Felhasználási Feltételek


A FELTÉTELEK ELFOGADÁSA.

A Solvusoft Vállalata által az Ön számára nyújtott szolgáltatásokra az itt leírt Felhasználási Feltételek ("FF") vonatkoznak. A Solvusoft fenntartja a jogot, hogy bármikor frissítse a FF-et, anélkül, hogy értesítené Önt. A legfrissebb verziója a FF-nek elérhető a weblapunk alján található "Felhasználási Feltételek" hiperhivatkozásra kattintva.

A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA.

A Webes felületen keresztül, a Solvusoft Vállalata hozzáférést biztosít Önnek számos erőforráshoz, beleértve a fejlesztői eszközöket, letöltési felületeket, kommunikációs fórumokat és termék információkat (kollektívan "Szolgáltatások"-at). A Szolgáltatásokra beleértve a frissítéseket, fejlesztéseket, új szolgáltatásokat (feature-öket), és/vagy bármilyen webes tartalom hozzáadását a FF vonatkoznak.

SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOZÁSOK.

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában, Szolgáltatások magáncélokra, illetve nem kereskedelmi célokra használható fel. Bármilyen jellegű a Szolgáltatásokból származó információ, szoftver, termék vagy szolgáltatás módosítása, sokszorosítása, terjesztése, továbbadása, nyilvánosság előtt való megjelenítése, illetve bemutatása, reprodukálása, publikálása, licencelése, átruházása vagy ezekből származó kreatív művek készítése nem megengedett.

BIZALMAS ÉS SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK VÉDELME.

Lásd az Adatvédelmi Nyilatkozatban közétetteket a magánadatok gyűjtéséről és felhasználásáról.

MEGJEGYZÉS AZ EZEN AZ OLDALON ELÉRHETŐ SZOFTVERRE VONATKOZÓLAG.

Bármely szoftver, aminek letöltése elérhető a Szolgáltatásokból ("Szoftverek") a Solvusoftnak és/vagy a Solvusoft beszállítóinak szerzői jog által védett terméke. A Szoftverek felhasználása a végfelhasználói licencszerződés feltételei alapján van szabályozva, ha jár a Szoftverhez ilyen vagy tartalmaz ilyet ("Licencszerződés"). A végfelhasználó nem tudja telepíteni a Szoftvert, amihez jár Licencszerződés vagy tartalmaz Licencszerződést, amíg el nem fogadja annak feltételeit.

A Szoftverek kizárólag a Licencszerződés szerinti felhasználásra tölthetik le a végfelhasználók. A Szoftverek bármilyen nem a Licencszerződéssel összhangban való reprodukálása vagy terjesztése kifejezetten tiltott a törvény által, és súlyos polgári és büntetőjogi szankciókkal járhat. A megszegők a lehető legmagasabb váddal lesznek feljelentve.

A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, A SZOFTVEREK MÁSOLÁSA, VAGY REPRODUKÁLÁSA MÁS SZERVERRE VAGY MÁS HELYRE A TOVÁBBI SOKSZOROSÍTÁS VAGY TERJESZTÉS CÉLJÁBÓL KIFEJEZETTEN TILTOTT, HACSAKNEM ENGEDÉLYEZI KIFEJEZETTEN A SOKSZOROSÍTÁST VAGY A TERJESZTÉST AZ ADOTT SZOFTVERHEZ TARTOZÓ LICENCSZERZŐDÉS.

HA A SZOFTVERRE JÁR GARANCIA, AKKOR CSAKIS A LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEIVEL ÖSSZHANGBAN. HACSAK A LICENCSZERZŐDÉSBEN NINCS GARANTÁLVA, A SOLVUSOFT VÁLLALATA EZENNEL ELÁLL A JÓTÁLLÁSTÓL ÉS A FELTÉTELEITŐL A SZOFTVEREKRE VONATKOZÓLAG, IDEÉRTVE AZ ÖSSZES KERESKEDELMI GARANCIÁT ÉS FELTÉTELEIT, AKÁR NYÍLTAN, BURKOLTAN, VAGY TÖRVÉNYSZERŰEN MEGFELEL EGY ADOTT CÉLRA, CÍMRE ÉS JOGTISZTASÁGRA.

