Αναζήτηση όλων των αρχείων του Open SourceΓραμμές ανά σελίδα:       από 17
Επέκταση Προγραμματιστής Τύπου Αρχείου Κατηγορία Αρχείου Περιγραφή Τύπου Αρχείου Λογισμικό Προγραμματιστής
.000 Microsoft Corporation Αρχεία Συστήματος Indexing Service Data File cabextract Open Source
.004 SourceForge Συμπιεσμένα Αρχεία Compressed File From A Multi-volume Archive (part 4) PeaZip Open Source
.005 bhv Αρχεία δεδομένων Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal File PeaZip Open Source
.006 bhv Αρχεία δεδομένων Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal File PeaZip Open Source
.007 bhv Αρχεία δεδομένων Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal File PeaZip Open Source
.008 ESRI (Environmental Systems Research Institute) Αρχεία GIS International S-57 Hydrographic Data Electronic Navigation Chart PeaZip Open Source
.009 bhv Αρχεία δεδομένων Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal File PeaZip Open Source
.010 bhv Αρχεία δεδομένων Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal File PeaZip Open Source
.015 bhv Αρχεία δεδομένων Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal File HJ-Split Open Source
.022 bhv Αρχεία δεδομένων Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal File HJ-Split Open Source
.026 bhv Αρχεία δεδομένων Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal File HJ-Split Open Source
.035. bhv Αρχεία δεδομένων Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal File HJ-Split Open Source
.036 bhv Αρχεία δεδομένων Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal File HJ-Split Open Source
.046 bhv Αρχεία δεδομένων Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal File HJ-Split Open Source
.10 IBM Αρχεία δεδομένων IBM Voice Type Languages Scripts Data File SMPlayer Open Source
.12 IBM Αρχεία δεδομένων IBM Voice Type Languages Scripts Data File SMPlayer Open Source
.123 IBM Αρχεία Υπολογιστικών φύλλων Lotus 1-2-3 Spreadsheet Gnumeric Open Source
.13 IBM Αρχεία δεδομένων IBM Voice Type Languages Scripts Data File SMPlayer Open Source
.14 PTC Αρχεία αντιγράφων ασφαλείας Versioned Pro/Engineer Project File SMPlayer Open Source
.15 IBM Αρχεία δεδομένων IBM Voice Type Languages Scripts Data File SMPlayer Open Source
.16 Ubisoft Αρχεία παιχνιδιού Salt Lake Winter Olympics 2002 Game Music File Linux Open Source
.17 IBM Αρχεία δεδομένων IBM Voice Type Languages Scripts Data File SMPlayer Open Source
.19 IBM Αρχεία δεδομένων IBM Voice Type Languages Scripts Data File SMPlayer Open Source
.1M Red Hat Αρχεία δεδομένων Cygwin Main Data Cygwin Open Source
.22 Open Source Αρχεία δεδομένων Linux File Linux Open Source
.264 Unknown Developer Αρχεία βίντεο Ripped Video Data File StaxRip Open Source
.3DO Open Source Αρχεία εικόνας δίσκου FreeDO Phoenix ISO Image FreeDO Open Source
.3DR Open Source Αρχεία δεδομένων 3D Rad Project File 3D Rad Open Source
.3DS Autodesk, Inc. Αρχεία εικόνας 3D 3D Studio Scene MeshLab Open Source
.3DXML Dassault Systèmes Αρχεία εικόνας 3D Dassault Systemes 3D XML File GLC_Player Open Source
.3GPA Open Source Αρχεία ήχου 3GPP Multimedia File Eltima Elmedia Player Open Source
.3MF Open Source Αρχεία εικόνας 3D 3D Manufacturing File Cura Software Open Source
.3P2 Open Source Αρχεία ήχου 3GPP Multimedia File Eltima Elmedia Player Open Source
