ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ FileViewPro


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ:

Η παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη ("Συμφωνία") είναι μια νομική σύμβαση ανάμεσα σε σάς (είτε (α) ως μεμονωμένου χρήστη είτε (β) ως εταιρείας ("εσείς") και στον Δικαιοπάροχο (όπως περιγράφεται παρακάτω) για το λογισμικό FileViewPro, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών πολυμέσων, έντυπου υλικού και ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης (το "Λογισμικό").

Με την επιλογή του κουμπιού "I ACCEPT" (Δέχομαι), με το άνοιγμα της συσκευασίας που περιέχει το Λογισμικό ή με την αντιγραφή, λήψη, πρόσβαση ή οποιαδήποτε χρήση του Λογισμικού, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους Όρους της παρούσας Συμφωνίας και δηλώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι για την συμβολή σας στη συγκεκριμένη Συμφωνία για λογαριασμό της εταιρείας σας (εάν ισχύει). Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, κάντε κλικ στο κουμπί "I DO NOT ACCEPT" (Δεν δέχομαι) και μην εγκαταστήσετε, μην ανοίξετε και μην χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό. Όπως χρησιμοποιείται στο παρόν έγγραφο, ο όρος "Δικαιοπάροχος" αναφέρεται στη Solvusoft Corporation, εταιρεία με έδρα τη Νεβάδα (ΗΠΑ).

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εάν πραγματοποιήσατε λήψη του Λογισμικού για σκοπούς αξιολόγησης, άσχετα από το πώς χαρακτηρίζεται, η χρήση του Λογισμικού περιορίζεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η συνολική χρήση διέπεται από τους όρους που περιγράφονται παρακάτω.

Με την επιλογή του κουμπιού "I ACCEPT" (Δέχομαι), με το άνοιγμα της συσκευασίας που περιέχει το Λογισμικό ή με την αντιγραφή, λήψη, πρόσβαση ή οποιαδήποτε χρήση του Λογισμικού, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους Όρους της παρούσας Συμφωνίας και δηλώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι για την συμβολή σας στη συγκεκριμένη Συμφωνία για λογαριασμό της εταιρείας σας (εάν ισχύει). Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, κάντε κλικ στο κουμπί "I DO NOT ACCEPT" (Δεν δέχομαι) και μην εγκαταστήσετε, μην ανοίξετε και μην χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό. Όπως χρησιμοποιείται στο παρόν έγγραφο, ο όρος "Δικαιοπάροχος" αναφέρεται στη Solvusoft Corporation, εταιρεία με έδρα τη Νεβάδα (ΗΠΑ).

1. Παραχώρηση άδειας χρήσης. Ο Δικαιοπάροχος σάς παραχωρεί περιορισμένη, προσωπική, εσωτερική, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του Λογισμικού αποκλειστικά για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς του για τις εσωτερικές σας απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης. Χωρίς περιορισμό στα ανωτέρω, απαγορεύεται κατά την περίοδο αξιολόγησης η χρήση του Λογισμικού εκ μέρους σας για τη δημιουργία λογισμικού που θα διανεμηθεί δημόσια ή για οποιανδήποτε εμπορική χρήση. Η παρούσα άδεια χρήσης είναι δυνατό να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή από τον Δικαιοπάροχο, με ειδοποίησή σας, και θα τερματιστεί αυτόματα, χωρίς ειδοποίηση, εφόσον συμβεί κάποιο από τα ακόλουθα: (α) ολοκλήρωση της αξιολόγησης του Λογισμικού, ή (β) συμπλήρωση της περιόδου αξιολόγησης.

2. Λογισμικό περιορισμένης χρήσης. Τμήματα της πλήρους έκδοσης του Λογισμικού ενδέχεται να δεσμεύονται ή να είναι απενεργοποιημένα και η χρήση του Λογισμικού ενδέχεται να απαιτεί την πρόσβαση σε τμήματα του Λογισμικού μέσω Internet. Η πλήρης χρήση του Λογισμικού ενδέχεται να εμποδίζεται με τεχνολογικά μέσα προστασίας.

3. Αποποίηση εγγύησης. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ο ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

4. Περιορισμός ευθύνης. Ο ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΥΧΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Ο ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ. Η ευθύνη του Δικαιοπάροχου για τις ζημιές σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα δολάρια ΗΠΑ ($50).