A SOLVUSOFT VÁLLALATA ELÉRHETŐVÉ TEHET HASZNÁLATRA ÉS/VAGY LETÖLTÉSRE AZ ÖN RÉSZÉRE ESZKÖZÖKET, TERMÉKEKET ÉS ALKALMATOSSÁGOKAT A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZEKÉNT, VAGY A SZOFTVERTERMÉKEIBEN, AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN. A SOLVUSOFT VÁLLALATA NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ ILYEN ESZKÖZÖK ÉS ALKALMATOSSÁGOK HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ KIMENETELEK ÉS EREDMÉNEK PONTOSSÁGÁRA VONATKOZÓAN. KÉRJÜK, TARTSA TISZTELETBEN A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL VAGY A SOLVUSOFT VÁLLALATÁNAK SZOFTVERTERMÉKEIBEN ELÉRHETŐVÉ TETT ESZKÖZÖK ÉS ALKALMATOSSÁGOK HASZNÁLATOKOR MÁSOK SZELLEMI TULAJDONI JOGAIT.

KORLÁTOZOTT JOGOK (RESTRICTED RIGHTS) FELIRAT. Bármely Szoftver, amit a Szolgáltatásokból töltöttek le az Amerikai Egyesült Államok, vagy ügynökségei és/vagy közbenjárása ("U.S.A. kormányzata") nevében vagy részére, Korlátozott Jogokkal van ellátva. Az U.S.A. kormányzata által történő felhasználásra, másolatkészítésre, és közzétételre a Rights in Technical Data and Computer Software DFARS 252.227-7013 cikkelyének (c)(1)(ii) alparagrafusában vagy a Restricted Rights 48 CFR 52.227-19 Commercial Computer Software (c)(1) és (2) alparagrafusaiban írt korlátozások vonatkoznak. A gyártó a Solvusoft Vállalata, 848 N. Rainbow Blvd #3321, Las Vegas, NV 89107.

MEGJEGYZÉS AZ EZEN AZ OLDALON ELÉRHETŐ DOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓLAG.

A Dokumentumok (mint hivatalos papírok, sajtóközlemények, adatlapok és GYIK-ek) használata engedélyezett, feltéve, hogy (1) minden másolaton megjelenik a copyright jelzés valamint ez az engedélyezés, (2) a Szolgáltatásokból származó ilyen jellegű Dokumentumok használata csakis informális és magáncélú vagy nem kereskedelmi célú és nem kerül fel hálózati számítógépre vagy nem közvetítik bármilyen médiumon, (3) nem módosítják egyik Dokumentumot sem. Akkreditált oktatási intézmények, mint középiskolák, gimnáziumok, egyetemek, magán vagy állami főiskolák, letölthetik és reprodukálhatják a Dokumentumokat tantermen belüli terjesztésre. A tantermen kívüli terjesztése írásos engedélyhez kötött. Bármilyen más célú felhasználás kifejezetten tiltott a törvény által, és súlyos polgári és büntetőjogi szankciókkal járhat. A megszegők a lehető legmagasabb váddal lesznek feljelentve.

A fent meghatározott Dokumentumok nem foglalják magukba a Solvusoft Corporation.com Weboldal látványtervét vagy elrendezését, vagy bármelyik a Solvusoft Vállalata által birtokolt, működtetett, licencelt vagy irányított oldalét. A Solvusoft Vállalatának Weboldalának elemeit a kereskedelmi csomagolásokra, védjegyekre, tisztességtelen versenyre vonatkozó törvények és más törvények védik, részben vagy egészben történő másolásuk vagy imitálások nem engedélyezett. Semmilyen a Solvusoft Vállalatának Weboldaláról származó logót, grafikát, hanganyagot vagy képet sem lehet lemásolni vagy továbbadni, ha csak ezt nem engedélyezte kifejezetten a Solvusoft Vállalata.

