Αναζήτηση όλων των αρχείων Autodesk AutoCADΓραμμές ανά σελίδα:       από 1
Επέκταση Προγραμματιστής Τύπου Αρχείου Κατηγορία Αρχείου Περιγραφή Τύπου Αρχείου Λογισμικό Προγραμματιστής
.ACB Adobe Systems Incorporated Αρχεία Ρυθμίσεων Adobe Photoshop Color Book File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.AHP Autodesk, Inc. Αρχεία δεδομένων AutoCAD Help Data Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.APJ The FreeBSD Community Αρχεία δεδομένων FreeBSD File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.ARG Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων AutoCAD Profile Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.ARX Autodesk, Inc. Αρχεία Πρόσθετων AutoCAD Runtime Extension File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.ATC Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων AutoCAD Tool Catalog File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.AXD Microsoft Corporation Αρχεία Ιστού ASP.NET Web Handler File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.BPL Autodesk, Inc. Ασυνήθιστα Αρχεία AutoCAD Batch Plot File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.CDC Autodesk, Inc. Αρχεία εικόνων Raster AutoCAD DesignCenter Preview Cache File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.CLT Clarity Legal Αρχεία Διάταξης σελίδας Clarity Legal Transcript File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.COL Open Source Αρχεία δεδομένων Bibexcel File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.CTB Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων AutoCAD Color-Based Plot Style File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.CUS Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων AutoCAD Custom Dictionary File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.DAB Epigon Media Technologies Αρχεία ήχου Digital Audio Broadcasting Audio Data Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.DCT Microsoft Corporation Αρχεία δεδομένων Dictionary File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.DFS Open Source Αρχεία εικόνας 3D BrainSuite Surface File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.DSD Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων AutoCAD Drawing Set Description File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.DVP Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων AutoCAD Device Parameter File Format Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.DWFX Autodesk, Inc. Αρχεία CAD Design Web Format XPS File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.DWS Autodesk, Inc. Αρχεία CAD AutoCAD Drawing Standards File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.DWZ Corel Αρχεία δεδομένων DVD MovieFactory Project File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.DXB Autodesk, Inc. Αρχεία Διανυσματικών εικόνων Drawing Exchange Binary Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.DXE Autodesk, Inc. Αρχεία CAD AutoCAD Data Extraction Template Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.DXX Autodesk, Inc. Αρχεία CAD AutoCAD Drawing Interchange Attribute File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.ERR Microsoft Corporation Αρχεία κειμένου Error Log File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.FAS Autodesk, Inc. Εκτελέσιμα Αρχεία Compiled Fast-Load AutoLISP File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.FDC Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων AutoCAD Field Catalog File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.FMP Dreamingsoft Αρχεία Ιστού 123 Flash Menu Project Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.HDI Open Source Αρχεία εικόνας δίσκου Hard Disk Image Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.HDX Autodesk, Inc. Ασυνήθιστα Αρχεία Delphi MultiHelp Index File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.HIF Quicken Αρχεία δεδομένων Quicken Online File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.HLD Autodesk, Inc. Αρχεία βάσης δεδομένων Structural Desktop Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.IFC buildingSMART Αρχεία εικόνας 3D Industry Foundation Classes File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.KIF Autodesk, Inc. Αρχεία δεδομένων AutoCAD Key Index File Format Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.LIN Autodesk, Inc. Αρχεία CAD AutoCAD Linetype File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.MLN Autodesk, Inc. Αρχεία δεδομένων AutoCAD Multiline Definition Data File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.MNC Autodesk, Inc. Κωδικοποιημένα αρχεία AutoCAD Compiled Menu File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.MND Autodesk, Inc. Αρχεία Προγραμματιστή AutoCAD Menu Compiler File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.MNL Autodesk, Inc. Ασυνήθιστα Αρχεία AutoCAD Menu LISP File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.MNR Autodesk, Inc. Αρχεία εικόνων Raster AutoCAD Menu Resource File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.MNS Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων AutoCAD Interface Settings File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.MNX Autodesk, Inc. Κωδικοποιημένα αρχεία AutoCAD Compiled Menu File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.MPR Open Source Αρχεία δεδομένων Bibexcel Data Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.MVI Autodesk, Inc. Ασυνήθιστα Αρχεία Autodesk AutoCAD Movie Command File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.PAT Autodesk, Inc. Αρχεία CAD AutoCAD Hatch Pattern File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.PC2 Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων AutoCAD Plotter Configuration File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.PC3 Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων AutoCAD Plotter Configuration File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.PCP Microsoft Corporation Αρχεία Προγραμματιστή Windows Installer Patch Creation Properties File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.PMP Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων AutoCAD Plot Model Parameter File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.PSF Adobe Systems Incorporated Αρχεία Ρυθμίσεων Photoshop Proof Settings File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.PSS Autodesk, Inc. Αρχεία CAD AutoCAD Plot Stamp Settings File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.PTW Autodesk, Inc. Αρχεία Ιστού AutoCAD Publish To Web File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.PWT Autodesk, Inc. Αρχεία CAD AutoCAD Publish To Web Template Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.RND Symantec Corporation Ασυνήθιστα Αρχεία PGP Random Seed File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.RPF Rockstar Games Αρχεία παιχνιδιού Grand Theft Auto Data File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.SHP Autodesk, Inc. Αρχεία εικόνας 3D AutoCAD Shape File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.SLB Autodesk, Inc. Ασυνήθιστα Αρχεία AutoCAD Slide Library Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.SLD ESRI (Environmental Systems Research Institute) Αρχεία GIS Styled Layer Descriptor Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.SLG Dionex Corporation Αρχεία δεδομένων Chromeleon Audit Trail Data Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.SSC Microsoft Corporation Αρχεία Προγραμματιστή SourceSafe Status File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.STB Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων AutoCAD Plot Style Table File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.SV$ Autodesk, Inc. Αρχεία αντιγράφων ασφαλείας AutoCAD Automated Backup File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.TDF DVD Copy Αρχεία Ρυθμίσεων Title Definition Format File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.UNT Autodesk, Inc. Αρχεία δεδομένων AutoCAD Unit Definition Data File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.VRT Superscape Αρχεία Ιστού Virtual World Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.XLG Autodesk, Inc. Αρχεία δεδομένων AutoCAD External Reference Log Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.XMS Alexander Gross Αρχεία Ρυθμίσεων Music Studio Project Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.XMX Autodesk, Inc. Αρχεία δεδομένων AutoCAD External Message Compiled Data Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
Αναζήτηση των επεκτάσεων αρχείων του Autodesk AutoCAD κατά γράμμα:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Ανοίξτε ένα αρχείο

Compatibil cu Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 şi 11

Εγκαταστήστε προαιρετικά προϊόντα - FileViewPro (Solvusoft) | Άδεια Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου | Όροι | Κατάργηση εγκατάστασης“Το FileViewPro εξαλείφει τον χρόνο και την απογοήτευση από την προσπάθεια να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο λογισμικό για να ανοίξετε ένα συγκεκριμένο αρχείο.”   - Tucows

cnet

tucows
Softonic