CONTRACT DE LICENŢĂ AL UTILIZATORULUI FINAL FileViewPro


IMPORTANT-CITIŢI CU ATENŢIE:

Acest Contract de licenta al utilizatorului final ("Contract") este un acord legal între dumneavoastra (fie (a) un utilizator persoana fizica sau (b) o persoana juridica ("dvs") si Licentiatorul (asa cum este desemnat mai jos) pentru software-ul FileViewPro, inclusiv orice suport fizic asociat, materiale tiparite sau documente electronice ("Software-ul").

Facând clic pe butonul "ACCEPT", deschizând pachetul care contine software-ul sau copiind, descarcând, instalând sau folosind în orice alt fel Software-ului, sunteti de acord sa respectati termenii acestui Contract si certificati sa sunteti autorizat sa fiti parte la acest Contract în numele societatii dvs (daca este cazul). Daca nu sunteti de acord cu termenii acestui Contract, faceti clic pe butonul "NU ACCEPT" si nu accesati, instalati sau folositi Software-ul. Asa cum este folosit aici, "Licentiatorul" înseamna Solvusoft Corporation, corporatie din Nevada.

EVALUARE SOFTWARE

Daca ati descarcat Software-ul în scopul evaluarii, indiferent cum este catalogat, folosirea Software-ului este limitata la o anumita perioada de timp si orice folosire va fi guvernata de termenii stabiliti mai jos.

Facând clic pe butonul "ACCEPT", deschizând pachetul care contine software-ul sau copiind, descarcând, instalând sau folosind în orice alt fel Software-ului, sunteti de acord sa respectati termenii acestui Contract si certificati sa sunteti autorizat sa fiti parte la acest Contract în numele societatii dvs (daca este cazul). Daca nu sunteti de acord cu termenii acestui Contract, faceti clic pe butonul "NU ACCEPT" si nu accesati, instalati sau folositi Software-ul. Asa cum este folosit aici, "Licentiatorul" înseamna Solvusoft Corporation, corporatie din Nevada.

1. Acordarea Licentei. Licentiatorul va acorda o licenta limitata, personala, pentru uz intern, neexclusiva si netransferabila de a folosi Software-ul doar pentru a evalua daca e potrivit pentru cerintele interne în timpul Perioadei de evaluare. Fara a limita cele de mai sus, nu aveti dreptul sa utilizati Software-ul în timpul Perioadei de evaluare pentru a crea software de calculator de distributie publica sau pentru orice alt scop comercial. Prezenta licenta poate fi reziliata de catre Licentiator în orice moment, printr-o notificare catre dvs. si se va încheia automat, fara notificare, la prima dintre urmatoarele: (a) finalizarea evaluarii Software-ului de catre dvs. sau (b) la expirarea Perioadei de evaluare.

2. Restrictii la folosirea Software-ului. Parti din versiunea completa a Software-ului pot fi restrictionate sau inutilizabile si folosirea Software-ului poate necesita accesarea partilor din Software-ului de la distanta, pe internet. Folosirea completa a Software-ului poate fi restrictionata de protectii tehnologice.

3. Limitarea garantiei. SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT DOAR ÎN SCOPUL EVALUARII ÎN FORMA „ASA CUM ESTE“. LICENTIATORUL RENUNTA ÎN MOD EXPLICIT LA ACORDAREA UNEI GARANTII, INCLUSIV GARANTIA IMPLICITA DE VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP SI DE NEÎNCALCARE.

4. Limitarea responsabilitatii. SUB NICIO FORMA LICENTIATORUL NU VA FI RESPONSABIL PENTRU NICIUN PREJUDICIU, INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU DATELOR SAU ORICE PREJUDICIU DIRECT SAU INDIRECT REZULTÂND DIN UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A FOLOSI SOFTWARE-UL SAU ORICE DATA OFERITA CU ACESTA, CHIAR DACA LICENTIATORUL A AVUT CUNOSTINTA DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PREJUDICII SAU PENTRU ORICE REVENDICARE DIN ORICE ALTA PARTE. Sub nicio forma, raspunderea Licentiatorului pentru prejudiciile mentionate nu va depasi cincizeci de dolari americani (USD $50).