.4 IBM Αρχεία δεδομένων IBM Voice Type Languages Scripts Data File SMPlayer Open Source
.47 The FreeBSD Community Αρχεία δεδομένων FreeBSD/NetBSD Data NetBSD Open Source
.4TH Open Source Αρχεία Προγραμματιστή Forth Language File KDevelop Open Source
.5A Open Source Αρχεία δεδομένων Linux Data File Linux Open Source
.64D Open Source Αρχεία δεδομένων C64 PC64 Emulator File VICE Open Source
.64K Open Source Αρχεία δεδομένων C64 PC64 Emulator File VICE Open Source
.669 Open Source Αρχεία ήχου UNIS Composer 669 Module Schism Tracker Open Source
.68K Sega Αρχεία παιχνιδιού SEGA Mega Drive & Genesis Classics ROM File MAME Open Source
.A Open Source Αρχεία Προγραμματιστή Static Library gVim Open Source
.A00 Robert K. Jung Συμπιεσμένα Αρχεία Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive ZipZag Open Source
.A01 Robert K. Jung Συμπιεσμένα Αρχεία Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive ZipZag Open Source
.A02 Robert K. Jung Συμπιεσμένα Αρχεία Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive ZipZag Open Source
.A03 Robert K. Jung Συμπιεσμένα Αρχεία Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive ZipZag Open Source
.A04 Robert K. Jung Συμπιεσμένα Αρχεία Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive ZipZag Open Source
.A05 Robert K. Jung Συμπιεσμένα Αρχεία Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive ZipZag Open Source
.A06 Robert K. Jung Συμπιεσμένα Αρχεία Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive ZipZag Open Source
.A07 Robert K. Jung Συμπιεσμένα Αρχεία Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive ZipZag Open Source
.A08 Robert K. Jung Συμπιεσμένα Αρχεία Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive ZipZag Open Source
.A09 Robert K. Jung Συμπιεσμένα Αρχεία Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive ZipZag Open Source
.A1 Open Source Συμπιεσμένα Αρχεία Free Pascal Archive Free Pascal Open Source
.A10 Robert K. Jung Συμπιεσμένα Αρχεία Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive ZipZag Open Source
.A11 Robert K. Jung Συμπιεσμένα Αρχεία Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive ZipZag Open Source
.A2L Vector Informatik Αρχεία CAD ASAP2 ECU Description File Hexplorer Open Source
.A32 Robert K. Jung Συμπιεσμένα Αρχεία Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive ZipZag Open Source
.A52 Atari Corporation Αρχεία παιχνιδιού Atari 5200 ROM MESS Open Source
.AAC Xilisoft Corporation Αρχεία ήχου Advanced Audio Coding File Media Player Classic Open Source
.AB6 SINTEF Αρχεία δεδομένων ABStat Data ABstat Open Source
.ABC Adobe Systems Incorporated Αρχεία Προγραμματιστή ActionScript Byte Code File ABC Programming langauge Open Source
.ABI Thomas Hall Αρχεία δεδομένων DNA Chromatogram File AbiWord Open Source
.ABK Corel Αρχεία αντιγράφων ασφαλείας Automatic Backup File Arena Open Source
.ABW Abisource Αρχεία κειμένου AbiWord Document AbiWord Open Source
.ACC FKJ Software Αρχεία δεδομένων Graphics Accounts Data File Gemulator Open Source
.ACD Sony Creative Software Αρχεία ήχου ACID Project File Alan System Open Source
.ACX Atari Corporation Αρχεία παιχνιδιού Atari ST Program Gemulator Open Source
.AD3 Open Source Αρχεία ήχου ADPCM 3-bit Compressed Voice SoX Open Source