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

1. Grant of License. Με την καταβολή του ποσού που εμφανίζεται στο τιμολόγιο και με την αποδοχή της παρούσας Συμφωνίας, ο Δικαιοπάροχος σάς εκχωρεί περιορισμένη, προσωπική, μη αποκλειστική άδεια εγκατάστασης και χρήσης του Λογισμικού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.

Επιτρέπεται η εγκατάσταση και η χρήση του Λογισμικού σε έναν (1) υπολογιστή για τους εσωτερικούς σκοπούς σας και για περίοδο ενός έτους μόνο. Εάν έχετε αγοράσει περισσότερες άδειες βάσει του προγράμματος πληρωμής που ορίζεται από την Solvusoft Corporation, επιτρέπεται η χρήση του λογισμικού σε περισσότερους υπολογιστές, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που έχετε αγοράσει. Η περίοδος ενός έτους ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του λογισμικού. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας ή/και αντίγραφο αρχειοθέτησης του Λογισμικού.

2. Περιορισμοί χρήσης του Λογισμικού. Δεν επιτρέπεται (α) η διάθεση του Λογισμικού για χρήση από άλλους σε οποιοδήποτε γραφείο εξυπηρέτησης ή παρόμοιο χώρο εργασίας, (β) η διανομή, ενοικίαση, μεταβίβαση ή δανεισμός του Λογισμικού σε τρίτους και (γ) η αποσυναρμολόγηση ή αντίστροφη μεταγλώττιση του Λογισμικού. Επιτρέπεται η αντιγραφή του Λογισμικού αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας/αρχειοθέτησης, με την προϋπόθεση ότι συμπεριλαμβάνετε όλα τα σημειώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συναφών δικαιωμάτων. Ο Δικαιοπάροχος (ή ο δικαιοπάροχος αυτού) διατηρεί κάθε δικαίωμα, τίτλος και συμφέρον στο Λογισμικό (και σε όλα τα αντίγραφά του). Δεν επιτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή και τροποποίηση του Λογισμικού.

3. Περιορισμένη εγγύηση και αποποίηση εγγύησης. Ο Δικαιοπάροχος εγγυάται ότι: κατέχει το δικαίωμα και την εξουσία να εκχωρήσει τα δικαιώματα που περιγράφονται στην παρούσα Συμφωνία, καθώς και ότι ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ. Ο ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο Δικαιοπάροχος δεν εγγυάται ότι το Λογισμικό (α) θα επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, (β) θα λειτουργεί χωρίς διακοπές ή (γ) θα είναι απαλλαγμένο από σφάλματα.

4. Ιδιοκτησία. Η παρούσα Συμφωνία δεν σας παραχωρεί δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Λογισμικό. Όλα τα δικαιώματα, τίτλοι και συμφέροντα του Λογισμικού και των ιδεών, της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων που αναπτύσσονται από τον Δικαιοπάροχο κατά την παροχή τεχνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν βελτιώσεων ή τροποποιήσεων στο Λογισμικό, παραμένουν σε κάθε περίπτωση περιουσία του Δικαιοπάροχου ή του δικαιοπάροχου αυτού. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό σάς παραχωρείται με άδεια χρήσης και δεν πωλείται. Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε, να τροποποιήσετε ή να αλλοιώσετε τα σημειώματα πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε τμήμα του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σημειώσεων που περιέχονται στο φυσικό ή/και ηλεκτρονικό μέσο ή τεκμηρίωση, στο παράθυρο του οδηγού Εγκατάστασης ή στα πλαίσια πληροφοριών του προγράμματος, σε οποιονδήποτε από τους πόρους χρόνου εκτέλεσης ή/και σε τυχόν διαδικτυακές σημειώσεις, κώδικα ή άλλες ενσωματώσεις που περιέχονται αρχικά στο Λογισμικό ή δημιουργούνται από αυτό, ή σε οποιοδήποτε αντίγραφο αρχειοθέτησης ή αντίγραφο ασφαλείας, εάν υπάρχει.

5. Μεταβίβαση του Λογισμικού. Δεν επιτρέπεται, με χρήση ένδικων ή άλλων μέσων, η μεταβίβαση των δικαιωμάτων που παρέχει η άδεια για τη χρήση του Λογισμικού. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση τυχόν δικαιωμάτων οποιουδήποτε άλλου Λογισμικού, εκτός εάν (α) μεταβιβάζετε πλήρως και οριστικά όλα τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, (β) δεν κρατάτε στην κατοχή σας αντίγραφα (σε πλήρη ή μερική μορφή), (γ) μεταβιβάζετε πλήρως και οριστικά το Λογισμικό στο σύνολό του (μαζί με τα μέρη που το αποτελούν, τα μέσα, το έντυπο υλικό, τις αναβαθμίσεις, τις προηγούμενες εκδόσεις και τα πιστοποιητικά γνησιότητας) και (δ) ο εκδοχέας συμφωνεί να τηρεί όλους τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.