SOFTWARE LICENTIAT

1. Acordarea licentei. La plata taxelor indicate în factura si acceptate prin acest Contract, Licentiatorul va ofera o licenta limitata, personala, neexclusiva de a instala si folosi Software-ul conform termenilor si conditiilor stabilite aici.

Aveti dreptul de a instala si folosi Software-ul pe un (1) computer în scopurile dvs. interne pe o perioada de doar un an. Daca ati achizitionat mai multe licente în baza graficului de plata stabilit de Solvusoft Corporation, aveti dreptul de a folosi software-ul pe computere diferite, în functie de numarul de licente achizitionate. Perioada de un an mentionata începe la data achizitiei software-ului. Aveti, de asemenea, dreptul de a face o copie de rezerva si/sau o copie arhivata a Software-ului.

2. Restrictii la folosirea Software-ului. Nu aveti dreptul sa (a) sa faceti Software-ul disponibil pentru utilizare de catre altii în niciun birou de servicii sau alte asemenea aranjamente; (b) distribuiti, sub-licentiati, transferati sau împrumutati Software-ul niciunei terte parti; (c) dezasambla sau rescrie Software-ul. Aveti dreptul sa copiati Software-ul doar în scopuri de backup/arhivare, cu conditia sa includeti toate notificarile de drepturi de autor si alte drepturi similare. Licentiatorul (sau licentiatorul sau) detin toate drepturile, titlurile si interesele din Software (si din toate copiile). Copierea neautorizata si modificarea Software-ului nu sunt permise.

3. Limitarea garantiei si declinarea garantiei. Licentiatorul garanteaza ca: are dreptul si autoritatea de a acorda drepturile descrise în acest Contract si; GARANTIILE MENTIONATE MAI SUS SUNT EXCLUSIVE SI ÎN LOCUL ORICAROR ALTE GARANTII, EXPLICITE SAU IMPLICITE. LICENTIATORUL RENUNTA ÎN MOD EXPLICIT LA ACORDAREA UNEI GARANTII DE NEÎNCALCARE, VANDABILITATE SI POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Licentiatorul nu garanteaza ca Software-ul: (a) va atinge anumite rezultate, (b) va opera fara întrerupere sau (c) nu va avea nicio eroare.

4. Proprietate. Acest Contract nu va transfera niciun drept de proprietate asupra Software-ului. Toate drepturile, titlurile si interesele asupra Software-ul si în orice idei, know-how si programe dezvoltate de Licentiator în cursul furnizarii de servicii tehnice, inclusiv orice îmbunatatiri sau modificari facute Software-ului vor ramâne permanent sub proprietatea Licentiatorului sau licentiatorului sau. Recunoasteti si sunteti de acord ca Software-ul este licentiat, nu vândut. Nu veti elimina, modifica sau altera orice drept de autor, marci comerciale sau notificarile privind drepturile de proprietate ale Licentiatorului cuprinse în acest Software, inclusiv, dar fara limitare, la orice astfel de notificare continuta pe medii fizice si/sau electronice sau documentatie, în dialogul Expert de instalare sau cutiile „Despre“, în oricare dintre resursele din timpul derularii si/sau în orice prezenta pe web sau notificari generate pe internet, coduri sau alte aplicatii continute initial create de Software sau în alte arhive sau copii de siguranta, daca este cazul.

5. Transferul Software-ului. Nu aveti dreptul, prin efectul legii sau altfel, sa transferati orice drept de licenta sau alt control asupra Software-ului. Nu aveti dreptul de a transfera niciun drept de licenta sau alt control asupra oricarui alt Software, cu exceptia cazurilor în care (a) va transferati permanent si integral toate drepturile în temeiul acestui Contract; (b) nu pastrati nicio copie (completa sau partiala); (c) transferati permanent si integral toate Software-urile (inclusiv parti componente, media, materiale tiparite, actualizari, versiuni anterioare si certificate de autenticitate); si (d) cesionarul este de acord sa respecte toti termenii acestui contract.

