VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZ SZERZŐDÉS FileViewPro


FONTOS-ALAPOSAN OLVASSA EL:

Ez a végfelhasználói licensz szerződés ("Szerződés") egy törvényes szerződés ön (valamelyik (a) mint egy egyéni felhasználó, vagy mint (b) egy üzleti vállalat ("ön") és a licensz adó között (mint lent jelölve) a FileViewPro szoftverre, azon belül a kisegítő mádiára, a nyomtatott anyagokra, és az elektronikus dokumentumokra.(a "szoftver").

Az "ELFOGADOM" gombon való kattintással megnyílik a csomag, amely tartalmazza a szoftvert, vagy másolatát, letöltését, vagy hozzáférését, vagy további szoftver használatot, továbbá ön belegyezik ezen szerződés feltétleibe, és kifejezi, hogy egyetért ezen szerződéssel, a cége tekintetében (ha elfogadható). Ha nem kívánja elfogadni ezen szerződés feltételeit, akkor kattintson a "NEM FOGADOM EL" gombra, és ne telepítése, ne használja a szoftvert. Mint itt használt szó, a "licensz adó" nem más mint a Solvusoft vállalat, egy nevadai cég.

A SZOFTVER KIÉRTÉKELÉS

Ha a szoftvert kiértékelési célokból töltötte le, tekintet nélkül az elnevezésre, akkor a szoftver használata korlátozva van egy időszakra, és a teljes használat a lenti feltételeknek megfelelően kerül ellenőrzésre.

Az "ELFOGADOM" gombra való kattintással, megnyitásra kerül a csomag, amely a szoftvert tartalmazza, vagy a másolás, letöltés, hozzáférés, vagy egyéb szoftver használat által, ön belegyezik ezen szerződés feltételeibe, és kifejezi, hogy egyetért ezen szerződéssel, a cége tekintetében (ha elfogadható). Ha nem kívánja elfogadni ezen szerződés feltételeit, akkor kattintson a "NEM FOGADOM EL" gombra, és ne telepítése, ne használja a szoftvert. Mint itt használt szó, a "licensz adó" nem más mint a Solvusoft vállalat, egy nevadai cég.

1. Licensz adás. A licensz adó garantája önnek a korlátozott, személyes, csak belső asználatra szóló, nem kizárólagos, nem átruházható, szoftver használatot, kizárólagos alkalmazhatóságát a kiértékelési időtartam alatt, hogy elkészítésre került egy nyzlvános számítógép szoftver, általános célokra. Korlátozás nélkül az előbb említetett nem használhatja a kiértékelési időtartam altt,, hogy nyílvánosan szétosztott számítógép szoftvert készítsen, vagy bármilyen más kereskedelmi célokra. Ezen licensz a licensz adó által kerül meghatározásra, bérmely időben, közölve önnel, valamint automatikusan meghatérozásra kerül, közlés nélkül az a következők első megjelenésekor: (a) a szoftver kiértékelésének befejezésekor, vagy (b) a kiértékelési periódus lejártakor.

2. Korlátozott használatú szoftver. A szoftver teljes verziójú részei visszatartásra kerülhetnek, vagy használhatatlanok, avagy a szoftver használata hozzáféréséi részeket kér az Interneten keresztül. A szoftver tlejes használata technológia védelemmel korlátozott.

3. Garancia visszautasítása. A SZOFTVER CSAK KIÉRTÉKELÉSI CÉLOKRA VALÓ, "ÉS MINT ILYEN" ALAPON A LICENSZ ADÓ HATÁROZOTTAN VISSZAUTASÍT BÁRMINEMŰ GARANCIÁT, AZONBELÜL A RÉSZLEGES GARANCIÁKAT AMELYEK AZ ELADHATÓSÁGOK, A SZABÁLYTALANSÁGOK, VALAMINT A FŐ CÉLOKRA VALÓ ALKALMATLANSÁGOK MIATT ÁLLNAK FENN.

