Αναζήτηση όλων των αρχείων του Autodesk, Inc.Γραμμές ανά σελίδα:       από 3
Επέκταση Προγραμματιστής Τύπου Αρχείου Κατηγορία Αρχείου Περιγραφή Τύπου Αρχείου Λογισμικό Προγραμματιστής
.3DA Unknown Developer Αρχεία εικόνας 3D 3D Assembly File ArtCAM Autodesk, Inc.
.3DM Redway3d and others Αρχεία εικόνας 3D Rhino 3D Model Autodesk Fusion 360 Autodesk, Inc.
.3DP Futuremark Corporation Αρχεία δεδομένων 3DMark2011 SE Project File Autodesk 123D Catch Autodesk, Inc.
.AAS Adobe Systems Incorporated Αρχεία δεδομένων Adobe Authorware Shocked Packet File Autodesk Animator Autodesk, Inc.
.ACB Adobe Systems Incorporated Αρχεία Ρυθμίσεων Adobe Photoshop Color Book File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.ADI Active@ Data Recovery Software Αρχεία αντιγράφων ασφαλείας Active@ Disk Image Backup File Autodesk AutoCAD Ecscad Autodesk, Inc.
.ADT Swiftpage, Inc. Αρχεία δεδομένων ACT! Document Template Autodesk AutoCAD Ecscad Autodesk, Inc.
.AEF Autodesk, Inc. Αρχεία CAD ELECTRICAL Designe Autocad Electrical Autodesk, Inc.
.AHP Autodesk, Inc. Αρχεία δεδομένων AutoCAD Help Data Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.AMF Autodesk, Inc. Αρχεία εικόνας 3D Additive Manufacturing File Autodesk Meshmixer Autodesk, Inc.
.ANIM Autodesk, Inc. Αρχεία εικόνας 3D Maya Animation File Autodesk Maya Autodesk, Inc.
.APJ The FreeBSD Community Αρχεία δεδομένων FreeBSD File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.ARG Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων AutoCAD Profile Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.ART Autodesk, Inc. Αρχεία CAD ArtCAM Model ArtCAM Autodesk, Inc.
.ARX Autodesk, Inc. Αρχεία Πρόσθετων AutoCAD Runtime Extension File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.ASC Symantec Corporation Κωδικοποιημένα αρχεία PGP (Pretty Good Privacy) ASCII Armored File Autodesk 3ds Max Autodesk, Inc.
.ASM Open Source Αρχεία Προγραμματιστή Assembly Language Source Code File Autodesk Fusion 360 Autodesk, Inc.
.ATC Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων AutoCAD Tool Catalog File Autodesk AutoCAD Civil 3D Autodesk, Inc.
.AWS Autodesk, Inc. Αρχεία Συστήματος AutoCAD Work Space File Autodesk AutoCAD Ecscad Autodesk, Inc.
.AXD Microsoft Corporation Αρχεία Ιστού ASP.NET Web Handler File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.BIO IBM Αρχεία Συστήματος BIOS File Autodesk Mudbox 2017 Autodesk, Inc.
.BIP Unknown Developer Αρχεία εικόνας 3D Character Studio Biped File Character Studio Autodesk, Inc.
.BK1 Autodesk, Inc. Αρχεία αντιγράφων ασφαλείας Autodesk Backup File Autodesk AutoCAD Ecscad Autodesk, Inc.
.BLK Autodesk, Inc. Αρχεία CAD AutoCAD Block Template File Autodesk AutoCAD Ecscad Autodesk, Inc.
.BMI Autodesk, Inc. Αρχεία Πρόσθετων 3D Studio Max Plugin Autodesk 3ds Max Autodesk, Inc.
.BPL Autodesk, Inc. Ασυνήθιστα Αρχεία AutoCAD Batch Plot File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.BRD Autodesk, Inc. Αρχεία δεδομένων EAGLE Circuit Board File CadSoft EAGLE Autodesk, Inc.
.CAL Newera Software Technology, Inc. Αρχεία εικόνων Raster CALS Raster File Autodesk 3ds Max Autodesk, Inc.
.CAM Ucamco Αρχεία CAD Gerber CAM Job File CadSoft EAGLE Autodesk, Inc.
.CAS Autodesk, Inc. Αρχεία δεδομένων Autodesk Cascade License File AutoCAD Architecture Autodesk, Inc.
.CATPART Dassault Systèmes Αρχεία CAD CATIA V5 Part File Autodesk Fusion 360 Autodesk, Inc.
.CATPRODUCT Dassault Systèmes Αρχεία CAD CATIA V5 Assembly File Autodesk Fusion 360 Autodesk, Inc.
.CDC Autodesk, Inc. Αρχεία εικόνων Raster AutoCAD DesignCenter Preview Cache File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.CHR Crytek Αρχεία εικόνας 3D CryENGINE Character File Autodesk 3ds Max Autodesk, Inc.
