Politică de confidenţialitate

Solvusoft Corporation se angajează să protejeze confidenţialitatea informaţiilor personale pe care le oferiţi când folosiţi oricare din serviciile noastre on-line. Această Politică de confidenţialitate descrie felul în care tratăm noi informaţiile pe care le primim când transmiteţi date la Solvusoft Corporation.


Colectarea informaţiilor

Când achiziţionaţi, descărcaţi versiunile de probă sau de evaluare sau înregistraţi software-ul FileViewPro, e posibil să colectăm informaţii cu caracter personal, inclusiv nume, adresă, adresă de e-mail etc. în scopul înregistrării tranzacţiilor, când vă angajaţi în activităţi pe site-ul nostru sau în software-ul FileViewPro. La procesarea plăţilor ne asigurăm că aceleaşi politici stricte de confidenţialitate se respectă. Nu colectăm (intenţionat) informaţii personale de la persoane minore. Oferim, de asemenea, utilizatorilor opţiunea de a primi informaţii utile (cum ar fi actualizări, alerte despre dăunători şi oferte ale produselor asociate) prin intermediul e-mail-ului de abonare pe bază de permisiune. Asigurăm confidenţialitate deplină şi vă apreciem încrederea. Nu vom vinde, închiria, concesiona sau oferi niciodată informaţiile dvs. terţilor decât dacă vom fi forţaţi de lege. Puteţi renunţa oricând la primirea e-mail-urilor din partea noastră făcând clic pe linkul de dezabonare din e-mail sau vizitând website-ul www.FileViewPro.com. Alegând să completaţi şi să trimiteţi informaţiile solicitate, sunteţi de acord ca Solvusoft Corporation să colecteze, folosească şi să divulge astfel de informaţii în scopul menţionat aici.

Orice informaţie pe care o postaţi într-un canal de chat, un buletin public sau forum este disponibilă tuturor utilizatorul acelui site. Solvusoft Corporation nu poate controla, nici nu este responsabilă de folosirea, divulgarea sau diseminarea unor astfel de informaţii către terţi.

Folosirea website-ului

Putem colecta automat adrese de IP şi informaţii de folosire a web site-urilor când accesaţi serviciile noastre on-line. Aceste informaţii ne ajută să evaluăm cum navighează utilizatorii noştri site-ul nostru ca întreg, inclusiv, dar fără a se limita la numărul şi frecvenţa vizitelor, lungimea vizitelor etc.

Cum sunt folosite informaţiile colectate

Putem folosi informaţiile colectate în următoarele moduri:

Putem dezvălui sau folosi informaţii de identificare personală în circumstanţe speciale când este nevoie să punem în aplicare contractul nostru de servicii sau termenii de folosire (de exemplu, să ne protejăm drepturile de proprietate intelectuală) precum şi respectarea Contract(elor) de Licenţă a Utilizatorului final conţinute în software-ul FileViewPro. Putem, de asemenea, să dezvăluim sau să folosim informaţiile dvs. personale când, în bună credinţă, considerăm că legile în vigoare cer să facem acest lucru.

Cookies

Definim un cookie ca orice şir de date şi informaţii care sunt depozitate automat pe computerul dvs. la accesarea serviciilor noastre. Solvusoft Corporation foloseşte cookies pentru a atribui numere temporare de identificare maşinilor ce accesează serviciile noastre. Această informaţie ne ajută să oferim servicii mai prompte clienţilor şi asociaţilor noştri şi/sau altor parteneri comerciali, să prevenim atacuri de tip „Denial of Service“ asupra sistemelor noastre, să detectăm şi să prevenim tranzacţii frauduloase şi ajută la oferirea procentelor corespunzătoare de vânzări partenerilor noştri. Toate cookies folosite de FileViewPro.com sau Solvusoft Corporation sunt 1) de durată limitată, 2) mai mici de 5KB ca mărime, 3) vizibile doar pentru FileViewPro.com sau Solvusoft Corporation şi 4) nu conţin informaţii de identificare personală. Cookie-urile noastre sunt folosite în principal pentru a urmări afiliaţii noştri şi/sau alţi parteneri comerciali pentru asigurarea plăţilor corespunzătoare pentru vânzările lor şi pentru urmărirea activităţilor legate de relaţiile lor de afiliere cu noi.

Linkuri

E posibil să oferim linkuri de pe site-ul nostru spre alte site-uri terţe ce pot fi găzduite de partenerii noştri de brand sau de companii fără legătură care considerăm că v-ar putea interesa. Aceste site-uri nu sunt reglementate de această Politică de confidenţialitate şi Solvusoft Corporation nu are legătură cu practicile lor de folosire a informaţiilor dvs. personale. Vă recomandăm să verificaţi politica de confidenţialitate a oricărui site la începutul vizitei dvs.

Securitate

Informaţiile de identificare personală pe care le colectăm despre dvs. sunt păstrate pe servere cu acces limitat. Folosim asemenea măsuri de securitate pentru a proteja siguranţa serverelor şi informaţiilor dvs. de identificare personală. Păstrăm informaţiile de identificare personală doar cât timp este necesar pentru finalizarea achiziţiei, oferirea de servicii clienţi sau să menţineţi contul dvs. la noi.