6. Limitarea remedierii si raspunderii. În timpul Perioadei de garantie, în caz de încalcare a garantiei descrise în Sectiunea 8b de mai jos, întreaga raspundere a Licentiatorului (si furnizorilor sai) si singura remediere pentru dvs. va fi, la latitudinea Licentiatorului, repararea sau înlocuirea Software-ului defect.

NICI LICENTIATORIUL, NICI LICENTIATORUL SAU, DACA EXISTA, NU VA FI RASPUNZATOR PENTRU ORICE PREJUDICII DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU DE CONSECINTA SAU PENTRU PREJUDICII ADUSE SIETEMULUI SAU DATELOR, CHIAR DACA LICENTIATORUL A AVUT CUNOSTINTA DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PREJUDICII. RASPUNDEREA LICENTIATORULUI PENTRU PREJUDICIILE MENTIONATE NU VOR DEPASI ÎN NICIUN CAZ VALOAREA PRETULUI LICENTEI PE CARE ATI ACHITAT-O.

7. Servicii de întretinere. La solicitarea dvs. si dupa plata unei taxe corespunzatoare, aveti dreptul de e beneficia de servicii de asistenta tehnica, inclusiv corectii, remedieri si îmbunatatiri ale Software-ului asa cum sunt disponibile general („servicii de întretinere“) din partea Licentiatorului în conformitate cu termenii de întretinere valabili în acel moment pentru nivelul de întretinere corespunzator achizitionat de dvs.

Serviciile de întretinere nu vor include orice versiune a Software-ului care Licentiatorul decide sa fie un produs separat sau pentru care Licentiatorul taxeaza în plus sau separat clientii.

8. Actualizari si abonament. Daca achizitionati o licenta a Software-ului identificata drept „actualizare“ sau „abonament“, trebuie sa aveti o licenta valabila a Software-ului pe care „actualizarea“ sau „abonamentul“ îl completeaza.

9. Reziliere. Licenta dvs. poate fi reziliata de catre Licentiator daca (a) nu reusiti sa faceti plata si/sau (b) nu respectati termenii acestui Contract în zece (10) zile dupa primirea unei notificari scrise cu privire la aceasta neplata. În cazul rezilierii, trebuie sa încetati sa utilizati Software-ul, sa distrugeti toate copiile Software-ului (inclusiv copiile din mediile de stocare) si sa confirmati aceasta distrugere Licentiatorului. Aceasta cerinta este valabila pentru toate copiile, în orice forma, partiala sau completa. La data intrarii în vigoare a oricarei rezilieri, renuntati la toate drepturile oferite în temeiul acestui Contract.

10. Relatia dintre Parti. Dvs. si Licentiatorul sunteti parti independente. Nicio parte din acest contract nu va fi interpretata ca va transforma în angajat, agent sau reprezentant legal al Licentiatorului.

11. Fara beneficiari terti. Nu exista beneficiari terti ai acestui contract.

12. Legea guvernanta. Acest contract va fi guvernat de legile statului Nevada, SUA, cu exceptia conflictelor de drept.

13. Termeni de plata/Livrari. Toate preturile sunt în dolari americani.

14. Taxe. Preturile nu includ taxe. Daca Licentiatorul este obligat sa plateasca orice taxa de vânzare si utilizare, taxa pe bunuri si servicii, taxa pe valoare adaugata sau orice alte taxe în legatura cu comanda dvs., altele decât taxele bazate pe venitul Licentiatorului, aceste taxe vor fi facturate catre si platite de catre dvs.

15. Integralitatea contractului. Acest Contract constituie întreaga si deplina întelegere si acord asupra tuturor termenilor, conditiilor si reprezentarilor dintre dvs. si Licentiator cu privire la Software si poate fi modificat doar în scris de catre ambele Parti. Niciunul din termenii si conditiile continute în comanda dvs. nu se va aplica daca nu sunt acceptate în mod expres în scris de catre Licentiator. Nerespectarea drepturilor Partilor nu va constitui o renuntare la invocarea încalcarii contractului.

