SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ — FileViewPro


ÖNEMLİ - DİKKATLE OKUYUN:

Bu Son Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme"), ilgili tüm medyalar, basılı materyaller ve elektronik belgeler ("Yazılım") dahil olmak üzere FileViewPro yazılımı için sizinle ((a) bireysel kullanıcı ya da (b) ticari kuruluş) ("siz") ve Lisans Veren (aşağıda belirtildiği gibi) arasında yapılan yasal anlaşmadır.

"KABUL EDİYORUM" düğmesini tıklatarak veya Yazılımı içeren paketi açarak ya da Yazılımı kopyalayarak, indirerek, erişerek ya da başka şekilde kullanarak bu Sözleşmenin şartlarına uymayı kabul eder ve bu Sözleşmeye şirket varlığınızın (varsa) adına katılma yetkinizin olduğunu ifade edersiniz. Bu Sözleşmenin şartlarına uymak istemiyorsanız, "KABUL ETMİYORUM" düğmesini tıklatın ve Yazılımı yüklemeyin, kullanmayın veya Yazılıma erişmeyin. Burada kullanılan, "Lisans Veren" terimi, bir Nevada Şirketi olan Solvusoft Corporation'u ifade eder.

DEĞERLENDİRME YAZILIMI

Yazılımı değerlendirme amacıyla indirdiyseniz, nasıl etiketlendiğine bakılmaksızın, Yazılımın kullanımı belirli bir süreyle sınırlandırılır ve tüm kullanımlar aşağıda belirtilen şartlara göre idare edilir.

"KABUL EDİYORUM" düğmesini tıklatarak veya Yazılımı içeren paketi açarak ya da Yazılımı kopyalayarak, indirerek, erişerek ya da başka şekilde kullanarak bu Sözleşmenin şartlarına uymayı kabul eder ve bu Sözleşmeye şirket varlığınızın (varsa) adına katılma yetkinizin olduğunu ifade edersiniz. Bu Sözleşmenin şartlarına uymak istemiyorsanız, "KABUL ETMİYORUM" düğmesini tıklatın ve Yazılımı yüklemeyin, kullanmayın veya Yazılıma erişmeyin. Burada kullanılan, "Lisans Veren" terimi, bir Nevada Şirketi olan Solvusoft Corporation'u ifade eder.

1. Lisans Verme. Lisans Veren size Değerlendirme Süresi boyunca yalnızca Yazılımı kendi gereksinimlerinize uygunluğu açısından değerlendirmek üzere kullanmanız için sınırlı, kişisel, dahili kullanım amacıyla, münhasır olmayan, aktarılamayan bir lisans verir. Önce belirtilenlerle sınırlı olmaksızın, Yazılımı, Değerlendirme Süresi boyunca halka açık bilgisayar yazılımı oluşturmak amacıyla veya diğer ticari amaçlarla kullanamazsınız. Bu lisans, Lisans Veren tarafından, herhangi bir zamanda bildirilerek sonlandırılabilir. Aşağıdaki durumların meydana gelmesi durumunda ise bu lisans hiçbir bildirimde bulunulmaksızın otomatik olarak sonlandırılır: (a) Yazılım değerlendirmeniz tamamlandığında veya (b) Değerlendirme Süresinin sona ermesi durumunda.

2. Sınırlı Yazılım Kullanımı. Yazılımın tam kullanım sürümünün bölümleri çalışmaktan alıkonulabilir veya kullanılamayabilir ve Yazılımın kullanılması için Yazılımın bölümlerine Internet üzerinde uzaktan erişilmesi gerekebilir. Yazılımın tam kullanımı teknolojik korumalar tarafından kısıtlanabilir.

3. Garanti Reddi. YAZILIM YALNIZCA DEĞERLENDİRME AMACIYLA "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. LİSANS VEREN, ZIMNİ SATIŞ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE HAK İHLALİ GARANTİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDER.

4. Sorumluluğun Sınırlandırılması. LİSANS VEREN HİÇBİR DURUMDA KAR VEYA VERİ KAYIPLARI VEYA DİĞER ARIZİ YA DA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, YAZILIMI VEYA BURADA SAĞLANAN HERHANGİ BİR VERİYİ KULLANAMAMAKTAN VEYA BUNLARIN KULLANIMIN MÜMKÜN OLMAMASINDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR ZARARDAN, LİSANS VEREN BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF TARAFINDAN TALEP EDİLMİŞ OLSA BİLE SORUMLU TUTULAMAZ. Hiçbir koşulda, Lisans Veren elli doları (50 ABD Doları) aşan işbu belgede bahsedilen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

YAZILIM LİSANSI

1. Lisans Verme. Faturada gösterilen masrafların ödenmesi ve bu Sözleşmenin kabul edilmesiyle, Lisans Veren, Yazılımı işbu belgede belirlenen şartlar ve koşullara göre yüklemeniz ve kullanmanız için size sınırlı, kişisel, münhasır olmayan bir lisans verir.