.CHX Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων AutoCAD Standards Check File Autodesk AutoCAD Ecscad Autodesk, Inc.
.CJB Autodesk, Inc. Συμπιεσμένα Αρχεία Autodesk Cleaner XL Job Autodesk Cleaner XL Autodesk, Inc.
.CLT Clarity Legal Αρχεία Διάταξης σελίδας Clarity Legal Transcript File Autodesk AutoCAD Civil 3D Autodesk, Inc.
.COF Microchip Technology Inc. Εκτελέσιμα Αρχεία MPLAB COFF File Autodesk AutoCAD Civil 3D Autodesk, Inc.
.COL Open Source Αρχεία δεδομένων Bibexcel File Autodesk Animator Autodesk, Inc.
.CPY Autodesk, Inc. Αρχεία εικόνας 3D 3ds Max Copy Track File Autodesk 3ds Max Autodesk, Inc.
.CSM Autodesk, Inc. Αρχεία εικόνας 3D Character Studio Marker File Character Studio Autodesk, Inc.
.CTB Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων AutoCAD Color-Based Plot Style File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.CUS Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων AutoCAD Custom Dictionary File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.DAB Epigon Media Technologies Αρχεία ήχου Digital Audio Broadcasting Audio Data Autodesk AutoCAD Civil 3D Autodesk, Inc.
.DAE Sony Αρχεία εικόνας 3D Digital Asset Exchange File Autodesk Maya Autodesk, Inc.
.DB3 Dwayne Richard Hipp Αρχεία βάσης δεδομένων SQLite Database File AutoCAD Map 3D Autodesk, Inc.
.DBX Microsoft Corporation Ασυνήθιστα Αρχεία Outlook Express E-mail Folder Autodesk AutoCAD Ecscad Autodesk, Inc.
.DCL Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων AutoCAD Dialog Definition File Autodesk AutoCAD Ecscad Autodesk, Inc.
.DCN Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων Autodesk Depth Slope Definition Autodesk AutoCAD Civil 3D Autodesk, Inc.
.DCT Microsoft Corporation Αρχεία δεδομένων Dictionary File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.DEI Open Source Αρχεία δεδομένων Gerber Design Engineered Interface Autodesk EAGLE Autodesk, Inc.
.DFM Open Source Αρχεία κειμένου Pascal File Autodesk AutoCAD Civil 3D Autodesk, Inc.
.DFS Open Source Αρχεία εικόνας 3D BrainSuite Surface File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.DFX Autodesk, Inc. Αρχεία CAD Drafix CAD File Autodesk AutoCAD Ecscad Autodesk, Inc.
.DGK Autodesk, Inc. Αρχεία CAD Delcam 3D Model File ArtCAM Autodesk, Inc.
.DLC JDownloader Team Κωδικοποιημένα αρχεία Download Link Container File Autodesk 3ds Max Autodesk, Inc.
.DLM AKAMAI Ασυνήθιστα Αρχεία Akamai Download Manager File Autodesk 3ds Max Autodesk, Inc.
.DLO Autodesk, Inc. Αρχεία Πρόσθετων 3ds Max Plug-in Autodesk 3ds Max Autodesk, Inc.
.DLU Autodesk, Inc. Αρχεία Πρόσθετων 3ds Max Utility Plug-in File Autodesk 3ds Max Autodesk, Inc.
.DRU Autodesk, Inc. Αρχεία CAD EAGLE Design Rules File Autodesk EAGLE Autodesk, Inc.
.DRW Corel Αρχεία Διανυσματικών εικόνων DESIGNER Drawing AutoCAD for Mac Autodesk, Inc.
.DSD Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων AutoCAD Drawing Set Description File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.DST Autodesk, Inc. Αρχεία CAD AutoCAD Sheet Set File Autodesk AutoCAD Ecscad Autodesk, Inc.
.DVB Autodesk, Inc. Αρχεία Προγραμματιστή AutoCAD VBA Project File AutoCAD VBA module Autodesk, Inc.
.DVP Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων AutoCAD Device Parameter File Format Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.DWF Autodesk, Inc. Αρχεία εικόνας 3D Autodesk Design Web Format File AutoCAD 360 Autodesk, Inc.
.DWFX Autodesk, Inc. Αρχεία CAD Design Web Format XPS File Navisworks Autodesk, Inc.
.DWG Autodesk, Inc. Αρχεία CAD AutoCAD Drawing Database File Autodesk Fusion 360 Autodesk, Inc.
.DWS Autodesk, Inc. Αρχεία CAD AutoCAD Drawing Standards File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.DWZ Corel Αρχεία δεδομένων DVD MovieFactory Project File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.DXB Autodesk, Inc. Αρχεία Διανυσματικών εικόνων Drawing Exchange Binary Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.DXE Autodesk, Inc. Αρχεία CAD AutoCAD Data Extraction Template Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.DXF Autodesk, Inc. Αρχεία CAD Drawing Exchange Format DWG TrueView Autodesk, Inc.