A SOLVUSOFT VÁLLALATA ÉS/VAGY ILLETŐ BESZÁLLÍTÓI NEM GARANTÁLJÁK A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZEKÉNT A DOKUMENTUMOKBAN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁK BÁRMILYEN CÉLRA TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELÉNEK ALKALMASSÁGÁT. AZ ÖSSZES ILYEN DOKUMENTUM ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKA A JELEN FORMÁJÁBAN ÁLL RENDELKEZÉSRE, MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL. A SOLVUSOFT VÁLLALATA ÉS/VAGY ILLETŐ BESZÁLLÍTÓI EZENNEL ELÁLLNAK A JÓTÁLLÁSTÓL ÉS A FELTÉTELEITŐL ERRE AZ INFORMÁCIÓRA VONATKOZÓLAG, IDEÉRTVE AZ ÖSSZES KERESKEDELMI GARANCIÁT ÉS FELTÉTELEIT, AKÁR NYÍLTAN, BURKOLTAN, VAGY TÖRVÉNYSZERŰEN MEGFELEL EGY ADOTT CÉLRA, CÍMRE ÉS JOGTISZTASÁGRA. A SOLVUSOFT VÁLLALATA ÉS/VAGY BESZÁLLÍTÓI SEMMIKÉPPEN SEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMIFÉLE EGYEDI, KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN KÁROKÉRT - AZ ADATVESZTÉS, A HASZNÁLATI JOG ELVESZTÉSE VAGY ELMARADT HASZON MIATT ELSZENVEDETT KÁROKAT IS BELEÉRTVE – TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBŐL, HANYAGSÁGBÓL, VAGY MÁS BÜNTETENDŐ CSELEKVÉSBŐL FAKADNAK ÉS KAPCSOLATBAN VANNAK A SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓKKAL.

A SZOLGÁLTATÁSOKBAN KÖZZÉTETT DOKUMENTUMOKBAN ÉS A KAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁKBAN ELŐFORDULHATNAK MŰSZAKI PONTATLANSÁGOK ÉS SAJTÓHIBÁK. AZ ITT TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK IDŐKÖZÖNKÉNT VÁLTOZNAK. A SOLVUSOFT VÁLLALATA ÉS/VAGY AZ ILLETŐ BESZÁLLÍTÓI BÁRMIKOR JAVÍTHATJÁK ÉS/VAGY MEGVÁLTOZTATHATJÁK AZ ITT LEÍRT TERMÉK(EK)ET ÉS/VAGY PROGRAM(OK)AT.

MEGJEGYZÉSEK AZ OLDALON TALÁLHATÓ SZOFTVERRE, DOKUMENTUMOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓLAG.

A SOLVUSOFT VÁLLALATA ÉS/VAGY BESZÁLLÍTÓI SEMMIKÉPPEN SEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMIFÉLE EGYEDI, KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN KÁROKÉRT - AZ ADATVESZTÉS, A HASZNÁLATI JOG ELVESZTÉSE VAGY ELMARADT HASZON MIATT ELSZENVEDETT KÁROKAT IS BELEÉRTVE – TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBŐL, HANYAGSÁGBÓL, VAGY MÁS BÜNTETENDŐ CSELEKVÉSBŐL FAKADNAK ÉS KAPCSOLATBAN VANNAK A SZOFTVEREK, DOKUMENTUMOK, RENDELKEZÉSEK, HASZNÁLATÁVAL VAGY VÉGREHAJTÁSÁVAL - VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK BIZTOSÍTÁSÁNAK ELMULASZTÁSÁVAL.

AZ ÖN HOZZÁFÉRHETŐSÉGE, JELSZAVA ÉS BIZTONSÁGA.

Ha a Szolgáltatások bármelyike igényli, hogy felhasználói fiókot nyisson, akkor Ön köteles a regisztrációs folyamat során időszerű, teljes és valós információkat megadnia, az adott kérdéseknél a regisztrációs űrlapon. Felhasználónevet és jelszót is kell választania. Ön teljes mértékben felel azért, hogy titokban tartsa felhasználónevéhez tartozó jelszavát. Továbbá Ön teljes mértékben felelős azokért a tevékenységekért, amelyek felhasználói fiókja keretein belül történik. Belegyezik abba, hogy azonnal értesíti a Solvusoft Vállalatát felhasználói fiókja bármilyen illetéktelen felhasználása esetén, vagy a biztonság bármilyen más jellegű megsértése esetén. A Solvusoft Vállalata nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek az Ön felhasználói fiókjának vagy jelszavának más által való használata miatt keletkeztek, függetlenül attól, hogy Ön tudomással rendelkezett róla, vagy sem. Mindazonáltal, Ön felelősségre vonható mindazokért a károkért, amelyet a Solvusoft Vállalata vagy egy társvállalata szenved el, amiatt, hogy egy jogosulatlan személy használja felhasználói fiókját, vagy jelszavát. Nem jogosult bármely más felhasználó fiókjának használatára, a felhasználói fiók tulajdonosának engedélye nélkül.

JOGELLENES VAGY TILTOTT FELHASZNÁLÁS.

