Αναζήτηση όλων των αρχείων του ESRI (Environmental Systems Research Institute)Γραμμές ανά σελίδα:       από 1
Επέκταση Προγραμματιστής Τύπου Αρχείου Κατηγορία Αρχείου Περιγραφή Τύπου Αρχείου Λογισμικό Προγραμματιστής
.004 SourceForge Συμπιεσμένα Αρχεία Compressed File From A Multi-volume Archive (part 4) ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.005 bhv Αρχεία δεδομένων Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.006 bhv Αρχεία δεδομένων Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.007 bhv Αρχεία δεδομένων Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.008 ESRI (Environmental Systems Research Institute) Αρχεία GIS International S-57 Hydrographic Data Electronic Navigation Chart ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.009 bhv Αρχεία δεδομένων Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.ADC Steffen Gutmann Αρχεία εικόνων Raster Scanstudio 16 Color Image ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.ADF Cloanto Corporation Αρχεία εικόνας δίσκου Amiga Disk File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.AGF ESRI Αρχεία GIS Atlas GIS Native Binary Geodataset ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.AIH ESRI Αρχεία δεδομένων Attribute Index ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.AIN Valve Αρχεία παιχνιδιού Source Engine Compiled AI Nodegraph File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.AML Intel Corporation Αρχεία Συστήματος ACPI Machine Language File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.APL Matthew T. Ashland Αρχεία ήχου Monkey's Audio Track Information File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.APR ESRI Αρχεία εικόνας 3D ArcView Project File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.ATX ESRI Αρχεία GIS ArcGIS Attribute Index File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.AVL ESRI Αρχεία GIS ArcView Legend File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.AVX Avid Technology Αρχεία Πρόσθετων Avid Plugin File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.BIL ESRI Αρχεία GIS ESRI BIL File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.BLW Adobe Systems Incorporated Αρχεία Ρυθμίσεων Adobe Photoshop Black And White Presets File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.BPW Open Source Κωδικοποιημένα αρχεία Bitser Password File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.COREL WORDPERFECT DICTIONARY Corel Αρχεία δεδομένων Corel WordPerfect Dictionary File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.DCP Embarcadero Technologies Αρχεία Προγραμματιστή Delphi Compiled Package ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.DEM Valve Αρχεία παιχνιδιού Video Game Demo File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.DGN Bentley Systems Αρχεία CAD MicroStation Drawing File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.DLG Crytek Αρχεία παιχνιδιού Crysis Dialogue Data File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.DT0 National Geospatial-Intelligence Agency Αρχεία GIS DTED Level 0 File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.DT1 National Geospatial-Intelligence Agency Αρχεία GIS DTED Level 1 File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.E00 ESRI Αρχεία GIS ArcInfo Coverage Export File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.EAZ ESRI (Environmental Systems Research Institute) Αρχεία δεδομένων ArcGIS Explorer Add-in File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.ECW ESRI (Environmental Systems Research Institute) Αρχεία εικόνων Raster Enhanced Compression Wavelet Image ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.EFS ESRI Αρχεία GIS ESRI Spatial Binary File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.EGD ESRI (Environmental Systems Research Institute) Αρχεία GIS Encrypted Grid Shape File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.ERS ESRI (Environmental Systems Research Institute) Αρχεία GIS ER Mapper Data File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.ESI Open Source Αρχεία παιχνιδιού Escape Level Index File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.ETA Google Αρχεία GIS Google Earth Placemark File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.FLT Presagis Αρχεία εικόνας 3D OpenFlight Scene Description File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.GDBTABLE Open Source Αρχεία δεδομένων Geodatabase Table File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.GEN Sega Αρχεία παιχνιδιού Sega Genesis ROM ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.GFW Open Source Αρχεία GIS GIF World File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.GMF Leadwerks Software Αρχεία εικόνας 3D Leadwerks Game Model File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.GND ESRI (Environmental Systems Research Institute) Αρχεία GIS Geography Network Document ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.HDR HDRsoft Αρχεία εικόνων Raster High Dynamic Range Image File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.HGT Safe Software Αρχεία GIS SRTM Elevation Data File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.IMD Various Developers Αρχεία GIS GIS Image Metadata File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.IXC ESRI (Environmental Systems Research Institute) Αρχεία GIS ArcView Geocoding Index For Read-Write Coverages File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.J2W ESRI Αρχεία GIS ArcExplorer World ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.JFW ESRI Αρχεία GIS JPEG World File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.JGW ESRI Αρχεία GIS JPEG World File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.JPR