Daca orice prevedere a acestui Contract se dovedeste a fi invalida, va fi executata în masura permisa si restul prezentului Contract va ramâne pe deplin în vigoare. Acest contract a fost redactat în limba engleza si renuntati la orice drepturi ati putea avea conform legilor din tara sau provincia dvs. asupra acestui Contract scris în orice alta limba.

(English)

This End-User License Agreement ("Agreement") is a legal contract between you (either (a) an individual user or (b) a business organization ("you") and Licensor (as designated below) for the FileViewPro software, including any associated media, printed materials and electronic documentation (the "Software").

By clicking on the "I ACCEPT" button, by opening the package that contains the Software, or by copying, downloading, accessing or otherwise using the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement and you represent that you are authorized to enter into this Agreement on behalf of your corporate entity (if applicable). If you do not wish to be bound by the terms of this Agreement, click the "I DO NOT ACCEPT" button, and do not install, access or use the Software. As used herein, "Licensor" means Solvusoft Corporation, a Nevada Corporation.

EVALUATION SOFTWARE

If you have downloaded the Software for purposes of evaluation, regardless of how labeled, the use of the Software is limited to a specified period of time and all use will be governed by the terms set forth below.

By clicking on the "I ACCEPT" button, by opening the package that contains the Software, or by copying, downloading, accessing or otherwise using the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement and you represent that you are authorized to enter into this Agreement on behalf of your corporate entity (if applicable). If you do not wish to be bound by the terms of this Agreement, click the "I DO NOT ACCEPT" button, and do not install, access or use the Software. As used herein, "Licensor" means Solvusoft Corporation, a Nevada Corporation.

1. Grant of License. Licensor grants you a limited, personal, internal use, non-exclusive, non-transferable license to use the Software solely to evaluate its suitability for your internal requirements during the Evaluation Period. Without limiting the foregoing, you may not use the Software during the Evaluation Period to create publicly distributed computer software or for any other commercial purpose. This license may be terminated by Licensor at any time upon notice to you and will automatically terminate, without notice, upon the first to occur of the following: (a) the completion of your evaluation of the Software or (b) the expiration of the Evaluation Period.

2. Limited Use Software. Portions of the full-use version of the Software may be withheld or unusable and use of the Software may require accessing portions of the Software remotely through the Internet. Full use of the Software may be restricted by technological protections.

3. Disclaimer of Warranty. THE SOFTWARE IS PROVIDED ONLY FOR EVALUATION PURPOSES ON AN "AS IS" BASIS. LICENSOR EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT.

4. Limitation of Liability. IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS OR DATA, OR OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE OR ANY DATA SUPPLIED THEREWITH, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR FOR ANY CLAIM BY ANY OTHER PARTY. In no case will Licensor's liability for damages hereunder exceed fifty dollars (US $50).

SOFTWARE LICENSE

1. Grant of License. Upon your payment of the fees shown on the invoice and acceptance of this Agreement, Licensor grants you a limited, personal, non-exclusive license to install and use the Software on the terms and conditions set forth herein.

You may install and use the Software on one (1) computer for your internal purposes only for a period of one year. If you have purchased more licenses based on the payment schedule set by Solvusoft Corporation you may use the software on different computers based on the number of licenses purchased. This year period begins with the date of purchase of the software. You may also make one back up and/or archival copy of the Software.

2. Restrictions on Use of Software. You may not (a) make the Software available for use by others in any service bureau or similar arrangement; (b) distribute, sublicense, transfer, or lend the Software to any third party; or (c) disassemble or reverse engineer the Software. You may copy the Software solely for backup/archival purposes, provided that you include all copyright and similar rights notices. Licensor (or its licensor) retains all right, title, and interest in the Software (and in all copies). Unauthorized copying and modification of the Software is not permitted.

3. Limited Warranty and Disclaimer of Warranty. Licensor warrants that: it has the right and authority to grant the rights described in this Agreement, and; THE WARRANTIES ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. LICENSOR EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Licensor does not warrant that the Software will (a) achieve specific results, (b) operate without interruption, or (c) be error free.