Mint a Szolgáltatások használatának egyik feltétele, nem használhatja a Szolgáltatásokat ezek a kikötések, feltételek és megjegyzések által tiltott vagy törvényellenes célokra. Nem használhatja a Szolgáltatásokat oly módon, amellyel károsítja, ellehetetleníti, leterheli, vagy megrongálja bármelyik Solvusoft Vállalatához tartozó szervert, vagy hálózato(ka)t, amelyek bármely Solvusoft Vállalatához tartozó szerverhez kapcsolódik, illetve nem akadályozhatja bármely más ügyfél Szolgáltatásokhoz köthető használati jogát. Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést szerezni bármely Szolgáltatáshoz, más felhasználói fiókokhoz, számítógéprendszerekhez vagy hálózatokhoz, amelyek a Solvusoft Vállalatának bármely szerveréhez kapcsolódnak vagy bármilyen Szolgáltatáshoz hack-eléssel, jelszó bányászattal vagy bármilyen más úton. Nem szerezhet vagy kísérelhet meg szerezni olyan anyagokat vagy információkat, amelyek nem szándékosan lettek közzétéve a Szolgáltatásokon keresztül.

A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA

A Szolgáltatások tartalmazhatnak e-mail szolgáltatásokat, hirdetőtábla szolgáltatásokat, chat felületeket, hírcsoportokat, fórumokat, közösségeket, személyes weboldalakat, naptárakat, fotó albumokat, fájlköteteket és/vagy üzenet-küldő vagy kommunikációs lehetőségeket, hogy lehetővé tegyék Önnek a másokkal való kommunikációt (egyenként "Kommunikációs Szolgáltatás” és kollektívan "Kommunikációs Szolgáltatások”). Belegyezik abba, hogy a Kommunikációs Szolgáltatásokat csak arra használja, hogy az adott Kommunikációs Szolgáltatáshoz kapcsolódó, odaillő üzeneteket és anyagokat posztol, küld és fogad. Példaképpen és nem korlátozásképpen, a Kommunikációs Szolgáltatások használatakor beleegyezik abba, hogy:

A Solvusoft Vállalatának nem kötelessége figyelni a Kommunikációs Szolgáltatásokat. Mindazonáltal, a Solvusoft Vállalata fenntartja a jogot, hogy felülvizsgálja a Kommunikációs Szolgáltatásokba küldött anyagokat és belátása szerint eltávolítsa azokat. A Solvusoft Vállalata fenntartja a jogot, hogy bármikor, figyelmeztetés és bármilyen ok nélkül megszakítsa az Ön hozzáférhetőségét bármely vagy az összes Kommunikációs Szolgáltatáshoz.

A Solvusoft Vállalata fenntartja a mindenkori jogot, hogy közzétegyen bármilyen információt, amelyet a Solvusoft Vállalata szükségesnek lát felfedni, abból a célból, hogy megfeleljen az alkalmazandó törvénynek, szabályozásnak, jogi eljárásnak vagy kormányzati kérésnek, vagy, hogy átszerkesszen, vagy ne tegyen közzé vagy eltávolítson bármilyen információt vagy anyagot részben, vagy egészben a Solvusoft Vállalatának belátása szerint.

Mindig legyen óvatos, amikor kiadja személyes adatait, amelyek alapján be tudják Önt vagy gyerekeit azonosítani bármely Kommunikációs Szolgáltatásban. A Solvusoft Vállalata nem ellenőrzi vagy hagyja jóvá a bármely Kommunikációs Szolgáltatásban található tartalmakat, üzeneteket vagy információkat, így a Solvusoft Vállalata kimondottan elhárít bármilyen felelősséget tekintettel a Kommunikációs Szolgáltatásokra és bármilyen az Ön hozzájárulásából származó következményre. A menedzserek és rendszergazdák nem feljogosított szóvivői a Solvusoft Vállalatának, így a nézeteik nem szükségszerűen tükrözik a Solvusoft Vállalatának nézeteit.

A Kommunikációs Szolgáltatásokba feltöltött anyagokra az írt korlátozások vonatkozhatnak a felhasználás, reprodukálás és/vagy terjesztés során, Ön felelős ezeknek a korlátozásoknak a betartásáért, ha letölti az anyagokat.

A SOLVUSOFT VÁLLALATÁNAK KÜLDÖTT ANYAGOK VAGY BÁRMELY SOLVUSOFT VÁLLALATI WEBOLDALRA KÜLDÖTT ANYAGOK.