Yazılımı yalnızca dahili amaçlarınız doğrultusunda bir (1) bilgisayara bir yıllık süre için yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. Solvusoft Corporation tarafından belirlenen ödeme programınıza göre birden fazla lisans satın aldıysanız, satın alınan lisans sayısına bağlı olarak yazılımı farklı bilgisayarlarda kullanabilirsiniz. Bu bir yıllık süre, yazılımın satın alındığı tarihten itibaren başlar. Yazılımın bir yedek ve/veya arşiv kopyasını da oluşturabilirsiniz.

2. Yazılımı Kullanma Kısıtlamaları. Yazılımı (a) bir hizmet ofisinde veya benzer bir tesiste kullandırtamaz; (b) dağıtamaz, alt lisans veremez, aktaramaz veya Yazılımı hiçbir üçüncü tarafa kiralayamaz ya da (c) Yazılım üzerinde parçalarına ayırma veya tersine mühendislik işlemleri yapamazsınız. Yazılımı, tüm telif hakkı ve benzer hak bildirimlerini eklemeniz kaydıyla yalnızca yedekleme/arşivleme amaçlarıyla kopyalayabilirsiniz. Lisans Veren (veya onun lisans vereni), Yazılımla (ve tüm kopyalarıyla) ilgili tüm hakları, markaları ve menfaatleri elinde bulundurur. Yazılımın yetkisiz olarak kopyalanmasına ve değiştirilmesine izin verilmez.

3. Sınırlı Garanti ve Garanti Reddi. Lisans Veren şunları garanti eder: Bu Sözleşmede bahsi geçen hakları ve yetkileri verme hakkına sahip olduğunu ve YUKARIDAKİ GARANTİLERİN MÜNHASIR OLDUĞUNU, AÇIK VEYA ZIMNİ DİĞER TÜM GARANTİLERİN YERİNE GEÇTİĞİNİ garanti eder. LİSANS VEREN, TÜM HAK İHLALİ GARANTİLERİNİ, ZIMNİ SATIŞ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİNİ AÇIKÇA REDDEDER. Lisans Veren, Yazılımın (a) belirli sonuçlar elde edeceğini, (b) kesintisiz çalışacağını veya (c) hatasız olacağını garanti etmez.

4. Mülkiyet. Bu Sözleşme size Yazılımda hiçbir mülkiyet hakkı vermez. Yazılımdaki tüm haklar, markalar ve menfaatler ve Yazılımda yapılan iyileştirmeler veya değişiklikler de dahil olmak üzere herhangi bir teknik hizmet sağlama sırasında Lisans Veren tarafından geliştirilmiş tüm fikirler, teknik bilgiler ve programlar, her zaman Lisans Verenin veya onun lisans vereninin mülkiyetinde kalacaktır. Yazılımın lisanslı olduğunu, satılmadığını bilir ve kabul edersiniz. Yazılımın hiçbir parçasından Lisans Verenin hiçbir telif hakkını, ticari markasını veya mülkiyet hakkı bildirimlerini silmeyeceğinizi, değiştirmeyeceğinizi veya bunlarda değişiklik yapmayacağınızı kabul edersiniz. Bu bildirimler arasında fiziksel ve/veya elektronik medyalarda ya da belgelerde; Kurulum Sihirbazı iletişim kutusunda veya "hakkında" kutularında; herhangi bir çalışma zamanı kaynağında ve/veya herhangi bir web varlığında ya da web üzerinden etkinleştirilen bildirimde, kodda veya baştan Yazılımın içinde olan ya da yazılım tarafından oluşturulan diğer düzenlemelerde; varsa tüm arşiv kopyalarında veya yedek kopyalarda bulunan bildirimler gibi bildirimler dahil olup bunlarla sınırlı değildir.