.ADA Open Source Αρχεία Προγραμματιστή Ada Source Code GNAT Open Source
.ADB Open Source Αρχεία Προγραμματιστή Ada Body File GNAT Open Source
.ADF Cloanto Corporation Αρχεία εικόνας δίσκου Amiga Disk File E-UAE Open Source
.ADIUMEMOTICON The Adium team Αρχεία δεδομένων Adium Dock Icon File Adium Open Source
.ADIUMMENUBARICONS Adam Iser Αρχεία Ρυθμίσεων Adium Menu Bar Icon File Adium Open Source
.ADIUMMESSAGESTYLE Adam Iser Αρχεία Ρυθμίσεων Adium Message Style Settings Adium Open Source
.ADIUMPLUGIN Adam Iser Αρχεία Πρόσθετων Adium Plugin File Adium Open Source
.ADIUMSCRIPTS Adam Iser Αρχεία Προγραμματιστή Adium AppleScripts File Adium Open Source
.ADIUMSERVICEICONS Adam Iser Αρχεία δεδομένων Adium Service Icons Adium Open Source
.ADIUMSOUNDSET The Adium team Αρχεία Ρυθμίσεων Adium Sound Set File Adium Open Source
.ADIUMSTATUSICONS Adam Iser Αρχεία δεδομένων Adium Status Icon Adium Open Source
.ADK IBM Αρχεία αντιγράφων ασφαλείας OS/2 Saved SKF Format Angry Duck Ransomware Open Source
.ADOC Stuart Rackham Αρχεία εικόνας 3D AsciiDoc File AbiWord Open Source
.ADS Open Source Αρχεία Προγραμματιστή Ada Specification File GNAT Open Source
.ADZ GNU Project Αρχεία εικόνας δίσκου Compressed Amiga Disk File WinFellow Open Source
.AES Open Source Κωδικοποιημένα αρχεία AES Crypt Encrypted File Packetizer AES Crypt Open Source
.AES256 Unknown Developer Κωδικοποιημένα αρχεία Insurance.aes256 Encrypted File Packetizer AES Crypt Open Source
.AGC John Bridges Αρχεία Προγραμματιστή AfterGRASP Compiled Script AfterGRASP Open Source
.AGE OF EMPIRES / AGE OF MYTHOLOGY GAME FILE Microsoft Corporation Αρχεία παιχνιδιού Age Of Empires/Age Of Mythology Game File Dragon UnPACKer Open Source
.AGR Ableton Αρχεία ήχου Ableton Groove File GRACE Open Source
.AGS John Bridges Αρχεία Προγραμματιστή AfterGRASP Script File AfterGRASP Open Source
.AGX Open Source Αρχεία παιχνιδιού AGT Game File AGiliTy Open Source
.AHK Open Source Εκτελέσιμα Αρχεία AutoHotkey Script AutoHotkey Open Source
.AHL Open Source Αρχεία Ρυθμίσεων eMule Metadata eMule Open Source
.AHX Abyss Αρχεία ήχου WinAHX Tracker Module CocoModX Open Source
.AI4 Adobe Systems Incorporated Αρχεία Διανυσματικών εικόνων Encapsulated PostScript File Scribus Open Source
.AIA MIT Media Lab Ασυνήθιστα Αρχεία App Inventor Project Analytical Data Interchange Open Source
.ALA Open Source Αρχεία παιχνιδιού Alan Game File Alan System Open Source
.ALE Avid Technology Αρχεία βίντεο Avid Log Exchange File Notepad2 Open Source
.AMF Autodesk, Inc. Αρχεία εικόνας 3D Additive Manufacturing File ModPlug Player Open Source
.AMXX Open Source Αρχεία Πρόσθετων AMX Mod X Plugin File AMX Mod X Open Source
.ANS Open Source Αρχεία κειμένου ANSI Text File Notepad2 Open Source
Αναζήτηση των επεκτάσεων αρχείων του Open Source κατά γράμμα:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Ανοίξτε ένα αρχείο

Compatibil cu Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 şi 11

Εγκαταστήστε προαιρετικά προϊόντα - FileViewPro (Solvusoft) | Άδεια Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου | Όροι | Κατάργηση εγκατάστασης“Το FileViewPro εξαλείφει τον χρόνο και την απογοήτευση από την προσπάθεια να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο λογισμικό για να ανοίξετε ένα συγκεκριμένο αρχείο.”   - Tucows

cnet

tucows
Softonic