Modificarea politicii

Putem modifica oricând această Politică de confidenţialitate fără a vă notifica în scopul reflectării practicilor noastre şi pentru a oferi o protecţia a informaţiilor mai ridicată. Orice modificare a acestei Politici de confidenţialitate va fi adăugată cu promptitudine aici, aşa că vă rugăm să verificaţi periodic.

Acceptarea termenilor

Folosind serviciile Solvusoft Corporation, accesând site-ul FileViewPro.com sau achiziţionând produsele Solvusoft Corporation, vă exprimaţi acordul pentru practicile legate de colectarea şi folosirea informaţiilor care sunt descrise în această Politică de confidenţialitate.

Dacă aveţi orice întrebare referitoare la această Politică de confidenţialitate, vă rugăm să ne contactaţi la support@solvusoft.com.

FileViewPro este o marcă de drept comun a Solvusoft Corporation.

(English)

Solvusoft Corporation is committed to protecting the privacy of personal information you may provide to us when using any of our online services. This Privacy Policy describes how we treat information we receive when you transmit data to Solvusoft Corporation.


Information Collection

When you purchase, download trial or evaluation versions, or register FileViewPro software, we may collect personal information including your name, address, email address, etc. for the purpose of recording the transaction when you engage in activities on our web site or within the FileViewPro software. When we use a payment processing merchant we ensure that the same strict privacy criteria are in place. We do not (knowingly) collect personal information from persons under the age of eighteen. We also give users the option of receiving useful product information (such as updates, pest alerts and associated product offerings), via opt-in permission based email. We fully ensure your privacy and value your trust. We will never sell, rent, lease, or give your information to a third party unless required to do so by law. You may opt out of receiving emails from us at any time by clicking the unsubscribe link in the email or by visiting our website at www.FileViewPro.com. By choosing to enter and submit the requested information when prompted, you are consenting to Solvusoft Corporation's collection, use, and disclosure of such information for the purposes as outlined herein.

Any information that you post to a chat room, public bulletin or forum is available to all users of that site. Solvusoft Corporation cannot control, nor is it responsible for the use, disclosure, or dissemination of such information by any third parties.

Web Site Usage

We may automatically collect IP addresses and Web site usage information when you access our online services. This information helps us evaluate how our visitors navigate our sites on an aggregate basis, including but not limited to the number and frequency of visitors, length of visits, etc.

How Information Is Used When Collected

We may use information collected in the following ways:

We may disclose and use personally identifiable information in special circumstances where it is necessary to enforce our service agreements or terms of use (for example protect our intellectual property rights), and your compliance with the applicable End User License Agreement(s) contained within the FileViewPro software. We may also disclose or use your personal information when we, in good faith, believe that the applicable law may require us to do so.

Cookies

We define a cookie as any string of data and information that is automatically stored on your computer upon access to our services. Solvusoft Corporation employs cookies to assign temporary identification numbers to machines that access our services. This information enables us to deliver faster service capabilities to our customers or to our affiliates and/or other sales partners, prevent denial of service attacks on our systems, detect and prevent fraudulent transactions, and assist with awarding proper sales credit to our partners. All FileViewPro.com or Solvusoft Corporation cookies are 1) of limited duration, 2) less than 5KB in length, 3) only visible to FileViewPro.com or Solvusoft Corporation, and 4) devoid of any personally identifiable information. Our Cookies are mainly maintained to track our affiliates and/or other sales partners to ensure proper payments for their sales and tracking activities relating to their affiliate relationship with us.

Links

We may offer links from our website to other third party websites which may be hosted by our co-branding partners or by unrelated companies which we think may be of interest to you. Such websites are not governed by this privacy policy and Solvusoft Corporation makes no representation as to their practices for dealing with your personal information. We recommend that you check the privacy policy of any website at the beginning of your visit.

Security

The personally identifiable information we collect about you is stored in limited access servers. We maintain such safeguards to protect security of servers and your personally identifiable information. We retain personally identifiable information only as long as necessary to complete a purchase, provide customer service, or maintain your account with us.

Policy Modifications

We may change this Privacy Policy at any time without notice to you in order to reflect our practices and provide greater protection for your information. Any changes to this Privacy Policy will be posted promptly here, so please check back periodically.

Acceptance of Terms

By using the Solvusoft Corporation services, accessing the FileViewPro.com web site, or purchasing Solvusoft Corporation products you are consenting to the practices relating to information collection and use that are described in this Privacy Policy.

If you have any questions regarding this privacy policy, please contact us at support@solvusoft.com.

FileViewPro is a common-law trademark of Solvusoft Corporation.


English - SMALL

ABOUT SSL CERTIFICATES
ENGLISH - Medium

ABOUT SSL CERTIFICATES
ENGLISH - LARGE

ABOUT SSL CERTIFICATES