5. Yazılımı Devretme. Yasalarca uygun görülmediği takdirde Yazılımdaki hiçbir lisans hakkını veya başka menfaatleri devredemezsiniz. (a) Bu Sözleşmedeki tüm haklarınızı kalıcı ve tam olarak devretmedikçe; (b) elinizde kopya (tam veya kısmi) kaldığı sürece; (c) Yazılımın tümünü (bileşen parçaları, medyalar, basılı materyaller, güncelleştirmeler, önceki sürümler ve kimlik doğrulama sertifikaları da dahil olmak üzere) tamamen kalıcı olarak devretmedikçe ve (d) devri alan tarafından bu Sözleşmenin tüm şartları kabul edilmedikçe hiçbir başka Yazılımdaki hiçbir lisans hakkını veya diğer menfaatleri devredemezsiniz.

6. Telafinin ve Sorumluluğun Sınırlandırılması. Garanti Süresi boyunca, yukarıda Bölüm 8b'de geçen herhangi bir garantinin ihlal edilmesi durumunda, Lisans Verenin (ve onun tedarikçilerinin) tüm sorumluluğu ve sizin münhasır telafiniz, kusurlu Yazılımı onarılması veya değiştirilmesi bakımından Lisans Verenin inisiyatifinde olacaktır. NE LİSANS VEREN NE DE ONUN LİSANS VERENLERİ, VARSA, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN YA DA SİSTEM VEYA VERİ ZARARLARINDAN, LİSANS VEREN BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE SORUMLU TUTULAMAZ. LİSANS VERENİN ZARARLARLA İLGİLİ İŞBU BELGEDEKİ SORUMLULUĞU HİÇBİR DURUMDA ÖDEDİĞİNİZ LİSANS ÜCRETİNDEN FAZLA OLAMAZ.

7. Bakım Hizmetleri. Tarafınızdan sipariş edilmesi veya geçerli ücretin ödenmesi halinde, satın almış olduğunuz geçerli bakım düzeyi için Lisans Verenin mevcut bakım şartlarına uygun biçimde genel olarak yapıldığı gibi ("bakım hizmetleri") Yazılımla ilgili düzeltmeler, onarımlar ve iyileştirmeler de dahil olmak üzere Lisans Verenden teknik destek hizmetleri almaya hak kazanırsınız.

Bakım hizmetleri, Yazılımın, Lisans Verenin ayrı bir ürün olarak belirlediği veya müşterileri ilave veya ayrı olarak ücretlendirdiği hiçbir sürümünü içermez.

8. Yükseltmeler ve Abonelik. "Güncelleştirme" veya "abonelik" olarak tanımlanmış Yazılım için bir lisans satın aldıysanız, "yükseltmenin" veya "aboneliğin" tamamlayıcı olduğu Yazılımın sürümü için geçerli bir lisansa sahip olmanız gerekir.

9. Sonlandırma. Lisansınız (a) ödemeyi yapmazsanız ve/veya (b) bu Sözleşmenin şartlarına uymazsanız bu tür bir ihlalle ilgili yazılı bildirimi aldıktan sonraki on (10) gün içinde Lisans Veren tarafından sonlandırılabilir. Sonlandırma olması durumunda, Yazılımı kullanmayı bırakmanız, Yazılımın tüm kopyalarını imha etmeniz (depolama ortamındaki kopyalar dahil) ve imha ettiğinizi Lisans Verene kanıtlamanız gerekir. Bu gereklilikler, kısmi veya tam tüm biçimlerdeki kopyalar için geçerlidir. Sonlandırmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu Sözleşme kapsamında size verilmiş tüm haklardan feragat edersiniz.

10. Tarafların İlişkileri. Siz ve Lisans Veren bağımsız taraflardır. Bu Sözleşmedeki hiçbir ifade sizi Lisans Verenin çalışanı, bayiisi veya yasal temsilcisi yaptığı şeklinde yorumlanmamalıdır.

11. Hiçbir Üçüncü Taraf Lehtarı Yoktur. Bu Sözleşmenin hiçbir üçüncü taraf lehtarı yoktur.

12. Denetleme Yasası. Bu Sözleşme, yasa ihlalleri hariç olmak üzere Nevada, ABD yasalarınca idare edilecektir.

13. Ödeme Şartları/Teslimatlar. Tüm fiyatlar ABD Doları cinsindendir.

14. Vergiler. Fiyatların hiçbirine vergiler dahil değildir. Lisans Verene herhangi bir satış için ödeme yapılması gerekiyorsa, siparişinizle birlikte GST, VAT veya Lisans Verenin gelirine bağlı olan başka vergileri kullanın, bu vergiler size faturalandırılacak ve tarafınızdan ödenecektir.