A Solvusoft Vállalata nem követeli meg azoknak az anyagoknak (egyenként "Beadvány"), kollektívan "Beadványok") a tulajdonjogát, amelyeket Ön a Solvusoft Vállalatának szolgáltat (beleértve visszajelzéseket és javaslatokat) vagy bármely Szolgáltatásba vagy annak kapcsolódó szolgáltatásaiba küld, feltölt, beküld vagy bead a nagyközönség előtti szemlére, vagy bármely nyilvános vagy zárt közösség tagjai előtti szemlére. Mindazonáltal, a posztolással, feltöltéssel, beadással, szolgáltatással vagy beküldéssel ("Beadás"-sal) Ön megadja az engedélyt a Solvusoft Vállalatának, és a leányvállalatainak és a törvényszerű alengedélyezettjeinek, hogy felhasználják az Ön Beadványát az Internetes üzleteinek működésével kapcsolatban (beleértve, korlátozás nélkül, az összes Solvusoft Vállalati Szolgáltatásait), beleértve, korlátozás nélkül, a licenc jogokat a Beadványának másolásához, terjesztéséhez, továbbításához, nyilvános megjelenítéséhez, nyilvános bemutatásához, reprodukálásához, szerkesztéséhez, lefordításához és újraformázásához; valamint ahhoz, hogy nyilvánosságra hozza az Ön nevét a Beadványával kapcsolatban; és a jogot, hogy engedélyezze ezeket a jogokat a Szolgáltatások bármely beszállítójának.

Semmiféle viszonzás nem jár az Ön Beadványának felhasználásért, az itt leírtaknak megfelelően. A Solvusoft Vállalatát semmi sem kötelezi, hogy közzétegye vagy felhasználja az ön esetleges bármely Beadványát és a Solvusoft Vállalatának joga van saját belátása szerint bármely Beadványt bármikor eltávolítani.

A Beadványok Beadásával garantálja, hogy birtokolja a Beadványához kapcsolódó összes jogotl, vagy valamilyen módon rendelkezik azokkal, ahogy a Felhasználási Feltételekben le van írva, ideértve, korlátozások nélkül, az összes jogot, ami ahhoz szükséges, hogy Ön benyújtsa, beküldje, feltöltse vagy beadja a Beadványokat.

A fent említett garanciavállaláson túl, az olyan Beadványok Beadásával, amelyek tartalmaznak ábrákat, fotókat, képeket, vagy részben vagy egészben tartalmaznak grafikákat ("Képek"), Ön garantálja, hogy (a) a Képekhez kapcsolódó szerzői jogoknak Ön a tulajdonosa, vagy Ön rendelkezik a Képekhez tartozó szerzői jogok birtokosának engedélyével, hogy felhasználja a Képeket vagy bármilyen tartalmat és/vagy képeket, amelyek ezekben a Képekben megtalálhatóak, összefüggésben a felhasználás módjával és céljával és a Felhasználási Feltételeknek és Szolgáltatásoknak megfelelően, (b) Ön rendelkezik a jogokkal, amelyek szükségesek a Felhasználási Feltételekben leírt licencek és allicencek megadásához, és (c) ha szerepel személy a Képeken, akkor az hozzájárult a Képek Felhasználási Feltételek szerinti felhasználásához, beleértve , példaképpen, és nem korlátozásképpen, a terjesztését, nyilvánosság előtti bemutatását és sokszorosítását a Képeknek. A Képek Beadásával garantálja, (a) az Ön privát közösségének minden tagja számára (minden tag számára egyenként, akinek rendelkezésre állnak ilyen Képek és része ilyen privát közösségnek), és/vagy (b) a nagyközönség számára (mindenki számára, aki számára elérhetőek ilyen Képek bárhol a szolgáltatásokban és nem tagja más privát közösségnek), hogy engedélye van felhasználni a Képeket bármely Szolgáltatásban (beleértve, példaképpen és nem korlátozásképpen, nyomtatványok és ajándékok készítését, amelyek tartalmaznak ilyen Képeket), a Felhasználási Feltételekben leírtak által megengedett felhasználással összhangban, és beleértve, korlátozás nélkül, egy nem exkluzív, világra szóló, tiszteletdíj-mentes engedélyt a Képei: másolására, terjesztésére, továbbítására, nyilvánosság előtti megjelenítésére, vagy bemutatására, sokszorosítására, fordítására és újraformázására, anélkül, hogy az Ön nevét hozzácsatolják az ilyen Képekhez, és a jogot a Szolgáltatások bármely beszállítójának, hogy ilyen jogokat allicencálhasson. Az előző mondatokban garantált Képekhez tartozó engedélyek megszűnnek abban a pillanatban, amikor Ön teljességgel eltávolítja a Képeket a Szolgáltatásokból, feltéve hogy, egy ilyen megszűnés nincs hatással bármely, a Képek eltávolítása előtti időben garantált a Képekkel kapcsolatban lévő engedélyekre. Semmiféle viszonzás nem jár a Képek használata miatt.