6. Περιορισμός αποζημίωσης και ευθύνης. Κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, σε περίπτωση παραβίασης της εγγύησης που περιγράφεται στην Ενότητα 8β παραπάνω, η πλήρης ευθύνη του Δικαιοπάροχου (και των προμηθευτών του) και η αποκλειστική σας αποζημίωση θα είναι, κατά την επιλογή του Δικαιοπάροχου, είτε η επισκευή είτε η αντικατάσταση του ελαττωματικού Λογισμικού.

ΟΥΤΕ Ο ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΣ ΟΥΤΕ Ο ΤΥΧΟΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Ο ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ.

7. Υπηρεσίες συντήρησης. Εάν έχετε υποβάλει σχετική παραγγελία και με την καταβολή της σχετικής αμοιβής, έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων διορθώσεων και βελτιώσεων του Λογισμικού, όπως γενικώς διατίθενται αυτές (οι"υπηρεσίες συντήρησης") από τον Δικαιοπάροχο, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους συντήρησης του Δικαιοπάροχου για το αντίστοιχο επίπεδο συντήρησης που έχετε αγοράσει.

Οι υπηρεσίες συντήρησης δεν περιλαμβάνουν τυχόν εκδόσεις του Λογισμικού τις οποίες ο Δικαιοπάροχος θεωρεί ξεχωριστό προϊόν ή για τις οποίες ο Δικαιοπάροχος χρεώνει επιπλέον ή ξεχωριστά τους πελάτες του.

8. Αναβαθμίσεις και συνδρομή. Εάν αγοράσατε άδεια για το Λογισμικό η οποία χαρακτηρίζεται ως "αναβάθμιση" ή "συνδρομή", πρέπει να έχετε έγκυρη άδεια για την έκδοση του Λογισμικού την οποία συμπληρώνει η "αναβάθμιση" ή η "συνδρομή".

9. Τερματισμός. Η άδειά σας είναι δυνατό να τερματιστεί από τον Δικαιοπάροχο εάν (α) δεν πραγματοποιήσετε την πληρωμή ή/και (β) δεν συμμορφωθείτε με την παρούσα Συμφωνία μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που θα λάβετε γραπτή ειδοποίηση με την οποία θα ενημερώνεστε για τη μη συμμόρφωσή σας. Σε περίπτωση τερματισμού, πρέπει να διακόψετε τη χρήση του Λογισμικού, να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων σε συσκευές αποθήκευσης) και να βεβαιώσετε την καταστροφή στον Δικαιοπάροχο. Η απαίτηση αυτή αφορά όλα τα αντίγραφα σε οποιαδήποτε μορφή, μερική ή ολική. Από την ημερομηνία ισχύος κάθε τερματισμού, παραιτείστε από κάθε δικαίωμα το οποίο σας έχει παραχωρηθεί στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας.

10. Σχέση μερών. Εσείς και ο ΔΙκαιοπάροχος είστε ανεξάρτητα μέρη. Τίποτε στην παρούσα Συμφωνία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι σας καθιστά υπάλληλο, αντιπρόσωπο ή νομικό εκπρόσωπο του Δικαιοπάροχου.

11. Απουσία άλλων δικαιούχων. Δεν υπάρχουν άλλοι δικαιούχοι στη παρούσα Συμφωνία.

12. Ισχύουσα νομοθεσία. Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από τη νομοθεσία της Νεβάδα, ΗΠΑ, εξαιρουμένων τυχόν νομικών διενέξεων.

13. Όροι πληρωμής/Αποστολές. Όλες οι χρεώσεις είναι σε δολάρια ΗΠΑ.

14. Φόροι. Καμιά από τις χρεώσεις δεν περιλαμβάνει φόρους. Εάν ο Δικαιοπάροχος απαιτείται να πληρώσει τυχόν φόρο πωλήσεων, χρήσης, προστιθέμενης αξίας σχετικά με την παραγγελία σας, πέραν των φόρων που βασίζονται στο εισόδημα του Δικαιοπάροχου, οι φόροι αυτοί θα χρεωθούν σε σάς και θα πληρωθούν από σάς.

