITASI JA MATERIAALEITASI KÄSITELLÄÄN LUOTTAMUKSELLISENA TAI OMISTUSOIKEUDELLISINA. SOLVUSOFT CORPORATION JA SEN TYÖNTEKIJÄT EIVÄT HYVÄKSY TAI HARKITSE EI-TOIVOTTUJA IDEOITA, MUKAAN LUKIEN IDEAT UUSISTA MAINOSKAMPAJOISTA, UUSISTA TARJOUKSISTA, UUSISTA TUOTTEISTA TAI TEKNOLOGIOISTA, PROSESSEISTA, MATERIAALEISTA, MARKKINOINTISUUNNITELMISTA TAI UUSISTA TUOTENIMISTÄ. ÄLÄ LÄHETÄ MITÄÄN ALKUPERÄISTÄ LUOVAA TAIDETTA, MALLEJA, DEMOJA TAI MUUTA TYÖTÄ. TÄMÄN KÄYTÄNNÖN YKSINOMAINEN TARKOITUS ON VÄLTTÄÄ MAHDOLLISIA VÄÄRINYMMÄRRYKSIÄ TAI RIITOJA TAPAUKSISSA, JOISSA SOLVUSOFT CORPORATIONIN TUOTTEET TAI MARKKINOINTISTRATEGIAT SAATTAVAT NÄYTTÄÄ SAMANLAISILTA KUIN SOLVUSOFT CORPORATIONILLE LÄHETETYT IDEAT. ÄLÄ SIIS LÄHETÄ EI-TOIVOTTUJA IDEOITA SOLVUSOFT CORPORATIONILLE TAI KENELLEKÄÄN SOLVUSOFT CORPORATIONISSA.