Πολιτική Απορρήτου

Η Solvusoft Corporation δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου των προσωπικών πληροφοριών που τυχόν μας υποβάλλετε κατά τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μεταχειριζόμαστε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε όταν μεταδίδετε δεδομένα στη Solvusoft Corporation.


Συλλογή πληροφοριών

Όταν πραγματοποιείτε αγορά, λήψη δοκιμαστικών εκδόσεων ή εγγραφή του λογισμικού FileViewPro, ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομά σας, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση e-mail κλπ., για τον σκοπό της καταγραφής της συναλλαγής κατά την εκ μέρους σας χρήση της τοποθεσίας μας ή του λογισμικού FileViewPro. Κατά τη χρήση της τοποθεσίας επεξεργασίας πληρωμών, εγγυόμαστε ότι ισχύουν τα ίδια αυστηρά κριτήρια προστασίας του απορρήτου σας. Δεν συλλέγουμε (εν γνώσει μας) προσωπικές πληροφορίες από άτομα κάτω των δεκαοκτώ ετών. Επίσης, παρέχουμε στους χρήστες μας την επιλογή να λαμβάνουν μέσω e-mail χρήσιμες πληροφορίες για τα προϊόντα μας (όπως ενημερώσεις, ειδοποιήσεις για ιούς και προσφορές για συγκεκριμένα προϊόντα). Εγγυόμαστε με κάθε τρόπο την προστασία του προσωπικού σας απορρήτου και σεβόμαστε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Δεν πρόκειται ποτέ να προβούμε σε πώληση, ενοικίαση ή εκχώρηση των πληροφοριών σας σε τρίτους, εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτείται από τον νόμο. Μπορείτε να διακόψετε τη συνδρομή σας για τη λήψη ενημερωτικών e-mail οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Για τον σκοπό αυτό, κάντε κλικ τον σχετικό σύνδεσμο κατάργησης συνδρομής ή επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στη διεύθυνση www.FileViewPro.com. Επιλέγοντας να εισαγάγετε και να υποβάλετε τις πληροφορίες που θα σας ζητηθούν, αποδέχεστε τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών από τη Solvusoft Corporation, για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.

Κάθε πληροφορία που αναρτάτε σε αίθουσα συνομιλίας, δημόσιο πίνακα ανακοινώσεων ή forum είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες της τοποθεσίας. Η Solvusoft Corporation δεν είναι δυνατό να ελέγχει, ούτε είναι υπεύθυνη για τη χρήση, την αποκάλυψη ή τη διανομή αυτών των πληροφοριών από οποιονδήποτε τρίτο.

Χρήση της τοποθεσίας

Είναι δυνατό να συλλέγουμε αυτόματα διευθύνσεις IP και πληροφορίες χρήσης της τοποθεσίας κάθε φορά που έχετε πρόσβαση στις διαδικτυακές μας υπηρεσίες. Αυτές οι πληροφορίες μάς βοηθούν να αξιολογούμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες μας περιηγούνται στις τοποθεσίες μας αθροιστικά και αφορούν, ενδεικτικά, τον αριθμό των επισκεπτών, τη συχνότητα και τη διάρκεια των επισκέψεων κλπ.

Τρόπος χρήσης των πληροφοριών που συλλέγουμε

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν με τους εξής τρόπους:

Έχουμε δικαίωμα να αποκαλύψουμε και να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες ταυτοποίησης σε ειδικές περιστάσεις, όπου είναι απαραίτητο για την επιβολή των συμφωνιών άδειας χρήσης ή των όρων χρήσης (για παράδειγμα, προκειμένου να προστατέψουμε τα πνευματικά μας δικαιώματα) και για τη συμμόρφωσή σας με την ισχύουσα Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη που περιλαμβάνεται στο λογισμικό FileViewPro. Επίσης, έχουμε δικαίωμα να αποκαλύψουμε ή να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, όταν έχουμε την εύλογη πεποίθηση ότι μας το επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία.

Cookies

Ως cookie θεωρούμε κάθε συμβολοσειρά δεδομένων και πληροφοριών που αποθηκεύεται αυτόματα στον υπολογιστή σας κατά την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες μας. Η Solvusoft Corporation χρησιμοποιεί cookies για την εκχώρηση προσωρινών αριθμών ταυτοποίησης σε υπολογιστές που αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. Οι πληροφορίες αυτές μάς επιτρέπουν να παρέχουμε ταχύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας, στις θυγατρικές μας ή/και σε άλλους εμπορικούς αντιπροσώπους μας, να αποτρέπουμε τις επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης στα συστήματά μας, να ανιχνεύουμε και να αποτρέπουμε ύποπτες συναλλαγές και να πιστώνουμε τους αντιπροσώπους μας ανάλογα με τις πωλήσεις τους. Όλα τα cookies του FileViewPro.com ή της Solvusoft Corporation 1) έχουν περιορισμένη διάρκεια, 2) είναι μικρότερα από 5KB, 3) εμφανίζονται μόνο στο FileViewPro.com ή στη Solvusoft Corporation και 4) δεν περιέχουν καμιά πληροφορία προσωπικής ταυτοποίησης. Χρησιμοποιούμε τα cookies μόνο για να παρακολουθούμε τις θυγατρικές ή/και τους άλλους εμπορικούς μας αντιπροσώπους, ώστε να διασφαλίσουμε κατάλληλες αμοιβές για τις πωλήσεις τους και τις δραστηριότητές τους που αφορούν την επιχειρηματική τους σχέση μαζί μας.