15. Πλήρης Συμφωνία. Η παρούσα Συμφωνία συνιστά την πλήρη και απόλυτη κατανόηση και αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων ανάμεσα σε σάς και στον Δικαιοπάροχο σχετικά με το Λογισμικό και είναι δυνατό να τροποποιηθεί μόνο γραπτώς και από τα δύο μέρη. Κανένας από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην παραγγελία σας δεν ισχύει, παρά μόνο εφόσον γίνεται δεκτό ρητώς και εγγράφως από τον Δικαιοπάροχο. Η αδυναμία κατοχύρωσης των δικαιωμάτων ενός μέρους δεν συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη διεκδίκηση λόγω παραβίασης.

Εάν κάποια πρόβλεψη στην παρούσα Συμφωνία βρεθεί μη έγκυρη, θα επιβληθεί στον βαθμό που επιτρέπεται και το υπόλοιπο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας θα παραμένει σε πλήρη ισχύ. Η παρούσα Συμφωνία έχει γραφτεί στην αγγλική γλώσσα και παραιτείστε από κάθε δικαίωμα που τυχόν έχετε στο πλαίσιο της χώρας ή της περιοχής σας για διατύπωση της παρούσας Συμφωνίας σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

(English)

This End-User License Agreement ("Agreement") is a legal contract between you (either (a) an individual user or (b) a business organization ("you") and Licensor (as designated below) for the FileViewPro software, including any associated media, printed materials and electronic documentation (the "Software").

By clicking on the "I ACCEPT" button, by opening the package that contains the Software, or by copying, downloading, accessing or otherwise using the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement and you represent that you are authorized to enter into this Agreement on behalf of your corporate entity (if applicable). If you do not wish to be bound by the terms of this Agreement, click the "I DO NOT ACCEPT" button, and do not install, access or use the Software. As used herein, "Licensor" means Solvusoft Corporation, a Nevada Corporation.

EVALUATION SOFTWARE

If you have downloaded the Software for purposes of evaluation, regardless of how labeled, the use of the Software is limited to a specified period of time and all use will be governed by the terms set forth below.

By clicking on the "I ACCEPT" button, by opening the package that contains the Software, or by copying, downloading, accessing or otherwise using the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement and you represent that you are authorized to enter into this Agreement on behalf of your corporate entity (if applicable). If you do not wish to be bound by the terms of this Agreement, click the "I DO NOT ACCEPT" button, and do not install, access or use the Software. As used herein, "Licensor" means Solvusoft Corporation, a Nevada Corporation.

1. Grant of License. Licensor grants you a limited, personal, internal use, non-exclusive, non-transferable license to use the Software solely to evaluate its suitability for your internal requirements during the Evaluation Period. Without limiting the foregoing, you may not use the Software during the Evaluation Period to create publicly distributed computer software or for any other commercial purpose. This license may be terminated by Licensor at any time upon notice to you and will automatically terminate, without notice, upon the first to occur of the following: (a) the completion of your evaluation of the Software or (b) the expiration of the Evaluation Period.

2. Limited Use Software. Portions of the full-use version of the Software may be withheld or unusable and use of the Software may require accessing portions of the Software remotely through the Internet. Full use of the Software may be restricted by technological protections.

3. Disclaimer of Warranty. THE SOFTWARE IS PROVIDED ONLY FOR EVALUATION PURPOSES ON AN "AS IS" BASIS. LICENSOR EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT.

4. Limitation of Liability. IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS OR DATA, OR OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE OR ANY DATA SUPPLIED THEREWITH, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR FOR ANY CLAIM BY ANY OTHER PARTY. In no case will Licensor's liability for damages hereunder exceed fifty dollars (US $50).

SOFTWARE LICENSE

1. Grant of License. Upon your payment of the fees shown on the invoice and acceptance of this Agreement, Licensor grants you a limited, personal, non-exclusive license to install and use the Software on the terms and conditions set forth herein.

You may install and use the Software on one (1) computer for your internal purposes only for a period of one year. If you have purchased more licenses based on the payment schedule set by Solvusoft Corporation you may use the software on different computers based on the number of licenses purchased. This year period begins with the date of purchase of the software. You may also make one back up and/or archival copy of the Software.

2. Restrictions on Use of Software. You may not (a) make the Software available for use by others in any service bureau or similar arrangement; (b) distribute, sublicense, transfer, or lend the Software to any third party; or (c) disassemble or reverse engineer the Software. You may copy the Software solely for backup/archival purposes, provided that you include all copyright and similar rights notices. Licensor (or its licensor) retains all right, title, and interest in the Software (and in all copies). Unauthorized copying and modification of the Software is not permitted.