4. A felelősség korlátozása. A LICENSZ ADÓJA SEMMIFÉLE ESETBEN SEM FELELŐS A SÉRÜLÉSEKÉRT, AZONBELÜL A HASZON, VAGY ADAT ELVESZTÉSÉÉRT, VAGY TOVÁBBI ESETLEGES, VAGY EBBEŐL KÖVETKEZŐ SÉRÜÉSEKÉRT, TOVÁBBÁ A FELELŐTLEN HASZNÁLATBÓL ADÓDÓ SZOFTVER HIBÁKÉRT, HACSAK NEM A LICENSZ ADÓJA FELHÍVTA A FIGYELMET AZ ESETLEGES HIBÁKRA. Ilyen esetben a licensz adójának felelössé nem haladja meg az ötven dollárt. (US $50).

SZOFTVER LICENSZ

1. Licensz megadása.A díj kifizetése által, amely a számlán is látszik, ön elfogadja ezt a megállapodást, a licensz adó pedig biztosítja önnek a korlátozott, személyes, nem-kizárólagos licenszt, a szoftver telepítéséhez, és használatához, a kikötések, és feltételek a továbbiakban itt szerepelnek.

Ön telepítheti és használhatja a szoftvert egy (1) számítógépen, személyes használat céljából, csak egy év időtartamra. Amennyiben több licenszt vásárolt, a fizetési jegyzék alapján,, akkor a Solvusoft vállalat engedélyezi a szoftver használatát, különböző számítógépeken is, a megvásárolt licensz szám alapján. Az egy éves periódus a szoftver vásárlásával kezdődik. Készíthet még egy másolatot, és/vagy archivált másolatot a szoftverről.

2. A szoftver használatának korlátozása. A szoftvert nem használhatják (a) mások a szolgáltaót irodában, vagy hasonló helyeken; A szoftver(b) felosztása, tovább licenszelése, átvitele, vagy kölcsönzése harmadik fél számára; vagy (c) annak feltörése, vagy módosítása nem engedélyezett. A szoftvert kizárólagosan csak biztonsági mentési/archiválási célokra másolhatja, feltéve hogy rendelkezik az összes szerzői joggal, valamint az ehhez hasonló jogi papírokkal. A licensz adó (vagy annak licensz adója) fenntartja az összes jogot, engedélyt, és egyéb érdekeket a szoftverrel kapcsolatosan (és az összes másolaton is). A szoftver jogosulatlan másolása, és módosítása nem engedélyezett.

3. Korlátozott garancia, és a garancia visszautasítása. A licensz adó garantálja, hogy: joga és felhatalmazása van, a licensz kiadásához, az ezzel kapcsolatos jogok leírásra kerültek ezen szerződésben, és; A GARANCIÁK FENTI KIZÁRÓLAGOSAN, ÉS BÁRMILYEN MÁS GARANCIA HELYETT, ÉRVÉNYESEK, VAGY MEGFELELŐEK. A LICENSZ ADÓJA KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍT BÁRMINEMŰ GARANCIÁT, AMELY A SZABÁLYTALANSÁGOK, AZ ELADHATÓSÁG, VALAMINT A FŐ CÉLOKRA VONATKOZÓ ALKALMATLANSÁG MIATT ÁLLNAK FENN. A licensz adója nem garantálja, hogy a szoftver (a) különleges eredményeket tud megvalósítani, (b) valamint az se hogy megszakítás nélkül működik, (c) illetve azt se hogy hibamentes.

4. Tulajdonjog. Ez a szerződés semmiféle tulajdonjogot sem biztosít önnek a szoftvert illetően. Az összes jogot, engedélyt, és érdeket a szoftverrel kapcsolatosan, valamint bárminemű ötletet, know-how-t, és programokat, amelyek a licensz adó által kerültek kifejlesztésre, a műszaki szervízek, azon belül bármiféle, a szoftveren végzett frissítés, vagy módosítás, mindig kizárólagosan a licensz adó, vagy annak licensz adójának tulajdonát képezik. Ön elismeri, és beleegyezik abba, hogy a szoftver licenszelve van, és nem került eladásra.

5. A szoftver átruházása. Önnek nincs joga, a törvény értelmében sem, és egyébként sem, hogy a licensz jogokat, további érdekeket a szoftverrel kapcsolatosan átruházzon. Önnek nincs joga átruházni a licensz jogokat, vagy más érdekeket, a szoftverrel kapcsolatosan, hacsak nem (a) véglegesen, és teljes mértékben az összes jogát is átruházza ezen szerződés keretén belül; (b) tart meg egyetlen másolatot sem belőle (egész, vagy részlegesl); (c) véglegesen és teljes mértékben átruház mindent, a szofverre vonatkozóan (azonbelül komponensek alkatrészei, média, nyomtatott anyagok, frissítések, korábbi verziók, valamint eredetiség bizonyítvány); valamint (d) a kedvezményezett belegyezik, hogy tartja magát ezen szerződés feltételeihez.