ÉRTESÍTÉS ÉS ELJÁRÁS A SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉSEKOR.

A Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) értelmében, a szerzői jogok megsértéséről szóló értesítéseket a Szolgáltató által kijelölt megbízotthoz kell küldeni. BÁRMELY A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁSHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ MEGKERESÉSRE NEM FOG VÁLASZ ÉRKEZNI.

Lásd a Szerzői Jogok megsértésére vonatkozó Megjegyzést és Eljárást.

KÜLSŐ HELYRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK.

AZ EZEN A TERÜLETEN LÉVŐ HIVATKOZÁSOK SEGÍTSÉGÉVEL ELHAGYHATJA A SOLVUSOFT VÁLLALATÁNAK OLDALÁT. A HIVATKOZOTT OLDALAK NEM ÁŰLLNAK A SOLVUSOFT VÁLLALATÁNAK IRÁNYÍTÁSA ALATT ÉS A SOLVUSOFT VÁLLALATA NEM FELELŐS, BÁRMELY HIVATKOZOTT OLDAL TARTALMÁÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN HIVATKOZÁSÉRT, AMELYEK A HIVATKOZOTT OLDALAKON TALÁLHATÓK, VAGY A HIVATKOZOTT OLDAL BÁRMILYEN MÓDOSÍTÁSÁÉRT VAGY FRISSSÍTÉSÉÉRT. A SOLVUSOFT VÁLLALATA NEM FELELŐS A HIVATKOZOTT OLDALAKTÓL SZÁRMAZÓ HÁLÓADÁSOKÉRT VAGY BÁRMILYEN MÁS KÖZVETÍTÉSÉRT. A SOLVUSOFT EZEKET A HIVATKOZÁSOKAT CSAK AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN NYÚJTJA, BELEÉRTVE AZT IS, HOGY EGYIK HIVATKOZÁS SEM FOGLALJA MAGÁBA A SOLVUSOFT VÁLLALATÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁT AZ OLDALRÓL.

KÉRETLEN ÖTLETEK.

A SOLVUSOFT VÁLLALATA, ÉS BÁRMELY ALKALMAZOTTJA NEM FOGADJA EL VAGY FONTOLJA MEG KÉRETLEN ÖTLETEKET, BELEÉRTVE ÚJ REKLÁMKAMPÁNY ÖTLETEKET, ÚJ PROMÓCIÓKAT, ÚJ TERMÉKEKET, VAGY TECHNOLÓGIKAT, FOLYAMATOKAT, ANYAGOKAT, ÉRTÉKESÍTÉSI TERVEKET VAGY ÚJ TERMÉKNEVEKET. KÉRJÜK, NE KÜLDJE EL EREDETI KREATÍV MŰVEIT, MINTÁIT, BEMUTATÓIT, VAGY BÁRMILYEN MÁS MUNKÁJÁT. AZ EGYETLEN CÉLJA ENNEK AZ IRÁNYELVNEK, HOGY ELKERÜLJÜK A POTENCIÁLIS FÉLREÉRTÉSEKET VAGY PEREKET, AMIKOR A SOLVUSOFT VÁLLALATÁNAK TERMÉKEI VAGY ÉRTÉKESÍTÉSI STRATÉGIÁJA HASONLÓNAK TŰNHET, MINT A SOLVUSOFT VÁLLALATÁNAK BEADOTT ÖTLETEK. SZÓVAL KÉRJÜK, NE KÜLDJE EL KÉRETLEN ÖTLETEIT A SOLVUSOFT VÁLLALATÁNAK VAGY BÁRKINEK A SOLVUSOFT VÁLLALATÁNÁL. HA ENNEK A KÉRÉSÜNKNEK ELLENÉRE, HOGY NE KÜLDJE EL NEKÜNK AZ ÖTLETEIT ÉS ANYAGAIT, ÖN MÉGIS ELKÜLDI ŐKET, KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN MEGÉRTENI, HOGY A SOLVUSOFT VÁLLALATA NEM FOGJA BIZTOSÍTANI, HOGY AZ ÖTLETEIT ÉS ANYAGIT BIZALMASAN KEZELJÜK.