3. Limited Warranty and Disclaimer of Warranty. Licensor warrants that: it has the right and authority to grant the rights described in this Agreement, and; THE WARRANTIES ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. LICENSOR EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Licensor does not warrant that the Software will (a) achieve specific results, (b) operate without interruption, or (c) be error free.

4. Ownership. This Agreement does not convey to you any rights of ownership in the Software. All right, title, and interest in the Software and in any ideas, know-how, and programs which are developed by Licensor in the course of providing any technical services, including any enhancements or modifications made to the Software, shall at all times remain the property of Licensor or its licensor. You acknowledge and agree that the Software is licensed, not sold. You will not remove, modify or alter any of Licensor's copyright, trademark or proprietary rights notices from any part of the Software, including but not limited to any such notices contained in the physical and/or electronic media or documentation, in the Setup Wizard dialogue or 'about' boxes, in any of the runtime resources and/or in any web-presence or web-enabled notices, code or other embodiments originally contained in or otherwise created by the Software, or in any archival or back-up copies, if applicable.

5. Transfer of Software. You may not, by operation of law or otherwise, transfer any license rights or other interests in the Software. You may not transfer any license rights or other interests in any other Software, unless (a) you permanently and wholly transfer all your rights under this Agreement; (b) you retain no copies (whole or partial); (c) you permanently and wholly transfer all of the Software (including component parts, media, printed materials, upgrades, prior versions, and authenticity certificates); and (d) the transferee agrees to abide by all the terms of this Agreement.

6. Limitation of Remedy and Liability. During the Warranty Period, in the event of any breach of the warranty outlined in Section 8b above, Licensor's ( and its suppliers), entire liability and your exclusive remedy will be, at Licensor's option, to either, repair or replace the defective Software.

NEITHER LICENSOR NOR ITS LICENSOR, IF ANY, SHALL BE LIABLE FOR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR DAMAGE TO SYSTEMS OR DATA, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. LICENSOR'S LIABILITY FOR DAMAGES HEREUNDER SHALL IN NO EVENT EXCEED THE AMOUNT OF LICENSE FEES THAT YOU HAVE PAID.

7. Maintenance Services. If ordered by you and upon payment of the applicable fee, you are entitled to receive technical support services, including corrections, fixes and enhancements to the Software as such are made generally available (the "maintenance services") from Licensor in accordance with Licensor's then-current maintenance terms for the applicable maintenance level purchased by you.

Maintenance services will not include any releases of the Software which Licensor determines to be a separate product or for which Licensor charges its customers extra or separately.

8. Upgrades and Subscription. If you purchased a license for the Software which is identified as an "upgrade" or "subscription", you must have a valid license for the version of the Software which the "upgrade" or "subscription" supplements.

9. Termination. Your license may be terminated by Licensor if (a) you fail to make payment and/or (b) you fail to comply with the terms of this Agreement within ten (10) days after receipt of written notice of such failure. In the event of termination, you must cease using the Software, destroy all copies of the Software (including copies in storage media) and certify such destruction to Licensor. This requirement applies to all copies in any form, partial or complete. Upon the effective date of any termination, you relinquish all rights granted under this Agreement.

10. Relationship of Parties. You and Licensor are independent parties. Nothing in this Agreement shall be construed as making you an employee, agent or legal representative of Licensor.

11. No Third-Party Beneficiaries. There are no third-party beneficiaries of this Agreement.

12. Controlling Law. This Agreement will be governed by the laws of Nevada, USA, excluding conflicts of law.

13. Payment Terms/Shipments. All fees are in US Dollars.

14. Taxes. All fees do not include taxes. If Licensor is required to pay any sales, use, GST, VAT, or other taxes in connection with your order, other than taxes based on Licensor's income, such taxes will be billed to and paid by you.

15. Entire Agreement. This Agreement constitutes the complete and entire understanding and agreement of all terms, conditions and representations between you and Licensor with respect to the Software and may be modified only in writing by both parties. No term or condition contained in your purchase order will apply unless expressly accepted by Licensor in writing. Failure to prosecute a party's rights will not constitute a waiver of any other breach.

If any provision of this Agreement is found to be invalid, it will be enforced to the extent permissible and the remainder of this Agreement will remain in full effect. This Agreement has been written in the English language and you waive any rights you may have under the law of your country or province to have this Agreement written in any other language.