6. A jogorvoslat korlátozása, valamint a felelősség. A garanciális időtartam alatt, bárminemű garancia szegés esetére a 8b rész vonatkozik, fent, a licensz adó (valamint az ő szállítói) viseli a teljes felelősséget, valamint az ön kizárólagos jogorvoslata lesz az irányadó, viszont a licensz adó választja meg, hogy javításra, vagy kicserélésre kerül-e a hibás szoftver.

SEM A LICENSZ ADÓ, SEM PEDIG ANNAK LICENSZ ADÓJA NEM FELELŐS, AKKOR HA BÁRMI IS TÖRTÉNIK KÖZVETVE, ALKALMILAG, ESETLEGESEN, VAGY SÉRÜLÉSEK KÖVETKEZTÉBEN, VAGY A RENDSZEREK VAGY AZ ADATOK SÉRÜLÉSEI ESETÉN, MÉG AKKOR IS, HA AZ ILYEN SÉRÜLÉSEKÉRT ESETLEGESEN LEHETSÉGES SÉRÜLÉSEKBŐL ADÓDTAK. A LICENSZ ADÓ FELELŐS EZENTÚL AZ EGYÉB KÁROKÉRT, AMELY NEM HALADHATJA MEG A LICENSZ KÖLTSÉGÉT, AMELYET ÖN FIZETETT.

7. Karbantartási szolgáltatások. Amennyiben ön megrendelte, és a szükséges költséget megfizette, jogosulttá válik műszaki támogató szervízre, amely tartalmazza a javításokat, szereléseket, valamint a szoftver frissítéseket, amelyek általánosságban elérhetők (the "maintenance services") a licensz adójánál, a licensz adójának aktuális karbantartási feltételeinek megfelelően, így a szükséges karbantarátsi szint ön által megvásárolható.

A karbantartási szervíz nem tartalmaz semmiféle szoftver forgalomba hozatalt, a licensz adója úgy határozza meg a szoftvert, mint különálló terméket, ahol a licensz adója külön díjat számol fel a karbantartásért.

8. Frissítések és termék-követés. Ha ön megvásárolt egy licenszt, amley mint "frissítés", vagy mint "termék-követés" van beazonosítva, akkor önnek rendelkeznie kell egy érvényes licenszel a szoftver verziójához, amely kiegészíti a "frissítést", vagy a "termék-követést".

9. Megszüntetés. Az ön licensze a licensz adója által megszüntetésre kerül, ha (a) elmúlasztja a fizetést és/vagy (b) felrúgja ezen szerződés feltételeit, írásban, a vásárlást követő tíz (10) napon belül. Megszűntetés esetén, önnek abba kell hagynia a szoftver használatát, le kell törölnie az összes szoftver másolatot, (including copies in storage media) és mindezt igazolnia kell a licensz adójának. Ezen előírásokat be kell tartani az összes másolat, minden formjára, részleges, vagy teljesen.A megszűnés tényleges dátumától, ön lemond az összes jogáról, amelyeket ezen szerződés biztosít.

10. Felek közötti kapcsolat. Ön, és a licensz adó független felek. Semmi, ami ebben a szerződésben taglalásra kerül, nem teszi önt a licensz adó alkalmazottjává, ügynökévé, vagy jogi kéivelőjévé.

11. Nem harmadik fél haszonélvezői. Nincsenek haszonélvezői ennek a szerződésnek.

12. Ellenőrzési jog.. Ezen szerződés a nevadai törvények szerint, USA, készült, törvénnyel való ütközés kizárva.

13. Fizetési feltételek/szállítások. Az összes költség US dollárban értendő.

14. Adók. A teljes költség nem tartalmazza az adókat. Ha a licensz adónak bárminemű eladást, használatot, GST-t, VAT-ot, vagy további adókat kell fizetnie, az ön megrendelésével kapcsolatosan, akkor az ilyen jellegű adók kiszámlázásra kerülnek, és önnek kell befizetnie.