15. Tüm Sözleşme. Bu Sözleşme, tüm şartların, koşulların, Yazılımla ilgili Lisans Verenle sizin aranızdaki temsillerin eksiksiz ve tam olarak anlaşılmasını ve kabul edilmesini gerektirir ve yalnızca her iki tarafça yazılı olarak değiştirilebilir. Satın alma siparişinizde bulunan hiçbir şart veya koşul, Lisans Veren tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe geçerli olmayacaktır. Bir tarafın haklarının kovuşturulmaması herhangi bir diğer haktan feragat edildiği anlamına gelmez.

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü geçersiz bulunursa, yasaların izin verdiği ölçüde yürürlükte kalmaya devam edecek ve bu Sözleşmenin geriye kalanı tamamen geçerli olacaktır. Bu Sözleşme İngilizce dilinde yazılmış olup, bu Sözleşmeyi başka bir dilde yazılmış biçimde kabul etmek için ülkenizin veya bölgenizin yasalarınca sahip olabileceğiniz tüm haklardan feragat edersiniz.

(English)

This End-User License Agreement ("Agreement") is a legal contract between you (either (a) an individual user or (b) a business organization ("you") and Licensor (as designated below) for the FileViewPro software, including any associated media, printed materials and electronic documentation (the "Software").

By clicking on the "I ACCEPT" button, by opening the package that contains the Software, or by copying, downloading, accessing or otherwise using the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement and you represent that you are authorized to enter into this Agreement on behalf of your corporate entity (if applicable). If you do not wish to be bound by the terms of this Agreement, click the "I DO NOT ACCEPT" button, and do not install, access or use the Software. As used herein, "Licensor" means Solvusoft Corporation, a Nevada Corporation.

EVALUATION SOFTWARE

If you have downloaded the Software for purposes of evaluation, regardless of how labeled, the use of the Software is limited to a specified period of time and all use will be governed by the terms set forth below.

By clicking on the "I ACCEPT" button, by opening the package that contains the Software, or by copying, downloading, accessing or otherwise using the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement and you represent that you are authorized to enter into this Agreement on behalf of your corporate entity (if applicable). If you do not wish to be bound by the terms of this Agreement, click the "I DO NOT ACCEPT" button, and do not install, access or use the Software. As used herein, "Licensor" means Solvusoft Corporation, a Nevada Corporation.

1. Grant of License. Licensor grants you a limited, personal, internal use, non-exclusive, non-transferable license to use the Software solely to evaluate its suitability for your internal requirements during the Evaluation Period. Without limiting the foregoing, you may not use the Software during the Evaluation Period to create publicly distributed computer software or for any other commercial purpose. This license may be terminated by Licensor at any time upon notice to you and will automatically terminate, without notice, upon the first to occur of the following: (a) the completion of your evaluation of the Software or (b) the expiration of the Evaluation Period.

2. Limited Use Software. Portions of the full-use version of the Software may be withheld or unusable and use of the Software may require accessing portions of the Software remotely through the Internet. Full use of the Software may be restricted by technological protections.

3. Disclaimer of Warranty. THE SOFTWARE IS PROVIDED ONLY FOR EVALUATION PURPOSES ON AN "AS IS" BASIS. LICENSOR EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT.

4. Limitation of Liability. IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS OR DATA, OR OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE OR ANY DATA SUPPLIED THEREWITH, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR FOR ANY CLAIM BY ANY OTHER PARTY. In no case will Licensor's liability for damages hereunder exceed fifty dollars (US $50).

SOFTWARE LICENSE

1. Grant of License. Upon your payment of the fees shown on the invoice and acceptance of this Agreement, Licensor grants you a limited, personal, non-exclusive license to install and use the Software on the terms and conditions set forth herein.

You may install and use the Software on one (1) computer for your internal purposes only for a period of one year. If you have purchased more licenses based on the payment schedule set by Solvusoft Corporation you may use the software on different computers based on the number of licenses purchased. This year period begins with the date of purchase of the software. You may also make one back up and/or archival copy of the Software.

2. Restrictions on Use of Software. You may not (a) make the Software available for use by others in any service bureau or similar arrangement; (b) distribute, sublicense, transfer, or lend the Software to any third party; or (c) disassemble or reverse engineer the Software. You may copy the Software solely for backup/archival purposes, provided that you include all copyright and similar rights notices. Licensor (or its licensor) retains all right, title, and interest in the Software (and in all copies). Unauthorized copying and modification of the Software is not permitted.