4. Ownership. This Agreement does not convey to you any rights of ownership in the Software. All right, title, and interest in the Software and in any ideas, know-how, and programs which are developed by Licensor in the course of providing any technical services, including any enhancements or modifications made to the Software, shall at all times remain the property of Licensor or its licensor. You acknowledge and agree that the Software is licensed, not sold. You will not remove, modify or alter any of Licensor's copyright, trademark or proprietary rights notices from any part of the Software, including but not limited to any such notices contained in the physical and/or electronic media or documentation, in the Setup Wizard dialogue or 'about' boxes, in any of the runtime resources and/or in any web-presence or web-enabled notices, code or other embodiments originally contained in or otherwise created by the Software, or in any archival or back-up copies, if applicable.

5. Transfer of Software. You may not, by operation of law or otherwise, transfer any license rights or other interests in the Software. You may not transfer any license rights or other interests in any other Software, unless (a) you permanently and wholly transfer all your rights under this Agreement; (b) you retain no copies (whole or partial); (c) you permanently and wholly transfer all of the Software (including component parts, media, printed materials, upgrades, prior versions, and authenticity certificates); and (d) the transferee agrees to abide by all the terms of this Agreement.

6. Limitation of Remedy and Liability. During the Warranty Period, in the event of any breach of the warranty outlined in Section 8b above, Licensor's ( and its suppliers), entire liability and your exclusive remedy will be, at Licensor's option, to either, repair or replace the defective Software.

NEITHER LICENSOR NOR ITS LICENSOR, IF ANY, SHALL BE LIABLE FOR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR DAMAGE TO SYSTEMS OR DATA, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. LICENSOR'S LIABILITY FOR DAMAGES HEREUNDER SHALL IN NO EVENT EXCEED THE AMOUNT OF LICENSE FEES THAT YOU HAVE PAID.

7. Maintenance Services. If ordered by you and upon payment of the applicable fee, you are entitled to receive technical support services, including corrections, fixes and enhancements to the Software as such are made generally available (the "maintenance services") from Licensor in accordance with Licensor's then-current maintenance terms for the applicable maintenance level purchased by you.

Maintenance services will not include any releases of the Software which Licensor determines to be a separate product or for which Licensor charges its customers extra or separately.

8. Upgrades and Subscription. If you purchased a license for the Software which is identified as an "upgrade" or "subscription", you must have a valid license for the version of the Software which the "upgrade" or "subscription" supplements.

9. Termination. Your license may be terminated by Licensor if (a) you fail to make payment and/or (b) you fail to comply with the terms of this Agreement within ten (10) days after receipt of written notice of such failure. In the event of termination, you must cease using the Software, destroy all copies of the Software (including copies in storage media) and certify such destruction to Licensor. This requirement applies to all copies in any form, partial or complete. Upon the effective date of any termination, you relinquish all rights granted under this Agreement.

10. Relationship of Parties. You and Licensor are independent parties. Nothing in this Agreement shall be construed as making you an employee, agent or legal representative of Licensor.

11. No Third-Party Beneficiaries. There are no third-party beneficiaries of this Agreement.

12. Controlling Law. This Agreement will be governed by the laws of Nevada, USA, excluding conflicts of law.

13. Payment Terms/Shipments. All fees are in US Dollars.

14. Taxes. All fees do not include taxes. If Licensor is required to pay any sales, use, GST, VAT, or other taxes in connection with your order, other than taxes based on Licensor's income, such taxes will be billed to and paid by you.

15. Entire Agreement. This Agreement constitutes the complete and entire understanding and agreement of all terms, conditions and representations between you and Licensor with respect to the Software and may be modified only in writing by both parties. No term or condition contained in your purchase order will apply unless expressly accepted by Licensor in writing. Failure to prosecute a party's rights will not constitute a waiver of any other breach.

If any provision of this Agreement is found to be invalid, it will be enforced to the extent permissible and the remainder of this Agreement will remain in full effect. This Agreement has been written in the English language and you waive any rights you may have under the law of your country or province to have this Agreement written in any other language.