15. A teljes szerződés.Ezen szerződés a teljes, és egész megértésen alapult, a szerződés összes tételével, a feltételekkel, és értelmezésekkel kapcsolatosan ön, és a licensz adója között, tekintettel a szoftverre, és a módosítás csak írásban lehetséges, mindkét fél által. Semmiféle tételt, vagy feltételt sem tartalmaz a vásárlási rendelvénye, amely csak akkor kerül elfogadásra, ha a licens adója írásban arról biztosítja. Feljelentés elmulasztása a felek joga, amely nem jelenti a jogok feladását, bárminemű szerződésszegés esetén.

Ezen szerződés bármely intézkedése érvénytelen, akkor érvényre jut a kiterjesztett engedély, valamint ezen szerződés fennmaradt része lép érvénybe. Ezen szerződés angol nyelven íródott, és ön lemond az összes jogáról az országa, vagy a tartománya jogainak megfelelően, ha ez a szerződés bármilyen más nyelven íródott.

(English)

This End-User License Agreement ("Agreement") is a legal contract between you (either (a) an individual user or (b) a business organization ("you") and Licensor (as designated below) for the FileViewPro software, including any associated media, printed materials and electronic documentation (the "Software").

By clicking on the "I ACCEPT" button, by opening the package that contains the Software, or by copying, downloading, accessing or otherwise using the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement and you represent that you are authorized to enter into this Agreement on behalf of your corporate entity (if applicable). If you do not wish to be bound by the terms of this Agreement, click the "I DO NOT ACCEPT" button, and do not install, access or use the Software. As used herein, "Licensor" means Solvusoft Corporation, a Nevada Corporation.

EVALUATION SOFTWARE

If you have downloaded the Software for purposes of evaluation, regardless of how labeled, the use of the Software is limited to a specified period of time and all use will be governed by the terms set forth below.

By clicking on the "I ACCEPT" button, by opening the package that contains the Software, or by copying, downloading, accessing or otherwise using the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement and you represent that you are authorized to enter into this Agreement on behalf of your corporate entity (if applicable). If you do not wish to be bound by the terms of this Agreement, click the "I DO NOT ACCEPT" button, and do not install, access or use the Software. As used herein, "Licensor" means Solvusoft Corporation, a Nevada Corporation.

1. Grant of License. Licensor grants you a limited, personal, internal use, non-exclusive, non-transferable license to use the Software solely to evaluate its suitability for your internal requirements during the Evaluation Period. Without limiting the foregoing, you may not use the Software during the Evaluation Period to create publicly distributed computer software or for any other commercial purpose. This license may be terminated by Licensor at any time upon notice to you and will automatically terminate, without notice, upon the first to occur of the following: (a) the completion of your evaluation of the Software or (b) the expiration of the Evaluation Period.

2. Limited Use Software. Portions of the full-use version of the Software may be withheld or unusable and use of the Software may require accessing portions of the Software remotely through the Internet. Full use of the Software may be restricted by technological protections.

3. Disclaimer of Warranty. THE SOFTWARE IS PROVIDED ONLY FOR EVALUATION PURPOSES ON AN "AS IS" BASIS. LICENSOR EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT.

4. Limitation of Liability. IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS OR DATA, OR OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE OR ANY DATA SUPPLIED THEREWITH, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR FOR ANY CLAIM BY ANY OTHER PARTY. In no case will Licensor's liability for damages hereunder exceed fifty dollars (US $50).

SOFTWARE LICENSE

1. Grant of License. Upon your payment of the fees shown on the invoice and acceptance of this Agreement, Licensor grants you a limited, personal, non-exclusive license to install and use the Software on the terms and conditions set forth herein.

You may install and use the Software on one (1) computer for your internal purposes only for a period of one year. If you have purchased more licenses based on the payment schedule set by Solvusoft Corporation you may use the software on different computers based on the number of licenses purchased. This year period begins with the date of purchase of the software. You may also make one back up and/or archival copy of the Software.

2. Restrictions on Use of Software. You may not (a) make the Software available for use by others in any service bureau or similar arrangement; (b) distribute, sublicense, transfer, or lend the Software to any third party; or (c) disassemble or reverse engineer the Software. You may copy the Software solely for backup/archival purposes, provided that you include all copyright and similar rights notices. Licensor (or its licensor) retains all right, title, and interest in the Software (and in all copies). Unauthorized copying and modification of the Software is not permitted.