Σύνδεσμοι

Είναι δυνατό να παρέχουμε συνδέσμους από την τοποθεσία μας για τοποθεσίες τρίτων, οι οποίες ενδέχεται να φιλοξενούνται από συνεργάτες μας ή από ανεξάρτητες εταιρείες που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν. Οι τοποθεσίες αυτές δεν διέπονται από την παρούσα πολιτική απορρήτου και η Solvusoft Corporation δεν παρέχει καμιά εγγύηση για τις πρακτικές που ακολουθούν οι τοποθεσίες αυτές ως προς τη μεταχείριση των προσωπικών σας πληροφοριών. Σας συνιστούμε να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου κάθε τοποθεσίας αμέσως μόλις την επισκέπτεστε.

Ασφάλεια

Οι πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης που συλλέγουμε σχετικά με σάς αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης. Εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας για να προστατεύουμε την ασφάλεια των διακομιστών και τις προσωπικές σας πληροφορίες. Διατηρούμε τις πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση μιας αγοράς, την παροχή τεχνικής υποστήριξης ή τη διατήρηση του λογαριασμού σας.

Τροποποιήσεις πολιτικής

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, με σκοπό την εφαρμογή των πρακτικών μας και την παροχή μεγαλύτερης προστασίας για τις πληροφορίες σας. Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα δημοσιεύεται εγκαίρως εδώ, συνεπώς σάς παρακαλούμε να ελέγχετε το παρόν έγγραφο κατά περιόδους.

Αποδοχή Όρων

Η χρήση των υπηρεσιών της Solvusoft Corporation, η πρόσβαση στην τοποθεσία FileViewPro.com ή η αγορά προϊόντων της Solvusoft Corporation συνιστά εκ μέρους σας αποδοχή των πρακτικών που σχετίζονται με τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών και περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση support@solvusoft.com.

Το FileViewPro είναι εμπορικό σήμα της Solvusoft Corporation σύμφωνα με το εθιμικό δίκαιο.

(English)

Solvusoft Corporation is committed to protecting the privacy of personal information you may provide to us when using any of our online services. This Privacy Policy describes how we treat information we receive when you transmit data to Solvusoft Corporation.


Information Collection

When you purchase, download trial or evaluation versions, or register FileViewPro software, we may collect personal information including your name, address, email address, etc. for the purpose of recording the transaction when you engage in activities on our web site or within the FileViewPro software. When we use a payment processing merchant we ensure that the same strict privacy criteria are in place. We do not (knowingly) collect personal information from persons under the age of eighteen. We also give users the option of receiving useful product information (such as updates, pest alerts and associated product offerings), via opt-in permission based email. We fully ensure your privacy and value your trust. We will never sell, rent, lease, or give your information to a third party unless required to do so by law. You may opt out of receiving emails from us at any time by clicking the unsubscribe link in the email or by visiting our website at www.FileViewPro.com. By choosing to enter and submit the requested information when prompted, you are consenting to Solvusoft Corporation's collection, use, and disclosure of such information for the purposes as outlined herein.

Any information that you post to a chat room, public bulletin or forum is available to all users of that site. Solvusoft Corporation cannot control, nor is it responsible for the use, disclosure, or dissemination of such information by any third parties.

Web Site Usage

We may automatically collect IP addresses and Web site usage information when you access our online services. This information helps us evaluate how our visitors navigate our sites on an aggregate basis, including but not limited to the number and frequency of visitors, length of visits, etc.

How Information Is Used When Collected

We may use information collected in the following ways:

We may disclose and use personally identifiable information in special circumstances where it is necessary to enforce our service agreements or terms of use (for example protect our intellectual property rights), and your compliance with the applicable End User License Agreement(s) contained within the FileViewPro software. We may also disclose or use your personal information when we, in good faith, believe that the applicable law may require us to do so.

Cookies

We define a cookie as any string of data and information that is automatically stored on your computer upon access to our services. Solvusoft Corporation employs cookies to assign temporary identification numbers to machines that access our services. This information enables us to deliver faster service capabilities to our customers or to our affiliates and/or other sales partners, prevent denial of service attacks on our systems, detect and prevent fraudulent transactions, and assist with awarding proper sales credit to our partners. All FileViewPro.com or Solvusoft Corporation cookies are 1) of limited duration, 2) less than 5KB in length, 3) only visible to FileViewPro.com or Solvusoft Corporation, and 4) devoid of any personally identifiable information. Our Cookies are mainly maintained to track our affiliates and/or other sales partners to ensure proper payments for their sales and tracking activities relating to their affiliate relationship with us.

Links

We may offer links from our website to other third party websites which may be hosted by our co-branding partners or by unrelated companies which we think may be of interest to you. Such websites are not governed by this privacy policy and Solvusoft Corporation makes no representation as to their practices for dealing with your personal information. We recommend that you check the privacy policy of any website at the beginning of your visit.

Security

The personally identifiable information we collect about you is stored in limited access servers. We maintain such safeguards to protect security of servers and your personally identifiable information. We retain personally identifiable information only as long as necessary to complete a purchase, provide customer service, or maintain your account with us.

Policy Modifications

We may change this Privacy Policy at any time without notice to you in order to reflect our practices and provide greater protection for your information. Any changes to this Privacy Policy will be posted promptly here, so please check back periodically.

Acceptance of Terms

By using the Solvusoft Corporation services, accessing the FileViewPro.com web site, or purchasing Solvusoft Corporation products you are consenting to the practices relating to information collection and use that are described in this Privacy Policy.

If you have any questions regarding this privacy policy, please contact us at support@solvusoft.com.

FileViewPro is a common-law trademark of Solvusoft Corporation.


English - SMALL

ABOUT SSL CERTIFICATES
ENGLISH - Medium

ABOUT SSL CERTIFICATES
ENGLISH - LARGE

ABOUT SSL CERTIFICATES