Microsoft Corporation Αρχεία κειμένου WordPad Document ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.KEY Unknown Developer Κωδικοποιημένα αρχεία License/ Encrypted Security Key File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.KML Keyhole Corporation Αρχεία GIS Keyhole Markup Language File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.KMZ Google Αρχεία GIS Google Earth Placemark File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.LAN ESRI (Environmental Systems Research Institute) Αρχεία GIS ERDAS LAN File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.LAS Various Developers Αρχεία δεδομένων LIDAR Data Exchange File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.LPK ESRI Αρχεία GIS ArcGIS Layer Package ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.LYR ESRI Ασυνήθιστα Αρχεία ArcView Layer File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.MPK ESRI Αρχεία GIS ArcGIS Map Package ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.MSD ESRI Αρχεία GIS Map Service Definition File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.MXD ESRI Αρχεία GIS ArcGIS Map Document ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.MXT ESRI Αρχεία GIS ArcGIS Map Template ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.NMF ESRI Αρχεία GIS ArcGIS Explorer Map File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.ODB Various Developers Αρχεία βάσης δεδομένων OpenDocument Database ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.PDF Adobe Systems Incorporated Αρχεία Διάταξης σελίδας Portable Document Format File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.PIX PCI Geomatics Αρχεία GIS PCI Geomatics Database File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.PMF ESRI Αρχεία GIS ESRI Published Map File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.PPS Microsoft Corporation Αρχεία δεδομένων PowerPoint Slide Show ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.RDC IBM Αρχεία δεδομένων IBM Voice Type Languages Scripts Data File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.RDF Unknown Developer Αρχεία Ρυθμίσεων Resource Description Framework File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.RLF ESRI Αρχεία Διάταξης σελίδας ArcGIS Report Layout File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.RRD Unknown Developer Αρχεία GIS Reduced Resolution Dataset File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.RST David Goodger Αρχεία κειμένου ReStructuredText File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.SBN ESRI Αρχεία GIS ESRI Spatial Binary File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.SBX Dream Design Entertainment Software Συμπιεσμένα Αρχεία GLBasic Shoebox File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.SDC Stardock Corporation Αρχεία αντιγράφων ασφαλείας Stardock Central Download Archive ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.SDI Intuit, Inc. Αρχεία δεδομένων QuickBooks Data File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.SDW LizardTech Αρχεία GIS MrSID World File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.SHP Autodesk, Inc. Αρχεία εικόνας 3D AutoCAD Shape File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.SHX Autodesk, Inc. Αρχεία CAD AutoCAD Compiled Shape File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.SID Valve Αρχεία παιχνιδιού Steam Game Data Backup File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.SLD ESRI (Environmental Systems Research Institute) Αρχεία GIS Styled Layer Descriptor ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.SML ESRI Αρχεία Προγραμματιστή ARC/INFO Simple Macro Language File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.STN ON1, Inc. Αρχεία Διανυσματικών εικόνων Genuine Fractals Image ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.STYLE Trimble Inc. Αρχεία Ρυθμίσεων SketchUp Style ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.SXD ESRI Αρχεία GIS ArcScene Document ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.TAB Microsoft Corporation Αρχεία κειμένου Tab Separated Data File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.TAT ESRI (Environmental Systems Research Institute) Αρχεία GIS ESRI Geographic Text Attribute Table ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.TFW ESRI Αρχεία GIS World File For TIFF ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.TIF XnSoft Αρχεία εικόνων Raster Tagged Image File Format ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.TIMESTAMP ESRI Αρχεία GIS Geodatabase Timestamp File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.VCT Clark Labs Αρχεία GIS IDRISI Vector Image ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.VDC Clark Labs Αρχεία GIS IDRISI Vector Documentation File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
.ZLAS ESRI (Environmental Systems Research Institute) Αρχεία GIS ESRI Optimized LiDAR File ESRI ArcGIS for Desktop ESRI (Environmental Systems Research Institute)
Αναζήτηση των επεκτάσεων αρχείων του ESRI (Environmental Systems Research Institute) κατά γράμμα:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Ανοίξτε ένα αρχείο

Συμβατό με Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 και 10

Εγκαταστήστε προαιρετικά προϊόντα - FileViewPro (Solvusoft) | Άδεια Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου | Όροι | Κατάργηση εγκατάστασης"Αντί να ψάχνετε όλους τους φακέλους των αρχείων διάσπαρτα σε όλο το σκληρό σας δίσκο, το FileViewPro σας επιτρέπει να ανοίξετε οποιοδήποτε αρχείο από ένα πρόγραμμα. Είτε πρόκειται για ένα έγγραφο, υπολογιστικό φύλλο, παρουσίαση ή άλλο τύπο αρχείου, το FileViewPro μπορεί να το ανοίξει.”   - Αναθεώρηση Softonic

cnet

tucows
Softonic