.DXX Autodesk, Inc. Αρχεία CAD AutoCAD Drawing Interchange Attribute File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.EASM Dassault Systèmes Αρχεία CAD eDrawings Assembly File Autodesk Inventor Autodesk, Inc.
.EIL Cadsoft Αρχεία εικόνας 3D Eagle Library Intermediate Data CadSoft EAGLE Autodesk, Inc.
.EPF Vero Software Αρχεία δεδομένων Edgecam Educational Part File CadSoft EAGLE Autodesk, Inc.
.ERR Microsoft Corporation Αρχεία κειμένου Error Log File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.ESJ Thermwood Corporation Αρχεία CAD eCabinet CAD File Autodesk Fabrication CAMduct Autodesk, Inc.
.EZC Autodesk, Inc. Αρχεία CAD AutoCAD Ecscad Components Backup File Autodesk AutoCAD Ecscad Autodesk, Inc.
.EZP Autodesk, Inc. Αρχεία CAD AutoCAD Ecscad Project Backup File Autodesk AutoCAD Ecscad Autodesk, Inc.
.F3D Autodesk, Inc. Αρχεία εικόνας 3D Fusion 3D Design Autodesk Fusion 360 Autodesk, Inc.
.F3Z Autodesk, Inc. Αρχεία εικόνας 3D Fusion 360 Distributed Design File Autodesk Fusion 360 Autodesk, Inc.
.FAS Autodesk, Inc. Εκτελέσιμα Αρχεία Compiled Fast-Load AutoLISP File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.FBK Microsoft Corporation Αρχεία αντιγράφων ασφαλείας Microsoft Dynamics NAV Backup File Autodesk AutoCAD Civil 3D Autodesk, Inc.
.FDC Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων AutoCAD Field Catalog File Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.FGM Autodesk, Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων 3ds Max Final Gather Map File Autodesk 3ds Max Autodesk, Inc.
.FIG Open Source Αρχεία Διανυσματικών εικόνων Xfig Drawing Autodesk 3ds Max Autodesk, Inc.
.FIS 3AM Solutions Αρχεία Γραφικών Dynamite VSP Feature Interpretation Style Viz Autodesk, Inc.
.FMP Dreamingsoft Αρχεία Ιστού 123 Flash Menu Project Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
.GBL Ucamco Αρχεία δεδομένων Gerber Bottom Layer Data File CadSoft EAGLE Autodesk, Inc.
.GBP Genie Αρχεία αντιγράφων ασφαλείας Genie Timeline Backup Index File Autodesk EAGLE Autodesk, Inc.
.GFX Autodesk, Inc. Αρχεία παιχνιδιού GFx Scaleform File Scaleform GFx Autodesk, Inc.
.GML Galdos Systems, Inc. Αρχεία GIS Geography Markup Language File Autodesk EAGLE Autodesk, Inc.
.GPI Garmin Αρχεία δεδομένων Garmin Point Of Interest File Autodesk EAGLE Autodesk, Inc.
.GTO Quicken Αρχεία δεδομένων Quicken Online Data File Autodesk EAGLE Autodesk, Inc.
.GTP Ucamco Αρχεία δεδομένων Gerber Top Solder Paste Data File CadSoft EAGLE Autodesk, Inc.
.GTS Ucamco Αρχεία δεδομένων Gerber Top Solder Mask Data File Autodesk EAGLE Autodesk, Inc.
.HDC TCD Labs Αρχεία δεδομένων HD Tach Benchmark Results Autodesk AutoCAD Civil 3D Autodesk, Inc.
.HDI Open Source Αρχεία εικόνας δίσκου Hard Disk Image Autodesk AutoCAD Autodesk, Inc.
Αναζήτηση των επεκτάσεων αρχείων του Autodesk, Inc. κατά γράμμα:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Ανοίξτε ένα αρχείο

Συμβατό με Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 και 10

Εγκαταστήστε προαιρετικά προϊόντα - FileViewPro (Solvusoft) | Άδεια Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου | Όροι | Κατάργηση εγκατάστασης"Αντί να ψάχνετε όλους τους φακέλους των αρχείων διάσπαρτα σε όλο το σκληρό σας δίσκο, το FileViewPro σας επιτρέπει να ανοίξετε οποιοδήποτε αρχείο από ένα πρόγραμμα. Είτε πρόκειται για ένα έγγραφο, υπολογιστικό φύλλο, παρουσίαση ή άλλο τύπο αρχείου, το FileViewPro μπορεί να το ανοίξει.”   - Αναθεώρηση Softonic

cnet

tucows
Softonic