3. Limited Warranty and Disclaimer of Warranty. Licensor warrants that: it has the right and authority to grant the rights described in this Agreement, and; THE WARRANTIES ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. LICENSOR EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Licensor does not warrant that the Software will (a) achieve specific results, (b) operate without interruption, or (c) be error free.

4. Ownership. This Agreement does not convey to you any rights of ownership in the Software. All right, title, and interest in the Software and in any ideas, know-how, and programs which are developed by Licensor in the course of providing any technical services, including any enhancements or modifications made to the Software, shall at all times remain the property of Licensor or its licensor. You acknowledge and agree that the Software is licensed, not sold. You will not remove, modify or alter any of Licensor's copyright, trademark or proprietary rights notices from any part of the Software, including but not limited to any such notices contained in the physical and/or electronic media or documentation, in the Setup Wizard dialogue or 'about' boxes, in any of the runtime resources and/or in any web-presence or web-enabled notices, code or other embodiments originally contained in or otherwise created by the Software, or in any archival or back-up copies, if applicable.

5. Transfer of Software. You may not, by operation of law or otherwise, transfer any license rights or other interests in the Software. You may not transfer any license rights or other interests in any other Software, unless (a) you permanently and wholly transfer all your rights under this Agreement; (b) you retain no copies (whole or partial); (c) you permanently and wholly transfer all of the Software (including component parts, media, printed materials, upgrades, prior versions, and authenticity certificates); and (d) the transferee agrees to abide by all the terms of this Agreement.

6. Limitation of Remedy and Liability. During the Warranty Period, in the event of any breach of the warranty outlined in Section 8b above, Licensor's ( and its suppliers), entire liability and your exclusive remedy will be, at Licensor's option, to either, repair or replace the defective Software.

NEITHER LICENSOR NOR ITS LICENSOR, IF ANY, SHALL BE LIABLE FOR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR DAMAGE TO SYSTEMS OR DATA, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. LICENSOR'S LIABILITY FOR DAMAGES HEREUNDER SHALL IN NO EVENT EXCEED THE AMOUNT OF LICENSE FEES THAT YOU HAVE PAID.

7. Maintenance Services. If ordered by you and upon payment of the applicable fee, you are entitled to receive technical support services, including corrections, fixes and enhancements to the Software as such are made generally available (the "maintenance services") from Licensor in accordance with Licensor's then-current maintenance terms for the applicable maintenance level purchased by you.

Maintenance services will not include any releases of the Software which Licensor determines to be a separate product or for which Licensor charges its customers extra or separately.

8. Upgrades and Subscription. If you purchased a license for the Software which is identified as an "upgrade" or "subscription", you must have a valid license for the version of the Software which the "upgrade" or "subscription" supplements.

9. Termination. Your license may be terminated by Licensor if (a) you fail to make payment and/or (b) you fail to comply with the terms of this Agreement within ten (10) days after receipt of written notice of such failure. In the event of termination, you must cease using the Software, destroy all copies of the Software (including copies in storage media) and certify such destruction to Licensor. This requirement applies to all copies in any form, partial or complete. Upon the effective date of any termination, you relinquish all rights granted under this Agreement.

10. Relationship of Parties. You and Licensor are independent parties. Nothing in this Agreement shall be construed as making you an employee, agent or legal representative of Licensor.

11. No Third-Party Beneficiaries. There are no third-party beneficiaries of this Agreement.

12. Controlling Law. This Agreement will be governed by the laws of Nevada, USA, excluding conflicts of law.

13. Payment Terms/Shipments. All fees are in US Dollars.

14. Taxes. All fees do not include taxes. If Licensor is required to pay any sales, use, GST, VAT, or other taxes in connection with your order, other than taxes based on Licensor's income, such taxes will be billed to and paid by you.

15. Entire Agreement. This Agreement constitutes the complete and entire understanding and agreement of all terms, conditions and representations between you and Licensor with respect to the Software and may be modified only in writing by both parties. No term or condition contained in your purchase order will apply unless expressly accepted by Licensor in writing. Failure to prosecute a party's rights will not constitute a waiver of any other breach.

If any provision of this Agreement is found to be invalid, it will be enforced to the extent permissible and the remainder of this Agreement will remain in full effect. This Agreement has been written in the English language and you waive any rights you may have under the law of your country or province to have this Agreement written in any other language.