3. Limited Warranty and Disclaimer of Warranty. Licensor warrants that: it has the right and authority to grant the rights described in this Agreement, and; THE WARRANTIES ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. LICENSOR EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Licensor does not warrant that the Software will (a) achieve specific results, (b) operate without interruption, or (c) be error free.

4. Ownership. This Agreement does not convey to you any rights of ownership in the Software. All right, title, and interest in the Software and in any ideas, know-how, and programs which are developed by Licensor in the course of providing any technical services, including any enhancements or modifications made to the Software, shall at all times remain the property of Licensor or its licensor. You acknowledge and agree that the Software is licensed, not sold. You will not remove, modify or alter any of Licensor's copyright, trademark or proprietary rights notices from any part of the Software, including but not limited to any such notices contained in the physical and/or electronic media or documentation, in the Setup Wizard dialogue or 'about' boxes, in any of the runtime resources and/or in any web-presence or web-enabled notices, code or other embodiments originally contained in or otherwise created by the Software, or in any archival or back-up copies, if applicable.

5. Transfer of Software. You may not, by operation of law or otherwise, transfer any license rights or other interests in the Software. You may not transfer any license rights or other interests in any other Software, unless (a) you permanently and wholly transfer all your rights under this Agreement; (b) you retain no copies (whole or partial); (c) you permanently and wholly transfer all of the Software (including component parts, media, printed materials, upgrades, prior versions, and authenticity certificates); and (d) the transferee agrees to abide by all the terms of this Agreement.

6. Limitation of Remedy and Liability. During the Warranty Period, in the event of any breach of the warranty outlined in Section 8b above, Licensor's ( and its suppliers), entire liability and your exclusive remedy will be, at Licensor's option, to either, repair or replace the defective Software.

NEITHER LICENSOR NOR ITS LICENSOR, IF ANY, SHALL BE LIABLE FOR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR DAMAGE TO SYSTEMS OR DATA, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. LICENSOR'S LIABILITY FOR DAMAGES HEREUNDER SHALL IN NO EVENT EXCEED THE AMOUNT OF LICENSE FEES THAT YOU HAVE PAID.

7. Maintenance Services. If ordered by you and upon payment of the applicable fee, you are entitled to receive technical support services, including corrections, fixes and enhancements to the Software as such are made generally available (the "maintenance services") from Licensor in accordance with Licensor's then-current maintenance terms for the applicable maintenance level purchased by you.

Maintenance services will not include any releases of the Software which Licensor determines to be a separate product or for which Licensor charges its customers extra or separately.

8. Upgrades and Subscription. If you purchased a license for the Software which is identified as an "upgrade" or "subscription", you must have a valid license for the version of the Software which the "upgrade" or "subscription" supplements.

9. Termination. Your license may be terminated by Licensor if (a) you fail to make payment and/or (b) you fail to comply with the terms of this Agreement within ten (10) days after receipt of written notice of such failure. In the event of termination, you must cease using the Software, destroy all copies of the Software (including copies in storage media) and certify such destruction to Licensor. This requirement applies to all copies in any form, partial or complete. Upon the effective date of any termination, you relinquish all rights granted under this Agreement.

10. Relationship of Parties. You and Licensor are independent parties. Nothing in this Agreement shall be construed as making you an employee, agent or legal representative of Licensor.

11. No Third-Party Beneficiaries. There are no third-party beneficiaries of this Agreement.

12. Controlling Law. This Agreement will be governed by the laws of Nevada, USA, excluding conflicts of law.

13. Payment Terms/Shipments. All fees are in US Dollars.

14. Taxes. All fees do not include taxes. If Licensor is required to pay any sales, use, GST, VAT, or other taxes in connection with your order, other than taxes based on Licensor's income, such taxes will be billed to and paid by you.

15. Entire Agreement. This Agreement constitutes the complete and entire understanding and agreement of all terms, conditions and representations between you and Licensor with respect to the Software and may be modified only in writing by both parties. No term or condition contained in your purchase order will apply unless expressly accepted by Licensor in writing. Failure to prosecute a party's rights will not constitute a waiver of any other breach.

If any provision of this Agreement is found to be invalid, it will be enforced to the extent permissible and the remainder of this Agreement will remain in full effect. This Agreement has been written in the English language and you waive any rights you may have under the law of your country or province to have this Agreement written in any other language.